Pravna podlaga za podeljevanje štipendij sodnikom, državnim tožilcem in državnim odvetnikom je Pravilnik o štipendiranju sodnikov, državnih tožilcev in državnih odvetnikov (Uradni list RS, št. 74/04), ki določa postopek in pogoje za podeljevanje štipendij sodnikom, državnim tožilcem in državnim odvetnikom za podiplomski študij prava ter za specialistični študij prava v državi ali v tujini oziroma za strokovno usposabljanje na kakšnem drugem strokovnem področju, ki je povezano s sodniškim, državnotožilskim oziroma delom državnega odvetništva.

 

Pravilnik o štipendiranju sodnikov, državnih tožilcev in državnih odvetnikov

 

V letu 2014 in 2015, zaradi omejenih proračunskih sredstev za izobraževanja v pravosodju, ni predvidenih razpisov za podeljevanje štipendij.

 

Dodatne informacije:

Andraž Tušek

T: 01 369 5237

E: andraz.tusek@gov.si