Uspešno izveden prvi del seminarja Javno naročanje na daljavo

12. 10. 2020

Center za izobraževanje v pravosodju je 5. in 6. oktobra izvedel prvi del seminarja Javno naročanje, ki je bil izveden na daljavo.

Seminar je vodila predsednica Upravnega sodišča Republike Slovenije Jasna Šegan, namenjen pa je bil sodnikom in strokovnim sodelavcem Vrhovnega sodišča Republike Slovenije ter Upravnega sodišča Republike Slovenije.

Na seminarju so bila obravnavana osnovna izhodišča sistema javnega naročanja, temeljne opredelitve pojmov ter vrste in faze postopka oddaje javnih naročil, sistem pravnega varstva v postopkih javnega naročanja, seminar pa se je zaključi s primerjalno-pravnim prikazom ureditve upravnega spora na področju javnega naročanja.