Izdaja naslednje številke Pravosodnega biltena

6. 12. 2019

Naslednja številka Pravosodnega biltena 1/2020 bo izšla v začetku leta 2020. V številki bodo zbrani za objavo prirejeni prispevki avtorjev, ki so kot predavatelji sodelovali na izobraževalnih dogodkih Centra za izobraževanje v pravosodju in so bili predlagani, da pripravijo prispevek za objavo v Pravosodnem biltenu.

Teme objavljenih prispevkov so bile predstavljene na naslednjih izobraževalnih dogodkih Centra za izobraževanje v pravosodju v letu 2019, in sicer: Civilnopravna sodniška šola 2019, Dnevi duševnega zdravja, Šola stroški postopka 2019, Gospodarskopravna šola 2019 in Seminar Avtorsko pravo in pravo industrijske lastnine 2019.