O PROGRAMU IZMENJAV

Program izmenjav za pravosodne organe, ki se je začel izvajati leta 2005 na pobudo Evropskega parlamenta, je vodilni program Evropske mreže centrov za izobraževanje v pravosodju (EJTN). Center za izobraževanje v pravosodju kot član EJTN v okviru programa izmenjav zagotavlja kakovostne dejavnosti za uresničevanje sedanjih in prihodnjih potreb evropskega pravosodja.

Namen programa izmenjav je pridobitev praktičnega znanja o pravosodnih sistemih v EU, evropskem pravu in pravu človekovih pravic prek neposrednih stikov ter izmenjave mnenj, izkušenj in dobrih praks. Program izmenjav si prizadeva tudi razvijati evropsko pravosodno kulturo na podlagi medsebojnega zaupanja med zaposlenimi v pravosodju v skupnem evropskem prostoru.

Podrobnosti glede programa izmenjav so na voljo na spletni strani EJTN.

Koristne informacije za udeležence glede prijave, razvrstitev, rokov idr. so na voljo v spodnjih dveh video povezavah: 

Informativni spletni seminar v zvezi s programom izmenjav za leto 2024

Najpogostejša vprašanja (FAQ)

 

Brošura o programu izmenjav – SLO

Brošura o programu izmenjav – ANG

 

 

PRIJAVA

Center za izobraževanje v pravosodju vsako leto pravosodnim organom pošlje vabilo in prijavne obrazce. Če je prijavljenih kandidatov več, kot je razpoložljivih mest, jih Center za izobraževanje v pravosodju razvrsti v skladu z naslednjimi kriteriji:

• funkcija kandidata,

• področje dela,

• število let delovnih izkušenj,

• udeležba v programu izmenjav in na seminarjih EJTN,

• sodelovanje pri izvedbi izobraževanj Centra za izobraževanje v pravosodju.

EJTN v sodelovanju s Centrom za izobraževanje v pravosodju opravi izbor kandidatov in jih razvrsti glede na razpoložljiva mesta v sodelujočih državah ali institucijah.

EJTN določi končno razvrstitev prijavljenih kandidatov in njihovo razporeditev po državah oziroma vrstah izmenjav. 

 

 

AKTUALNO O PROGRAMU IZMENJAV

 

Vabilo na študijske obiske Evropske mreže institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN) 2024

Priloga: Dodatne informacije o študijskih obiskih (Requirements)

 

Vabilo na študijske obiske Evropske mreže institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN) 2024 – Državno odvetništvo Republike Slovenije

Priloga: Dodatne informacije o študijskih obiskih (Requirements)

 

Vabilo na program individualiziranih izobraževanj »Judiciary Learning Grants« EJTN 2023

Priloga 1: Judicary Learning Grant Programme Overview

Priloga 2: Project Proposal Form

Priloga 3: Judiciary Learning Grant Hosting agreement (EN)

Priloga 4: Judiciary Learning Grant Sending agreement (EN)

Priloga 5: Corporate Financial Policy

 

Vabilo na program regionalnih izmenjav 2023

Priloga 1: Dodatne informacije o regionalnih izmenjavah (Requirements)

Priloga 2: Project proposal form (EN)

Priloga 3: Hosting Agreement (EN)

 

Prijava

 

VRSTE IZMENJAV 

Kratkoročne izmenjave med sodišči in državnimi tožilstvi držav članic EU

  • splošne izmenjave (spoznavanje pravosodnega sistema države gostiteljice),
  • specializirane izmenjave (izpopolnjevanje strokovnega znanja o posebnem področju prava),
  • izmenjave za predsednike in direktorje sodišč ter vodje in direktorje državnih tožilstev (izoblikovanje veščin vodenja in upravljanja).

Brošura o splošni izmenjavi

Brošura o specializirani izmenjavi

Brošura o izmenjavi za predsednike in direktorje sodišč ter vodje in direktorje državnih tožilstev

 

Bilateralne izmenjave

Skupina sodnikov, državnih tožilcev ali pravosodnega osebja istega sodišča ali državnega tožilstva obišče sodišče ali državno tožilstvo v drugi državi. 

Brošura o bilateralni izmenjavi

 

Regionalne izmenjave

Namenjene so sodnikom, državnim tožilcem ter pravosodnemu osebju na obmejnem območju. Spodbujajo neposredno sodelovanje in zaupanje na lokalni ravni ter reševanje težav, ki se pojavljajo pri čezmejnem sodelovanju.

 

Izmenjave v okviru programa Judiciary learning grants

Sodniki in državni tožilci imajo možnost, da popolnoma samostojno identificirajo in oblikujejo individualizirana izobraževanja.

 

Program AIAKOS

Namenjen je bodočim in novo zaposlenim sodnikom in državnim tožilcem. Omogoča jim, da poglobijo svoje poznavanje zakonodaje EU in instrumentov pravosodnega sodelovanja ter navežejo stike s svojimi kolegi in tako obogatijo nadaljnjo poklicno pot. 

 

Dolgoročne izmenjave

Organizirajo se na individualni ravni na Sodišču Evropske unije (SEU), Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP), Eurojustu in Evropskem javnem tožilstvu (EJT). Omogočajo poglobljeno spoznavanje dela institucije gostiteljice. 

Brošura o dolgoročni izmenjavi

 

Študijski obiski

Organizirajo se na Sodišču Evropske unije (SEU), Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP), Eurojustu, institucijah Evropske unije v Bruslju, Agenciji Evropske unije za temeljne pravice (FRA), Inštitutu Max Planck (MPI) in Haaški konferenci o mednarodnem zasebnem pravu (HCCH). Študijski obiski omogočajo vpogled v delovanje in postopke institucije gostiteljice. 

 

 

FINANČNA PODPORA

V času udeležbe na izmenjavi udeleženci prejemajo plačo.

Za izmenjave, ki trajajo do 10 delovnih dni, EJTN povrne potne stroške do 500 EUR in dnevnice, ki vključujejo stroške nočitev, prehrane in lokalnega prevoza.

Za dolgoročne izmenjave udeleženci prejmejo dnevnice v višini 120 EUR, ki vključujejo potne stroške, tako mednarodni kot lokalni prevoz, stroške nočitev in prehrane.

Pravila financiranja

Pogoji financiranja enotedenske izmenjave

Pogoji financiranja dvotedenske izmenjave

Pogoji financiranja dolgoročne izmenjave

Pogoji financiranja izmenjav za predsednike in direktorje sodišč ter vodje in direktorje državnih tožilstev

Pogoji financiranja študijskih obiskov 

 

Dodatne informacije

Tina Banfi

T: 01 369 5254

E: jtc.mp@gov.si