Center za izobraževanje v pravosodju je bil ustanovljen leta 2006 na podlagi 74.a člena Zakona o sodiščih in deluje v okviru Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije. Center vodi direktor, ki je v skladu z zakonom sodnik. Naloga direktorja je programsko vodenje Centra ter skrb za aktualnost in kakovost izobraževanj. Za strokovno pomoč pri izvedbi nalog Centra za izobraževanje v pravosodju je ustanovljen Strokovni svet, v katerem so predstavniki vseh pravosodnih organov; Slovenskega sodniškega društva in Društva državnih tožilcev Slovenije, Sodnega sveta Republike Slovenije, Ministrstva za pravosodje in pravnih fakultet. Strokovni svet med drugim sodeluje pri oblikovanju vizije in dolgoročne usmeritve Centra ter obravnava in potrdi letni program dela Centra.

Center za izobraževanje v pravosodju skrbi za strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje za delo v pravosodnih organih. V pristojnosti Centra za izobraževanje v pravosodju je organizacija in izvedba različnih oblik strokovnega izpopolnjevanja in preizkusov znanj za zaposlene v pravosodnih organih in druge deležnike, ki sodelujejo s pravosodnimi organi. V pristojnosti Centra za izobraževanje v pravosodju je tudi organizacija in izvedba pravniškega državnega izpita, ki je eden od pogojev za opravljanje sodniške funkcije in funkcije državnega tožilca, poklica odvetnika in notarja.

 

 

Ministrstvo za pravosodje

Center za izobraževanje v pravosodju

Župančičeva ulica 3
1000 Ljubljana
T: 01 369 5770
E: gp.mp@gov.si

Prostori Centra se nahajajo na Glinški ulici 12, 1000 Ljubljana.

 

Uradne ure

Ponedeljek 9.00–12.00
Sreda 9.00–12.00 in 14.00–16.00
Petek 9.00–12.00

 

 

 

Vodstvo in organizacijske enote
Centra za izobraževanje v pravosodju

Direktorica Centra za izobraževanje v pravosodju:
višja sodnica Blanka Javorac Završek

 

Sektor za začetna usposabljanja v pravosodju
Vodja sektorja: Vesna Brecl

Sektor za nadaljevalna izobraževanja v pravosodju
Vodja sektorja: po pooblastilu Kristina Umek Jenko

Sektor za podporo organizacije izobraževanj
Vodja sektorja: Kristina Umek Jenko