Osnovno usposabljanje v postopku proti mladoletniku

10. 01. 2022

V januarju 2022 Center za izobraževanje v pravosodju pričenja s prvo izvedbo 4-dnevnega Osnovnega usposabljanja za sodnike, državne tožilce in poravnalce v kazenskih zadevah, ki sodelujejo v postopku proti mladoletniku. Namen strokovnega usposabljanja je, da sodniki, državni tožilci in poravnalci v kazenskih zadevah osvežijo doslej pridobljeno znanje, predvsem pa, da pridobijo nova, specializirana znanja na področju obravnavanja mladoletnih storilcev kaznivih dejanj in mladoletniškega prestopništva. Na usposabljanju bodo predstavljeni štirje vsebinski sklopi:

  1. Posebnosti obravnavanja mladoletnih storilcev kaznivih dejanj in mladoletno prestopništvo
  2. Izvrševanje kazenskih sankcij za mladoletnike
  3. Razumevanje razvoja mladoletnika
  4. Tehnika razgovora in zaslišanje mladoletnika

 

Usposabljanje bo poleg poglabljanja oziroma pridobivanja teoretičnih znanj obsegalo tudi praktično delo v delavnicah, z reševanjem konkretnih primerov iz prakse.

 

V letu 2022 je predvidenih pet izvedb osnovnega usposabljanja:

  1. in 18. ter 24. in 25. januar
  2. in 11. ter 17. in 18. februar
  3. in 18. ter 24. in 25 marec
  4. in 16. ter 22. in 23. september
  5. in 4. ter 10. in 11. oktober

 

Več informacij o izobraževalnem dogodku najdete tukaj.