Programi izmenjav EJTN 2020

 

Evropska mreža centrov za izobraževanje v pravosodju organizira v sodelovanju s Centrom za izobraževanje v pravosodju izmenjave sodnikov, državnih tožilcev in državnih odvetnikov.

 

Namen programa je na eni strani spoznavanje pravosodnega sistema in prek njega širšega družbenega konteksta delovanja druge države, na drugi strani pa izpopolnjevanje osebnega znanja prava ter znanja tujega jezika.

 

Vabilo na programe izmenjav EJTN

 

 

AIAKOS program izmenjav 2020

 

 

 

 

1.Kratkoročni programi izmenjav

 • Kratkoročne splošne izmenjave za sodnike in tožilce
 • Specializirane izmenjave
 • Izmenjave za predsednike sodišč in vodje tožilstev
 • Bilateralne izmenjave med sodišči in tožilstvi držav članic EU

 

2. Dolgoročni programi izmenjav

 • Dolgoročne izmenjave na Eurojust-u, Sodišču Evropske unije in Evropskem sodišču za človekove pravice

 

3. Aiakos program

 • Namenjen je sodnikom in tožilcem v prvih letih delovanja in višjim pravosodnim svetovalce

 

Prijava na programe izmenjav

Na Centru za izobraževanje v pravosodju pošljemo na vse pravosodne organe vabilo na izmenjave z navedbo držav, razpoložljivih mest v posamezni državi in prijavnimi obrazci.

V primeru, da je število prejetih prijav večje od števila razpoložljivih mest se opravi selekcija prijavljenih kandidatov po naslednjih kriterijih:

 

 • prednost imajo kandidati, ki še niso bili vključeni v program izmenjave v tujini
 • prednost imajo kandidati, ki so sodelovali pri izmenjavah, ki so se jih udeležili tuji sodniki in tožilci v letih od 2008-2015 v Sloveniji (kot mentor oziroma sodelovanje pri izvedbi programa izmenjave)
 • prednost imajo kandidati, ki so predavatelji CIP
 • funkcija kandidata
 • število let izkušenj (na mestu sodnika/tožilca/državnega odvetnika)
 • znanje tujega jezika
 • enakomerna regionalno zastopanost sodišč in državnih tožilstev

Na EJTN na podlagi prejetih prijav in razvrstitve kandidatov naredijo končni izbor in razvrstitev kandidatov po državah. O končnem izboru so kandidati obveščeni s strani EJTN in Centra za izobraževanje v pravosodju.

 

Dodatne informacije

Tina Banfi

T: 01 369 5254

E: jtc.mp@gov.si