Uporaba Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – poudarek na pravici do poštenega sojenja

21. 06. 2021

Akademija za evropsko pravo (ERA) v sodelovanju s Centrom za izobraževanje v pravosodju organizira seminar Uporaba Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – poudarek na pravici do poštenega sojenja (Applying the Charter of Fundamental Rights of the European Union – Focus on the Right to a Fair Trial), ki bo potekal 27. in 28. septembra 2021 v Ljubljani. Seminar bo potekal v slovenskem in angleškem jeziku s tolmačenjem.

Namenjen je sodnikom, državnim tožilcem in strokovnim sodelavcem iz vseh držav članic EU (razen Danske), Albanije in Črne gore.

Seminar poteka v sklopu sedmih seminarjem v okviru Programa Evropske unije za pravosodje 2014–2020, ki obravnavajo uporabo Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in razmerja do drugih pravnih instrumentov, ki varujejo temeljne pravice v Evropi. Udeleženci bodo razpravljali o najaktualnejših praktičnih vprašanjih in spremembah ter se seznanili z uporabo določb o pravici do poštenega sojenja v praksi. Seminar bo izveden v okviru sodelovanja Evropske mreže institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN), Akademije za evropsko pravo (ERA) in Centra za izobraževanje v pravosodju.

Več informacij o seminarju najdete na povezavi Uporaba Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – poudarek na pravici do poštenega sojenja.