O PROGRAMU IZMENJAV EJTN

Program izmenjav za pravosodne organe, ki se je začel izvajati leta 2005 na pobudo Evropskega parlamenta, je vodilni program Evropske mreže centrov za izobraževanje v pravosodju (EJTN). Center za izobraževanje v pravosodju kot član EJTN v okviru programa izmenjav zagotavlja kakovostne dejavnosti za uresničevanje sedanjih in prihodnjih potreb evropskega pravosodja.

Namen programa izmenjav je pridobitev praktičnega znanja o pravosodnih sistemih v EU, evropskem pravu in pravu človekovih pravic prek neposrednih stikov ter izmenjave mnenj, izkušenj in dobrih praks. Program izmenjav si prizadeva tudi razvijati evropsko pravosodno kulturo na podlagi medsebojnega zaupanja med zaposlenimi v pravosodju v skupnem evropskem prostoru.

Brošura o programu izmenjav

 

 

VRSTE IZMENJAV 

Kratkoročne izmenjave med sodišči in tožilstvi držav članic EU

  • splošne izmenjave (spoznavanje pravosodnega sistema države gostiteljice),
  • specializirane izmenjave (izpopolnjevanje strokovnega znanja o posebnem področju prava),
  • izmenjave za predsednike sodišč in vodje tožilstev (izoblikovanje veščin vodenja in upravljanja) in
  • bilateralne izmenjave (izmenjava izkušenj in dobre prakse o posebnih temah v skupnem interesu).

 

Regionalne izmenjave

Namenjene so sodnikom, državnim tožilcem ter sodnemu in tožilskemu osebju, ki se ukvarjajo s čezmejnimi zadevami. Spodbujajo neposredno sodelovanje in zaupanje na lokalni ravni v sosednjih državah članicah EU ter reševanje težav, ki se pojavljajo pri čezmejnem sodelovanju.

 

Izmenjave v okviru programa Judiciary Learning Grants

Sodniki in državni tožilci imajo možnost, da si oblikujejo individualizirani izobraževalni program na podlagi samoopredelitve potreb. Program omogoča prilagajanje razmeram in učenje v skladu s trenutnimi možnostmi potovanj in prehajanj meja.

 

Program AIAKOS

Namenjen je bodočim in novo zaposlenim sodnikom in tožilcem. Omogoča jim, da poglobijo svoje poznavanje zakonodaje EU in instrumentov pravosodnega sodelovanja ter navežejo stike s svojimi kolegi in tako obogatijo nadaljnjo poklicno pot. 

 

Dolgoročne izmenjave

Organizirajo se na individualni ravni na Sodišču Evropske unije (SEU), Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP) in Eurojustu. Omogočajo poglobljeno spoznavanje dela institucije gostiteljice. 

 

Študijski obiski

Organizirajo se na Sodišču Evropske unije (SEU), Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP), Eurojustu, institucijah Evropske unije v Bruslju, Agenciji Evropske unije za temeljne pravice (FRA), Inštitutu Max Planck in Haaški konferenci o mednarodnem zasebnem pravu (HCCH). Študijski obiski omogočajo vpogled v delovanje in postopke institucije gostiteljice. 

 

PRIJAVA

Center za izobraževanje v pravosodju vsako leto pravosodnim organom pošlje vabilo in prijavne obrazce. Če je prijavljenih kandidatov več, kot je razpoložljivih mest, jih Center za izobraževanje v pravosodju razvrsti v skladu z naslednjimi kriteriji:

• funkcija kandidata,

• področje dela,

• število let delovnih izkušenj in

• sodelovanje v programu izmenjav in na seminarjih EJTN ali pri izvedbi izobraževanj Centra za izobraževanje v pravosodju.

EJTN v sodelovanju s Centrom za izobraževanje v pravosodju opravi izbor kandidatov in jih razvrsti glede na razpoložljiva mesta v sodelujočih državah ali institucijah.

EJTN izbrane kandidate obvesti v dveh mesecih od izteka roka za prijavo.

Prijava

 

FINANČNA PODPORA

Udeleženci izmenjav prejmejo dnevnice ali, kjer je potrebno, EJTN povrne potne stroške in stroške prehrane na podlagi izkazanih dejanskih stroškov.

Pravila financiranja

 

 

 AKTUALNO O PROGRAMIH IZMENJAV

Vabilo na študijske obiske EJTN 2023 (prvi poziv)

 

Ponovno vabilo na programe kratkoročnih in dolgoročnih izmenjav EJTN za 2023

        Priloge za vse izmenjave

       Priloge za bilateralne izmenjave

       Priloge za dolgoročne izmenjave

 Priloga za kratkoročne izmenjave za sodno in tožilsko osebje

Dodatne prijave na kratkoročne in dolgoročne programe izmenjav izjemoma potekajo do 11. novembra 2022 na elektronskem naslovu jtc.mp@gov.si.

Rok za prijavo na bilateralne izmenjave poteka do 11. novembra 2022 do 18.00 na spletnem naslovu  https://exp-platform.ejtn.eu/. 

Več informacij o kratkoročnih in dolgoročnih programih izmenjav EJTN 2023 je na voljo na spletni strani EJTN.

Vabilo na program izmenjav AIAKOS v okviru programa izmenjav EJTN 2022

Rok za prijavo na program izmenjav AIAKOS poteka do 17. marca 2022 na elektronskem naslovu jtc.mp@gov.si.

Vabilo na program regionalnih izmenjav EJTN 2022

Rok za prijavo na regionalne izmenjave poteka do 25. marca 2022 na spletnem naslovu https://exp-platform.ejtn.eu/Več informacij o regionalnih izmenjavah 2022 je na voljo na spletni strani EJTN.

 

Vabilo na programa kratkoročnih izmenjav EJTN 2022 za sodno in tožilsko osebje držav članic EU

Rok za prijavo na kratkoročne splošne izmenjave poteka do 14. februarja 2022 na spletnem naslovu https://exp-platform.ejtn.eu/. Rok za prijavo na bilateralne izmenjave poteka do 23. februarja 2022 na elektronskem naslovu jtc.mp@gov.si. Več informacij o kratkoročnih programih izmenjav EJTN 2022 za sodno in tožilsko osebje držav članic EU je na voljo na spletni strani EJTN.

 

Vabilo na študijske obiske EJTN 2022 (drugi poziv)

Rok za prijavo na študijske obiske od septembra do decembra 2022 poteka do 15. junija 2022 do 18.00 na spletnem naslovu https://exp-platform.ejtn.eu/Več informacij o študijskih obiskih EJTN 2022 je na voljo na spletni strani EJTN.

 

Vabilo na študijske obiske EJTN 2022 (prvi poziv)

Rok za prijavo na študijske obiske od marca do julija 2022 poteka do 31. januarja 2022 na spletnem naslovu https://exp-platform.ejtn.eu/Več informacij o študijskih obiskih EJTN 2022 je na voljo na spletni strani EJTN.

 

Vabilo na programe kratkoročnih in dolgoročnih izmenjav EJTN 2022

       Priloge za vse izmenjave

       Priloge za bilateralne izmenjave

       Priloge za dolgoročne izmenjave

Prijave na kratkoročne in dolgoročne programe izmenjav potekajo do 22. decembra 2021 na elektronskem naslovu https://exp-platform.ejtn.eu/.

Rok za prijavo na bilateralne izmenjave poteka do 31. januarja 2022 na na spletnem naslovu jtc.mp@gov.si.

Več informacij o kratkoročnih in dolgoročnih programih izmenjav EJTN 2022 je na voljo na spletni strani EJTN.

 

 

Dodatne informacije

Tina Banfi

T: 01 369 5254

E: jtc.mp@gov.si