Operacija Učinkovito pravosodje

Osnovni cilj operacije »Učinkovito pravosodje« je izvajanje aktivnosti spodbujanja in zagotavljanja kakovosti v pravosodju, prenova poslovnih procesov in izboljšanje usposobljenosti zaposlenih v pravosodju, prispevati k povečanju in izboljšanju učinkovitosti pravosodja kot celote. Cilj aktivnosti je v izboljšanju kakovosti pravosodnih procesov z optimizacijo vodenja postopkov in dvigom kompetenc zaposlenih v pravosodnem sistemu. V okviru cilja bodo prenovljeni pravosodni poslovni procesi in dosežena višja usposobljenost zaposlenih v pravosodju, hkrati bodo s strani upravičencev v izvajanju zagotovljene najvišje možne dodane vrednosti na posamezno enoto vloženih javnih sredstev (stroškovna učinkovitost).

Z razvojnimi aktivnostmi se bo do leta 2023 prispevalo k povečanju in izboljšanju učinkovitosti pravosodja kot celote, saj bodo poleg Ministrstva za pravosodje aktivnosti operacije izvajali še Ustavno sodišče RS, Vrhovno sodišče RS in Uprava RS za probacijo, v izvajanje pa bodo vključeni tudi drugi pravosodni organi, kot so Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, Državno odvetništvo RS, Vrhovno državno tožilstvo RS, Notarska zbornica Slovenije, Zbornica upraviteljev Slovenije in Zbornica izvršiteljev Slovenije.

Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo. Z uporabo spletne strani Centra za izobraževanje v pravosodju potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate.