O PROGRAMU IZMENJAV EJTN

Program izmenjav za pravosodne organe, ki se je začel izvajati leta 2005 na pobudo Evropskega parlamenta, je vodilni program Evropske mreže centrov za izobraževanje v pravosodju (EJTN). Center za izobraževanje v pravosodju kot član EJTN v okviru programa izmenjav zagotavlja kakovostne dejavnosti za uresničevanje sedanjih in prihodnjih potreb evropskega pravosodja.

Namen programa izmenjav je pridobitev praktičnega znanja o pravosodnih sistemih v EU, evropskem pravu in pravu človekovih pravic prek neposrednih stikov ter izmenjave mnenj, izkušenj in dobrih praks. Program izmenjav si prizadeva tudi razvijati evropsko pravosodno kulturo na podlagi medsebojnega zaupanja med zaposlenimi v pravosodju v skupnem evropskem prostoru.

Brošura o programu izmenjav

 

 

VRSTE IZMENJAV 

Kratkoročne izmenjave med sodišči in tožilstvi držav članic EU

  • splošne izmenjave (spoznavanje pravosodnega sistema države gostiteljice),
  • specializirane izmenjave (izpopolnjevanje strokovnega znanja o posebnem področju prava),
  • izmenjave za predsednike sodišč in vodje tožilstev (izoblikovanje veščin vodenja in upravljanja) in
  • bilateralne izmenjave (izmenjava izkušenj in dobre prakse o posebnih temah v skupnem interesu).

 

Program AIAKOS

Namenjen je bodočim in novo zaposlenim sodnikom in tožilcem. Omogoča jim, da poglobijo svoje poznavanje zakonodaje EU in instrumentov pravosodnega sodelovanja ter navežejo stike s svojimi kolegi in tako obogatijo nadaljnjo poklicno pot. 

 

Dolgoročne izmenjave

Organizirajo se na individualni ravni na Sodišču Evropske unije (SEU), Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP) in Eurojustu. Omogočajo poglobljeno spoznavanje dela institucije gostiteljice. 

 

Študijski obiski

Organizirajo se na Sodišču Evropske unije (SEU), Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP), Eurojustu, institucijah Evropske unije v Bruslju, Agenciji Evropske unije za temeljne pravice (FRA), Inštitutu Max Planck in Haaški konferenci o mednarodnem zasebnem pravu (HCCH). Študijski obiski omogočajo vpogled v delovanje in postopke institucije gostiteljice. 

 

PRIJAVA

Center za izobraževanje v pravosodju vsako leto pravosodnim organom pošlje vabilo in prijavne obrazce. Če je prijavljenih kandidatov več, kot je razpoložljivih mest, jih Center za izobraževanje v pravosodju razvrsti v skladu z naslednjimi kriteriji:

• funkcija kandidata,

• področje dela,

• število let delovnih izkušenj in

• sodelovanje v programu izmenjav in na seminarjih EJTN ali pri izvedbi izobraževanj Centra za izobraževanje v pravosodju.

EJTN v sodelovanju s Centrom za izobraževanje v pravosodju opravi izbor kandidatov in jih razvrsti glede na razpoložljiva mesta v sodelujočih državah ali institucijah.

EJTN izbrane kandidate obvesti v dveh mesecih od izteka roka za prijavo.

Prijava

 

FINANČNA PODPORA

Udeleženci izmenjav prejmejo dnevnice ali, kjer je potrebno, EJTN povrne potne stroške in stroške prehrane na podlagi izkazanih dejanskih stroškov.

Pravila financiranja

 

 

 AKTUALNO O PROGRAMIH IZMENJAV

Vabila na programe izmenjav

Ponovno vabilo na študijski obisk EJTN 2021 v institucijah Evropske unije – KRATEK ROK ZA PRIJAVE

Rok za prijavo poteka do 16. novembra do 12.00. Več informacij o programu bilateralne izmenjave EJTN 2021 za sodno in tožilsko osebje držav članic EU je na voljo na tej povezavi.

Pogosta vprašanja

 

Dodatne informacije

Tina Banfi

T: 01 369 5254

E: jtc.mp@gov.si