Za tehnično pomoč se obrnite na Enotni kontaktni center (EKC), ki je dosegljiv preko elektronskega naslova ekc@gov.si ter telefonske številke 080 2002. SI-PASS pogosta vprašanja in odgovori

 

ODGOVORI:

1. Čemu je namenjen portal eCIP?

Portal eCIP omogoča prijavo na izobraževanja, izpite in aktivnosti mednarodnega sodelovanja v pristojnosti Centra za izobraževanje v pravosodju, pregled odprtih prijav na posamezne aktivnosti in že opravljene aktivnosti, pregled statusov oddanih prijav, pregled pridobljenih potrdil o udeležbi na izobraževanjih in aktivnostih mednarodnega sodelovanja ter dostop do gradiv.

 

2. Kako dostopam do portala eCIP?

Za pravilno delovanje aplikacije uporabite enega od naslednjih spletnih brskalnikov: Chrome (verzija 45 in višje), Iridium, Mozilla Firefox (verzija 41.0 in višje), Edge, Safari (verzija 8 in višje) ali Opera (verzija 33 in višje).

Do portala eCIP lahko dostopate prek spletnega mesta Centra za izobraževanje v pravosodju;

1. s klikom na gumb »Vstop v eCIP«, ki ga najdete na začetni strani spletnega mesta Centra za izobraževanje v pravosodju;

 

2. s klikom na gumb »Prijavite se« na spletni podstrani posameznega izobraževanja, izpita ali posamezne aktivnosti mednarodnega sodelovanja;

 

3. s klikom na povezavo https://cip-eprijave.gov.si oziroma vnosom URL naslova v naslovno vrstico brskalnika.

 

3. Kako se prijavim v portal eCIP?

Za prijavo v portal eCIP se morate avtenticirati (prijaviti) s pomočjo storitve za spletno prijavo in e-podpis SI-PASS, ki omogoča prijavo uporabnikov v različne portale javne uprave Republike Slovenije z enotnim uporabniškim računom. Če uporabniškega računa SI-PASS še nimate, ga morate pred prijavo ustvariti.

Prijava je mogoča:

  1. z uporabniškim imenom in geslom,
  2. s kvalificiranim digitalnim potrdilom, izdanim s strani izdajateljev SI-TRUST (SIGEN-CA, SIGOV-CA, smsPASS), POŠTA@CA, AC NLB in Halcom-CA,
  3. z mobilno identiteto smsPASS.

Priporočamo prijavo z uporabniškim imenom in geslom.

 

4. Kako ustvarim račun SI-PASS?

Navodila, kako ustvariti SI-PASS račun, najdete na spletni povezavi: https://www.si-trust.gov.si/sl/podpora-uporabnikom/navodila-in-napotki/registracija-v-sistem-si-pass/

Za pomoč se obrnite na EKC, ki je dosegljiv preko elektronskega naslova ekc@gov.si ter telefonske številke 080 2002.

SI-PASS pogosta vprašanja in odgovori

 

5. Kako spremenim podatke v uporabniškem računu eCIP?

Na vstopni strani portala eCIP kliknete ikono v desnem zgornjem kotu. Sistem ponudi tri možnosti: »Moj profil«, »Potrdila« in »Odjava«. Za spreminjanje vpisanih podatkov izberete »Moj profil«, posodobite podatke in nato kliknete »Shrani«.  

 

6. Kako se prijavim na izobraževanje?

Izpolnjevanje e-prijave je mogoče zagnati:

  1. s klikom na gumb »Prijavite se« na spletni podstrani izbranega izobraževanja (glej 2. vprašanje)
  2. iz portala eCIP, preko podmodula »Moje prijave«

V podmodulu »Moje prijave« izberete »Nova prijava«. To storite tako, da kliknete na besedilno polje Nova prijava ali na puščico ob njem. Prikaže se seznam možnih prijav (spustni seznam). Izberete »Izobraževanje«.

 

Koraki pri individualni prijavi na izobraževanje – "prijavljam sebe"

Pri izobraževanjih, kjer ni potrebna prijava prek urada sodišča ali tožilstva, so koraki prijave naslednji:

 

1. korak: IZOBRAŽEVANJE

Iz spustnega seznama izberete želeno izobraževanje in izvedbo izobraževanja ter se z gumbom »Naprej« pomaknete na naslednji korak.

 

3. korak: PLAČNIK

Če je izobraževanje plačljivo, se prikaže korak »Plačnik«. Sistem ponudi dve možnosti »Fizična oseba« ali »Organizacija«. Izberete želeno in vpišete zahtevane podatke. Če je izobraževanje brezplačno, vas sistem preusmeri na naslednji, zadnji korak.

Če izberete "Fizična oseba", se spodaj prikažejo polja: davčna številka, ulica s hišno številko in kraj.

 

Če izberete "Organizacija", v polje Davčna / Matična številka vnesete davčno ali matično številko plačnika in kliknete »Najdi«. Sistem se poveže z Ajpesom in na podlagi podatkov samodejno izpolni polja: naziv, davčna številka, matična številka, ulica in hišna številka.

 

2. korak: OSEBNI PODATKI

Vnesete zahtevane osebne podatke, ki so zahtevani ter se pomaknete na naslednji korak. Če dodatni osebni podatki niso zahtevani, vas sistem preusmeri na naslednji korak.

 

4. korak: ZAKLJUČEK

Pri zadnjem koraku se prijava zaključi besedilo, ki lahko vključuje tudi izjavo, s katero se morate pred zaključkom prijave strinjati. Z zaključenim četrtim korakom je prijava oddana in pridobi status »Čaka na potrditev«. Ob oddaji prijave prejme prijavitelj (in plačnik) tudi elektronsko sporočilo o oddani prijavi.

7. Kako dopolnim/uredim prijavo na izobraževanje?

Če je prišlo do napake pri vnosu podatkov pri prijavi na izobraževanje ali so se podatki naknadno spremenili, lahko zahtevane podatke naknadno uredite. Urejanje podatkov je omogočeno do potrditve prijave oziroma dokler je prijava v statusu »Čaka na potrditev«.

Prav tako vam lahko Center za izobraževanje v pravosodju, ob pregledu prijave ali po potrditvi prijave, vrne prijavo v dopolnitev. V tem primeru boste prejeli obvestilo, da vam je bila prijava vrnjena v dopolnitev in katere podatke je treba popraviti. Prijava bo v statusu »Vpis osebnih podatkov«.

 

Dopolnitev prijave je mogoče zagnati prek podmodula »Moje prijave«. Obkljukate prijavo, ki jo želite dopolniti, in kliknete gumb »Uredi osebne podatke«.

 

 

Pojavi se zaslon s polji za vnos osebnih podatkov. Dopolnite/spremenite prijavo in kliknite »Shrani«.

8. Kako dostopam do gradiva?

Gradivo se nahaja na strani izobraževalnega dogodka. V podmodulu "Moj zemljevid znanja" izberete izobraževanje. 

 

Odpre se vam opis izobraževalnega dogodka, kjer najdete vse potrebne informacije v zvezi z izobraževalnim dogodkom.

 

Za dostop do gradiva izobraževalnega dogodka kliknete na zavihek »Gradiva«, poiščete predavanje in kliknete na puščico pred naslovom predavanja. Pokaže se vam gradivo, ki ga lahko prenesete s klikom na gumb »Prenesi«.

 

 

9. Kako se prijavim na izpit?

Izpolnjevanje e-prijave je mogoče zagnati:

  1. s klikom na gumb »Prijavite se« na  podstrani izbranega izpita na spletnem mestu Centra za izobraževanje v pravosodju (glej 2. vprašanje),
  2. iz portala eCIP, prek podmodula »Moje prijave«.

V podmodulu »Moje prijave« izberete »Nova prijava«. To storite tako, da kliknete na besedilno polje Nova prijava ali na puščico ob njem. Prikaže se seznam možnih prijav (spustni seznam). Izberete »Izpit«.

 

Koraki pri individualni prijavi na izpit – "prijavljam sebe"

Individualna e-prijava na izpit je možna pri vseh izpitih razen pri Izpitu iz poznavanja določil Sodnega reda in Izpitu iz poznavanja določil Državnotožilskega reda, kjer je možna samo prijava s strani urada sodišča oziroma tožilstva.

 

1. korak: IZPIT

Iz spustnega seznama izberete želeni izpit in izvedbo izpita, ter se s klikom na gumb »Naprej« pomaknete na naslednji korak.

Če je med pogodji opravljanja izpita ponavljanje dela izpita, se pod terminom izbranega izpita prikaže okno »Prijava na celoten izpit« in okno »Ponavljanje dela izpita". Ponavljanje dela izpita je možno pri Pravniškem državnem izpitu, Izpitu za kandidate za izvršitelje in Izpitu za kandidate za upravitelje v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije.

 

Če izberete »Ponavljanje dela izpita«, vas sistem prijavi na  tisti del izpita, na katerem ste bili na prejšnjem terminu ocenjeni neuspešno. 

V takem primeru so posamezna polja zamrznjena (polja so vidna, vendar niso na voljo za urejanje).

 

Če v sistemu ni prijave na izpit, ki ste ga opravljali (ker podatki niso vneseni v sistem), vam sistem omogoča, da izberete aktivnosti/teme, na katere se želite prijaviti, tj. na tiste, na katerih ste bili ocenjeni neuspešno in jih morate ponavljati. 

2. korak: PLAČNIK

Sistem vam ponudi dve možnosti: »Fizična oseba« ali »Organizacija«. Izberete želeno in vpišete zahtevane podatke.

Če izberete "Fizična oseba", se spodaj prikažejo polja: davčna številka, ulica s hišno številko in kraj.

 

Če izberete "Organizacija", v polje davčna/matična številka vnesete davčno ali matično številko plačnika in kliknete »Najdi«. Sistem se poveže s podatkovno bazo Ajpesa in na podlagi tega izpolni polja (naziv, davčna številka, matična številka, ulica in hišna številka). Spodaj se prikažejo še polja: kontaktna oseba, telefonska številka in e-naslov.

 

 

3. korak: OSEBNI PODATKI

V zadnjem koraku se prikaže zaslon s praznimi polji za vpis osebnih podatkov. Osebni podatki, ki jih sistem od vas zahteva, se razlikujejo glede na izpit, na katerega se prijavljate.

 

 

 

 

Ko prejemete obvestilo o prejemu prijave, prijavo natisnite, podpišite in skupaj s prilogami, ki so zahtevane pri posameznem izpitu, pošljete na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.

 

10. Kako natisnem prijavo?

Za tisk prijave v podmodulu "Moje prijave" izberete želeni izpit in kliknete na besedilno polje »Prenesi za tisk«. Sistem ustvari pdf. dokument, ki ga morate za nadaljno uporabo shraniti in nato natisniti. Pri izobraževanjih zaenkrat ni moženo natisniti prijave.

 

11. Kako uredim prijavo na izpit, ki mi je bila posredovana v dopolnitev?

Dopolnitev prijave je mogoče zagnati:

1. s klikom na povezavo v e-obvestilu

 

2. iz portala eCIP, prek podmodula »Moje prijave«. Obkljukate prijavo, ki vam je bila posredovana v dopolnitev in kliknete gumb »Uredi osebne podatke«.

 

Pojavi se zaslon s polji za vnos osebnih podatkov in komentarjem koordinatorja. Dopolnite/spremenite prijavo in kliknite »Shrani«.

12. Kako se odjavim z izobraževanja ali izpita?

V portalu kliknete na podmodul »Moje prijave«, kjer se vam prikaže seznam vseh vaših prijav na izobraževanja, izpite ali posamezne aktivnosti mednarodnega sodelovanja . Izberete prijavo za dogodek, s katerega se želite odjaviti, tako da prijavo obkljukate in v orodni vrstici kliknete »Prekliči prijavo«. Odjava je možna le do poteka roka za odjavo. Sistem vas še enkrat vpraša, če ste prepričani, da želite odpovedati udeležbo na dogodku. 

 

 

13. Kje je shranjeno potrdilo o udeležbi na izobraževanju

Na vstopni strani portala eCIP kliknete ikono v levem spodnjem kotu. Sistem vam ponudi vam dve možnosti: »Odjava« in »Moj profil«. Za pregled pridobljenih potrdil izberete »Moj profil«in nato »Potrdila«. Za ogled potrdila kliknite »Prenesi potrdilo«.

 

14. Zakaj potrdilo o udeležbi na izobraževanju ni več vidno v mojem profilu?

V portal eCIP se niste prijavili z istim SI-PASS uporabniškim računom. Za prijavo v portal eCIP uporabite isti SI-PASS uporabniški račun s katerim ste bili prijavljeni na posamezno izobraževanje.

 

15. Kako pri prijavi spremenim plačnika?

Plačnika po zaključeni prijavi ni možno spremeniti. Če želite spremeniti plačnika, morate prijavo izbrisati ter izpolniti in oddati novo prijavo z drugim plačnikom.

 

16. Zakaj ne morem oddati prijave?

Če se vam po vnosu zahtevanih podatkov ne aktivira gumb Zaključi, preverite, da za dostop do portala eCIP uporabljate enega od naslednjih spletnih brskalnikov: Chrome (različica 45 in novejše), Mozilla Firefox (različica 41.0 in novejše), Edge, Safari (različica 8 in novejše) in Opera (različica 33 in novejše).

Če kljub uporabi enega od priporočenih brskalnikov prijave ni možno oddati, osvežite stran in preverite, da se vaša seja ni iztekla. Po potrebi se ponovno vpišite v portal.