Evropska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN) organizira več vrst izobraževanj in usposabljanja za evropske pravosodne funkcionarje. Udeležba na izobraževanjih EJTN je brezplačna, EJTN pa udeležencem povrne stroške v skladu s sprejeto finančno politiko.

 

Center za izobraževanje v pravosodju redno obvešča pravosodne organe z vabili za udeležbo na seminarjih v okviru EJTN. 

Način prijave

Prijave na vsa izobraževanja so možna samo preko Centra za izobraževanje v pravosodju, ki je kontaktna točka EJTN za Slovenijo.

Vljudno vas vabimo, da nam prijave za udeležbo na spodaj objavljenih seminarjih posredujete do navedenih rokov za prijavo na elektronski naslov jtc.mp@gov.si (ali s klikom na "Prijava" spodaj). Prosimo, da ob prijavi navedete naslov seminarja, delovno področje in funkcijo ter predložite soglasje predsednika ali predsednice sodišča, vodje tožilstva ali generalne državne odvetnice.

Prijava

PROGRAM ZA ENOTNI TRG - seminarji in študijski obiski

 

EJTN izvaja serijo izobraževanj v okviru projekta Evropske komisije Program za enotni trg (Single Market Programme). Cilj projekta je ozaveščanje državnih organov, ki niso pristojni za izvrševanje konkurenčnih pravil, o konkurenčnopravnih zadevah. V okviru projekta se izvaja 8 seminarjev na temo uveljavljanja konkurenčnosti v EU ter 3 študijski obiski Generalnega direktorata za konkurenco v Bruslju.

Izobraževanja so namenjena sodnikom, državnim tožilcem in strokovnim sodelavcem s področja gospodarskih kaznivih dejanj in finančnih preiskav. Potekala bodo v angleškem jeziku. Vsak udeleženec se lahko udeleži le enega izmed predvidenih izobraževanj, ne glede na to, ali gre za seminar ali študijski obisk.

Kotizacije za udeležbo na izobraževanjih ni, EJTN pa udeležencem povrne dejanske stroške potovanja in krije stroške pripadajočih nočitev.

 

Termini izobraževanj:

  • Študijski obisk – 10. oktober 2024, Bruselj //  rok za prijavo: 19. avgust 2024 
  • Seminar – 12. in 13. september 2024, Bruselj //  rok za prijavo: 19. avgust 2024 
  • Seminar – 26. in 27. september 2024, Atene //  rok za prijavo: 19. avgust 2024 
  • Seminar – 24. in 25. oktober 2024, Neapelj //  rok za prijavo: 30. avgust 2024 
  • Seminar – 12. in 13. november 2024, Bruselj //  rok za prijavo: 13. september 2024 

 

Prijave za udeležbo zbiramo na elektronskem naslovu jtc.mp@gov.si. Prijavi je potrebno priložiti soglasje predsednika ali predsednice sodišča, vodje tožilstva oziroma generalne državne odvetnice.

 

Ponovno vabilo    Poziv 

 

Seminarji EJTN v letu 2024

Civilnopravno in gospodarskopravno področje (CI)

Kazenskopravno področje (CR)

Upravnopravno področje (AD)

Področje človekovih pravic in temeljnih svoboščin (HFR)

Pravna terminologija (LI)

Poletne šole pravne terminologije:

Namenjene so strokovnim sodelavcem in kandidatom za državne odvetnike ter sodnikom, tožilcem in državnim odvetnikom, ki funkcijo opravljajo največ 3 leta.

Učne metode (TM)

Enourni spletni seminarji (LW)

Potekajo vsak drugi četrtek, od 13.00 do 14.00, prek spletne platforme Microsoft Teams.

Za prijavo je potrebno izpolniti spletni registracijski obrazec s klikom na prijava:

 

Tekmovanje THEMIS:

EJTN vsako leto organizira tekmovanje THEMIS, na katerem se pomerijo skupine treh udeležencev pod vodstvom mentorja iz različnih držav članic. Skupino poleg mentorja sestavljajo trije strokovni sodelavci ali sodniki, državni tožilci oziroma državni odvetniki, ki funkcijo opravljajo največ tri leta po opravljenem PDI.

Tekmovanje poteka v angleškem jeziku brez možnosti tolmačenja v druge jezike.

 

Tekmovanje je sestavljeno iz štirih predtekmovanj, ki obravnavajo posamezna pravna področja, in zaključnega tekmovanja. Državne institucije za izobraževanje v pravosodju lahko prijavijo eno skupino na vsako izmed predtekmovanj:

Zaključno tekmovanje, ki bo obravnavalo področje sodnega varstva v Evropski uniji, bo potekalo v Neaplju, predvidoma decembra, točen datum izvedbe bo določen naknadno.

 

Skupinske prijave za udeležbo na tekmovanju lahko oddate do 19. februarja 2024 na elektronski naslov jtc.mp@gov.si. Prijavi je potrebno priložiti soglasje predsednika ali predsednice sodišča, vodje tožilstva oziroma generalne državne odvetnice.

 

  

Seminarji EJTN po lastnem izboru (Scholarship fund):

Seminarji EJTN v okviru t. i. »Scholarship fund« so uvrščeni v kategorijo »Catalogue of Members Activities (CM)« in potekajo v več jezikih, najpogosteje v jeziku države gostiteljice. Tolmačenje na seminarjih ni zagotovljeno. Slovenskim udeležencem je v letu 2024 na voljo 5 mest na zadevnih seminarjih.

Spletni katalog vseh CM seminarjev v letu 2024 je na voljo tukaj. S pomočjo polja za iskanje lahko iščete seminarje, ki ustrezajo vašim interesom in delovnemu področju.

Kotizacije za seminarje ni, EJTN pa udeležencem povrne potne stroške in dnevnice.

Prijave za udeležbo na seminarjih iz kataloga CM lahko oddate do 10. marca 2024 na elektronskem naslovu jtc.mp@gov.si. Prijavi je potrebno priložiti soglasje predsednika ali predsednice sodišča, vodje tožilstva oziroma generalne državne odvetnice.

 

Financiranje seminarjev

Kotizacije za seminarje EJTN ni. EJTN povrne potne stroške udeležencev v višini do 500 EUR in dnevnice za čas seminarja. Dnevnice zajemajo stroške nočitev, prehrane in lokalnega prevoza v tujini.

 

Prijave

Če je število prejetih prijav večje od števila razpoložljivih mest, se opravi selekcija prijavljenih kandidatov.

 

EJTN 2024 Calendar of training activities

 

Dodatne informacije:
Brina Topolovec
T: 01 369 5493
E: jtc.mp@gov.si