Prijava

KLJUČNI PODATKI

DATUM IZVEDBE

Peti odstavek 136. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 z dne 22. 7. 2011) določa, da morajo vsi javni uslužbenci državnega tožilstva v enem letu po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi pred komisijo Centra za izobraževanje v pravosodju opraviti izpit iz poznavanja določil Državnotožilskega reda.


PRIJAVA NA IZPIT

Prijavnico za opravljanje izpita iz poznavanja določil Državnotožilskega reda na Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, posreduje državno tožilstvo, kjer je oseba zaposlena. Kandidat, ki izpita ni uspešno opravil, ga lahko ponavlja le enkrat v roku, ki ga določi izpitna komisija, vendar ne prej kot v dveh mesecih od datuma prvega opravljanja izpita.

 
Termine za opravljanje izpita iz poznavanja določil Državnotožilskega reda razpiše Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanja v pravosodju.


POTEK IZPITA

Izpit poteka ustno. Kandidat opravlja izpit pred izpitno komisijo, ki jo sestavljajo državni tožilec kot predsednik komisije in predstavnika ministrstva, pristojnega za pravosodje, ki imata opravljen pravniški državni izpit, kot člana komisije.
O uspešno opravljenem izpitu izda izpitna komisija kandidatu potrdilo takoj po izpitu.


 

 

Kontaktni naslov

Glavna Pisarna

Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo. Z uporabo spletne strani Centra za izobraževanje v pravosodju potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate.