Obravnavanje nasilja v družini in žrtev nasilja v družini

21. 07. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju organizira seminar Obravnavanje nasilja v družini in žrtev nasilja v družini. Seminar bo izveden v štirih izvedbah, od septembra do decembra 2021. Prva izvedba seminarja bo potekala 2. septembra. Seminar bo organiziran v skladu z 10. členom Zakona o preprečevanju nasilja v družini – ZPND, po katerem je Center za izobraževanje v pravosodju dolžan zagotavljati stalna izobraževanja za sodnike in državne tožilce, ki se pri svojem delu srečujejo z žrtvami oziroma povzročitelji nasilja. Poudarek letošnjega seminarja bo predstavitev delovanja in vloge vseh deležnikov pri obravnavi pojava nasilja v družini. Preberi več.