Oblike izobraževanj v okviru programa HELP

Spletni tečaji za samostojno učenje so prosto dostopni uporabnikom, ki se registrirajo na HELP platformi: http://help.elearning.ext.coe.int/.

Spletni tečaji s tutorjem so dostopni na tečaj prijavljenim pravnim strokovnjakom. Spletne tečaje s tutorji soorganizira Svet Evrope v sodelovanju z nacionalnimi institucijami za izobraževanje v pravosodju ali odvetniškimi združenji in jih vodi certificirani HELP tutor. Po zaključku so tudi spletni tečaji s tutorjem prosto dostopni na HELP platformi za samostojno učenje.

 

 

Kaj je HELP?

HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) je program Sveta Evrope, ki je namenjen nudenju podpore državam članicam Sveta Evrope pri izvajanju Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin na nacionalni ravni, v skladu s Priporočilom Odbora ministrov (2004) 4, Interlaken deklaracijo iz leta 2010, Brightonsko deklaracijo iz leta 2012 in Bruseljsko deklaracijo iz leta 2015.  

 

Program HELP v praksi

V okviru programa HELP deluje mreža HELP, ki je edina evropska mreža nacionalnih institucij za usposabljanje sodnikov, tožilcev in odvetnikov v 47 državah članicah Sveta Evrope (in širše).

V okviru programa HELP sekretariat HELP v sodelovanju s pravnimi strokovnjaki oblikuje spletne tečaje o človekovih pravicah, ki so dostopni na HELP platformi: 
http://help.elearning.ext.coe.int/

Tečaji HELP so razviti v angleškem jeziku, nato pa, glede na interes držav članic, prevedeni v izbrane nacionalne jezike in prilagojeni nacionalnim pravnim redom.

 

Nacionalni predstavniki programa HELP

Za krepitev mreže programa HELP nacionalne institucije za izobraževanje v pravosodju imenujejo nacionalne predstavnike, ki delujejo kot vez med ustrezno nacionalno institucijo in sekretariatom HELP. T. i. FOCAL predstavniki programa HELP se povezujejo z nacionalnimi institucijami za izobraževanje sodnikov in tožilcev, t. i. INFO predstavniki programa HELP pa se povezujejo z odvetniškimi zbornicami.

 

Slovenski predstavnik Focal Point programa HELP je podpredsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije vrhovni sodnik svetnik dr. Miodrag Đorđević.

Slovenska predstavnica Info Point programa HELP je Alenka Košorok Humar.  

 

Komu so spletni tečaji programa HELP namenjeni?

Spletni tečaji so namenjeni sodnikom, tožilcem, odvetnikom ter študentom prava in so prosto dostopni na HELP platformi.

 

Aktualno o programu HELP

V pričetku leta 2022 smo izvedli e-tečaj Etika za sodnike in državne tožilce, v jeseni 2022 pa bo potekal e-tečaj Pravice oseb z ovirami

 

  

Aktivnosti Centra za izobraževanje v pravosodju v programu HELP

Center za izobraževanje v pravosodju se je v mrežo HELP vključil leta 2015. Od takrat je v okviru programa HELP izvedel sedem e-tečajev s tutorjem.

 

 

E-tečaji s tutorjem, ki jih v sodelovanju s Svetom Evrope izvede nacionalna institucija za izobraževanje v pravosodju, so prevedeni v jezik posamezne države in vsebinsko prilagojeni na nacionalno raven.

 

 

  

Dodatne informacije:
Dr. Ines Budinoska
T: 01 369 5743
E: jtc.mp@gov.si