Pravna podlaga za podeljevanje štipendij sodnikom, državnim tožilcem in državnim odvetnikom je Pravilnik o štipendiranju sodnikov, državnih tožilcev in državnih odvetnikov (Uradni list RS, št. 74/04), ki določa postopek in pogoje za podeljevanje štipendij sodnikom, državnim tožilcem in državnim odvetnikom za podiplomski študij prava ter za specialistični študij prava v državi ali v tujini oziroma za strokovno usposabljanje na kakšnem drugem strokovnem področju, ki je povezano s sodniškim, državnotožilskim oziroma delom državnega odvetništva.

 

Pravilnik o štipendiranju sodnikov, državnih tožilcev in državnih odvetnikov