Globalni kodeks ravnanja za zbiranje in uporabo podatkov o sistematičnem spolnem nasilju in spolnem nasilju, povezanem s konflikti je prostovoljni kodeks ravnanja, ki določa minimalne standarde varnega, učinkovitega in etičnega zbiranja in uporabe informacij o žrtvah ali preživelih (»preživeli«) v zvezi s sistematičnim in z (družbenimi) konflikti povezanim spolnim nasiljem (»SKPSN«).

Namenjen je tistim, ki dokumentirajo, preiskujejo, raziskujejo, poročajo, spremljajo in kako drugače pridobivajo (»zbirajo«) ter uporabljajo takšne informacije.