Center za izobraževanje v pravosodju od leta 2008 zastopa Republiko Slovenijo v Evropski mreži institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN), v kateri sodeluje kot partner pri mednarodnih izobraževalnih projektih in s članstvom v več delovnih skupinah.

  

Center za izobraževanje v pravosodju v okviru članstva v EJTN:

  

 

Organizira »Programe izmenjav – programa Exchange in Aiakos« (dvotedenski in enotedenski študijski obiski tujih pravosodnih funkcionarjev);

 

Posreduje pri kratkoročnih in dolgoročnih mednarodnih izmenjavah slovenskih pravosodnih funkcionarjev;

 

Skrbi za udeležbo slovenskih pravosodnih funkcionarjev na mednarodnih izobraževanjih in študijskih obiskih;

 

Center sodeluje tudi z drugimi tujimi institucijami za izobraževanje v pravosodju z napotitvijo slovenskih pravosodnih funkcionarjev v tujino in organizacijo seminarjev v Sloveniji, in sicer:

 

  • z Akademijo za evropsko pravo (ERA);
  • s Svetom Evrope v okviru izobraževanj programa HELP itd.