OBVESTILO V ZVEZI Z IZVAJANJEM SEMINARJEV EJTN

 

Center za izobraževanje v pravosodju kot član Evropske mreže institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN) vas obvešča, da so zaradi splošne zdravstvene situacije v zvezi s koronavirusom COVID-19 vsi seminarji EJTN, ki so bili načrtovani od 4. maja do 31. julija 2020, odpovedani ali pa bodo potekali v spletni obliki.  

 

Uvrščene kandidate na te seminarje bo EJTN pravočasno obvestil o morebitni odpovedi seminarja ali spremembi datuma seminarja oziroma o spletni izvedbi in nadaljnjih korakih v zvezi z udeležbo na posameznem spletnem seminarju.

 

Podrobne informacije o sprejetih ukrepih EJTN lahko najdete tukaj:

Steering Committee decision

 

 

Evropska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN) organizira več vrst izobraževanj in usposabljanja za evropske pravosodne funkcionarje.

Prijave na vsa izobraževanja so možna samo preko Centra za izobraževanje v pravosodju, ki je kontaktna točka EJTN za Slovenijo, na elektronskem naslovu: jtc.mp@gov.si.

 

Legal Language Training in Cooperation in Tax Law 16.–18. september 2020, Sofija


 • EJTN koledar: LI/2020/07
 • Jezik: angleški C1
 • Udeleženci: sodniki in tožilci
 • Rok za prijavo: 18. maj 2020
Prijava

Cross-border Insolvency in the EU 2.–3. september 2020, Zagreb


 • EJTN koledar: CI/2020/07
 • Jezik: angleški
 • Udeleženci: sodniki in tožilci
 • Rok za prijavo: 18. maj 2020
Prijava

EJTN-CEPOL Training on Counter-Terrorism: Foreign fighters/Foreign travellers 9.–13. september 2020, *kraj še ni znan

 • EJTN koledar: CR/2020/24
 • Jezik: angleški
 • Udeleženci: sodniki in tožilci
 • Rok za prijavo: *še ni določen
Prijava

Legal LanguageTraining in Cooperation in Intellectual Property Law 5.–7. oktober 2020, Lubin

 • EJTN koledar: LI/2020/08
 • Jezik: angleški C1
 • Udeleženci: sodniki in tožilci
 • Rok za prijavo: 29. junij 2020
Prijava

The EU Preliminary Ruling Procedure 22.–23. oktober 2020, Luksemburg


 • EJTN koledar: AD/2020/08
 • Jezik: angleški
 • Udeleženci: sodniki in tožilci
 • Rok za prijavo: 29. junij 2020
Prijava

Legal Language Training in Cooperation in Civil Matters 2.–6. november 2020, Scandicci


 • EJTN koledar: LI/2020/09
 • Jezik: angleški B2, francoski B2
 • Udeleženci: sodniki in tožilci
 • Rok za prijavo: 29. junij 2020
Prijava

EU Asylum Law 17.–18. september 2020, Malta


 • EJTN koledar: AD/2020/07
 • Jezik: angleški
 • Udeleženci: sodniki
 • Rok za prijavo: 29. junij 2020
Prijava

Alternative Dispute Resolution / Mediation 8.–9. oktober 2020, Lizbona


 • EJTN koledar: CI/2020/08
 • Jezik: angleški
 • Udeleženci: sodniki in tožilci
 • Rok za prijavo: 29. junij 2020
Prijava

Freedom of Speech 5.–6. oktober 2020, Bukarešta


 • EJTN koledar: HFR/2020/06
 • Jezik: angleški
 • Udeleženci: sodniki
 • Rok za prijavo: 15. julij 2020
Prijava

Cybercrime: New Challenges in Collecting Evidence on Cyberspace in the EU (basic) 8.–9. oktober 2020, Scandicci

 • EJTN koledar: CR/2020/11
 • Jezik: angleški
 • Udeleženci: sodniki in tožilci
 • Rok za prijavo: 15. julij 2020
Prijava

Human Rights and Access to Justice in the EU 28.–30. september 2020, Strasbourg


 • EJTN koledar:HFR/2020/05
 • Jezik: angleški
 • Udeleženci: sodniki
 • Rok za prijavo: 15. julij 2020
Prijava

Autonomous Prosecution Services and their essential role for the Rule of Law 29.–30. oktober 2020, Madrid

 • EJTN koledar:HFR/2020/07
 • Jezik: angleški
 • Udeleženci: tožilci
 • Rok za prijavo: 31. julij 2020
Prijava

European Civil Procedure 11.–12. november 2020, Firence


 • EJTN koledar:CI/2020/09
 • Jezik: angleški
 • Udeleženci: sodniki in tožilci
 • Rok za prijavo: 31. julij 2020
Prijava

Legal Language Training in Cooperation in Human Rights' EU Law 23.–27. november 2020, Wustrau

 • EJTN koledar:LI/2020/10
 • Jezik: angleški B2, nemški B2
 • Udeleženci: sodniki in tožilci
 • Rok za prijavo: 7. avgust 2020
Prijava

CEPOL-EJTN Training on Joint Investigations Teams: Leadership 23.–27. november 2020, Lyon

 • EJTN koledar:CR/2020/22
 • Jezik: angleški
 • Udeleženci: sodniki in tožilci
 • Rok za prijavo: 7. avgust 2020
Prijava

Seminar on "Personal Leadership" 21.–22. oktober 2020, Split


 • EJTN koledar:TM/2020/07
 • Jezik: angleški, francoski
 • Udeleženci: predsedniki sodišč in vodje tožilstev
 • Rok za prijavo: 18. avgust 2020
Prijava

The interaction with the minors during the judiciary proceedings 9.–10. november 2020, Bukarešta

 • EJTN koledar:CP/2020/26
 • Jezik: angleški, francoski
 • Udeleženci: sodniki in tožilci
 • Rok za prijavo: 18. avgust 2020
Prijava

Legal Language Training in Cooperation in Environmental Law 30. november–2. december 2020, Kroměříž

 • EJTN koledar:LI/2020/11
 • Jezik: angleški C1, francoski C1
 • Udeleženci: sodniki in tožilci
 • Rok za prijavo: 18. avgust 2020
Prijava

EU Competition Law 9.–10. november 2020, Rim


 • EJTN koledar:AD/2020/09
 • Jezik: angleški
 • Udeleženci: sodniki in tožilci
 • Rok za prijavo: 27. avgust 2020
Prijava

Cultural diversity in the courtroom - judges in Europe facing new challenges 19.–20. november 2020, Dunaj

 • EJTN koledar:HFR/2020/08
 • Jezik: angleški
 • Udeleženci: sodniki in tožilci
 • Rok za prijavo: 27. avgust 2020
Prijava

Economic crimes: Asset Recovery and Confiscation in the EU 17.–18. november 2020, Vilna

 • EJTN koledar:CR/2020/14
 • Jezik: angleški
 • Udeleženci: sodniki in tožilci
 • Rok za prijavo: 2. september 2020
Prijava

The use of the forensic science evidence in Courts - challenges and developments in the EU 19.–20. november 2020, Riga

 • EJTN koledar:CR/2020/15
 • Jezik: angleški
 • Udeleženci: sodniki in tožilci
 • Rok za prijavo: 2. september 2020
Prijava

European Civil Procedure in Family Law matters 3.–4. december 2020, Trier


 • EJTN koledar:CI/2020/10
 • Jezik: angleški
 • Udeleženci: sodniki in tožilci
 • Rok za prijavo: 2. september 2020
Prijava

CEPOL-EJTN Training on Financial Investigations and Asset Recovery for the THB Crimes 23.–27. november 2020, Amsterdam

 • EJTN koledar:CR/2020/17
 • Jezik: angleški
 • Udeleženci: sodniki in tožilci
 • Rok za prijavo: 2. september 2020
Prijava

Administrative Law and Procedure II 9.–10. september 2020, Solun


 • EJTN koledar:AD/2020/10
 • Jezik: angleški
 • Udeleženci: sodniki
 • Rok za prijavo: 25. september 2020
Prijava

 

 

Poletne šole EJTN:

Summer School: Legal Language Training in Cooperation in Family Law 25.–28. maj 2020, spletna izvedba ("online")


 • EJTN koledar: SLI/2020/01
 • Jezik: angleški B1, B2 in francoski B1, B2
 • Udeleženci: strokovni sodelavci ter sodniki in tožilci, ki funkcijo opravljajo največ 3 leta
 • Rok za prijavo: 21. februar 2020
Prijava

Summer School: Legal Language Training in Cooperation in Civil Matters 6.–9. julij 2020, spletna izvedba ("online")


 • EJTN koledar: SLI/2020/02
 • Jezik: angleški B1, B2 in francoski B1, B2
 • Udeleženci: strokovni sodelavci ter sodniki in tožilci, ki funkcijo opravljajo največ 3 leta
 • Rok za prijavo: 24. marec 2020
Prijava

Summer School: Legal Language Training in Cooperation in Criminal Matters 27.–30. julij 2020, spletna izvedba ("online")


 • EJTN koledar: SLI/2020/03
 • Jezik: angleški B1, B2 in francoski B1, B2
 • Udeleženci: strokovni sodelavci ter sodniki in tožilci, ki funkcijo opravljajo največ 3 leta
 • Rok za prijavo: 13. april 2020
Prijava

Summer School: Legal Language Training in Cooperation in Human Rights 24.–27. avgust 2020, Krakov


 • EJTN koledar: SLI/2020/04
 • Jezik: angleški B1, B2 in francoski B1, B2
 • Udeleženci: strokovni sodelavci ter sodniki in tožilci, ki funkcijo opravljajo največ 3 leta
 • Rok za prijavo: 11. maj 2020
Prijava

Seminarji v okviru "Scholarship fund" so uvrščeni v kategorijo "Catalogue of Members Activities".
Dostopni so preko spletne povezave: http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTNs-searchable-database/
Navodila za dostop do seminarjev v okviru "Scholarship fund"
 • Jezik: različen (tolmačenje na seminarjih ni zagotovljeno)
 • Udeleženci: sodniki in tožilci
 • Rok za prijavo: 15. julij 2020

Prijava

THEMIS 2020 Semi-final A: EU and European Criminal Procedure 7.–9. julij 2020, spletna izvedba ("online")


 • EJTN koledar: TH/2020/01
 • Jezik: angleški
 • Udeleženci: skupina treh strokovnih sodelavcev in mentor
 • Rok za prijavo: 28. februar 2020
Prijava

THEMIS 2020 Semi-final B: EU and European Family Law 30. junij–1. julij. 2020, spletna izvedba ("online")


 • EJTN koledar: TH/2020/02
 • Jezik: angleški
 • Udeleženci: skupina treh strokovnih sodelavcev in mentor
 • Rok za prijavo: 28. februar 2020
Prijava

THEMIS 2020 Semi-final C: EU and European Civil Procedure 30. junij–1. julij. 2020, spletna izvedba ("online")


 • EJTN koledar: TH/2020/03
 • Jezik: angleški
 • Udeleženci: skupina treh strokovnih sodelavcev in mentor
 • Rok za prijavo: 28. februar 2020
Prijava

THEMIS 2020 Semi-final D: Judicial Ethics and Professional Conduct 7.–8. julij 2020, spletna izvedba ("online")


 • EJTN koledar: TH/2020/04
 • Jezik: angleški
 • Udeleženci: skupina treh strokovnih sodelavcev in mentor
 • Rok za prijavo: 28. februar 2020
Prijava

THEMIS 2020 Grand Final: Access to Justice 3.–6. november 2020, Bonn


 • EJTN koledar: TH/2020/05
 • Jezik: angleški
 • Udeleženci: skupina treh strokovnih sodelavcev in mentor
 • Rok za prijavo: roka za prijavo ni
Prijava

 

Financiranje seminarjev

Kotizacije za seminarje EJTN ni. EJTN povrne potne stroške udeležencev v višini do 400 EUR in dnevnice za čas seminarja. Dnevnice zajemajo stroške nočitev, prehrane in lokalnega prevoza v tujini.

 

Prijave

V prijavi navedite ime in priimek, funkcijo, delovno področje, organ zaposlitve, naslov in telefon. Ob prijavi priložite soglasje predsednika sodišča oziroma vodje tožilstva o udeležbi. Za lingvistične seminarje in poletne šole dopišite jezik seminarja (angleški ali francoski) in raven znanja jezika (B1 ali B2 oziroma C1 ali C2).

 

Če je število prejetih prijav večje od števila razpoložljivih mest, se opravi selekcija prijavljenih kandidatov.

 

EJTN 2020 Calendar of training activities

 

Dodatne informacije:
Anja Kukovec Marinovič
T: 01 369 5744
E: jtc.mp@gov.si