1. 03. 2024

Na naši spletni strani smo objavili Globalni kodeks ravnanja za zbiranje in uporabo podatkov o sistematičnem spolnem nasilju in spolnem nasilju, povezanem s konflikti.

16. 02. 2024

Center za izobraževanje v pravosodju vabi na program AIAKOS v okviru programa izmenjav Evropske mreže institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN) v letu 2024. Program AIAKOS omogoča petdnevni študijski obisk v drugi državi članici EU, v okviru katerega udeleženci spoznavajo pravosodni sistem države gostiteljice, izmenjujejo izkušnje s kolegi iz drugih držav članic EU, izpopolnjujejo znanje o pravu EU in nadgrajujejo znanje tujega jezika.

2. 02. 2024

Evropska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN) tudi letos izvaja skupinsko tekmovanje THEMIS, ki je namenjeno strokovnim sodelavcem ter sodnikom, državnim tožilcem in državnim odvetnikom, ki funkcijo opravljajo največ eno leto od imenovanja. Na tekmovanju se pomerijo skupine treh udeležencev pod vodstvom mentorja iz različnih držav članic.

25. 01. 2024

Center za izobraževanje v pravosodju v sodelovanju z Evropske mreže institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN) vabi na program projektno zasnovanih izmenjav. V letu 2024 so na voljo skupni program izmenjav EJTN-CEPOL, regionalne izmenjave in program individualiziranih izobraževanj »Judiciary Learning Grants«.

12. 01. 2024

Registrska šola, katere izvedba je bila predvidena od 24. do 26. januarja 2024, je odpovedana.

23. 11. 2023

Center za izobraževanje v pravosodju v sodelovanju z Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije organizira enodnevna izobraževanja za uporabo novih funkcionalnosti informacijskega sistema za spremljanje kazenskih postopkov (sistem i-K) za sodno osebje. Izobraževanja bodo potekala v letu 2023 in 2024.

7. 11. 2023

Obveščamo vas, da so vsa mesta za Šolo insolvenčnega prava že zapolnjena.

25. 10. 2023

Center za izobraževanje v pravosodju v novembru 2023 organizira Izobraževalne dneve Državnega odvetništva RS 2023.

20. 10. 2023

Center za izobraževanje v pravosodju v novembru 2023 organizira Prekrškovnopravno šolo.

5. 10. 2023

Akademija za evropsko pravo (ERA) organizira v okviru letošnjih pan-evropskih pravnih seminarjev, namenjenih pravosodnemu osebju in strokovnim sodelavcem, že tretji seminar z naslovom »Freezing and Confiscation in the EU«. Seminar bo potekal 9. in 10. novembra 2023 v Zagrebu, v angleškem jeziku.

21. 09. 2023

Center za izobraževanje v sodelovanju z Evropsko mrežo institucij za izobraževanje v pravosodju organizira program kratkoročni, bilateralnih in dolgoročnih izmenjav v letu 2024.

11. 09. 2023

Tradicionalni Forum o finančni in gospodarski kriminaliteti bo letos potekal od 25. do 27. oktobra 2023 v Cankarjevem domu v Ljubljani.

7. 09. 2023

Center za izobraževanje v pravosodju tudi letos organizira Gospodarskopravno šolo, ki je namenjena sodnikom, strokovnim sodelavcem na sodiščih, (višjim) državnim odvetnikom in kandidatom za državne odvetnike.

31. 08. 2023

Center za izobraževanje v pravosodju tudi letos organizira seminar Strokovno usposabljanje za predsednike in direktorje sodišč in Usposabljanje za vodstveno funkcijo na državnem tožilstvu, ki bo potekal 4. in 5. septembra ter 21. in 22. septembra 2023 v prostorih Centra za izobraževanje v pravosodju, Glinška ulica 12, Ljubljana.

10. 07. 2023

Center za izobraževanje v pravosodju v septembru 2023 organizira Delovno-socialno sodniško šolo.

10. 07. 2023

Center za izobraževanje v pravosodju v septembru 2023 organizira Upravnopravno sodniško šolo.

7. 06. 2023

Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju, v oktobru 2023 organizira tri enodnevne delavnice na temo Sodno izvedenstvo v družinskih zadevah. Delavnice bodo potekale 2. oktobra 2023, 3. oktobra 2023 in 6. oktobra 2023.

5. 05. 2023

25. aprila 2023 se je več kot 40 sodnikov iz Slovenije in Hrvaške udeležilo uvodnega seminarja HELP Sveta Evrope – Obrazložitev sodnih odločb in človekove pravice. Dogodek je potekal v Ljubljani in je bil organiziran v sodelovanju s Centrom za izobraževanje v pravosodju in Pravosodno akademijo Republike Hrvaške.

25. 04. 2023

Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju, v sodelovanju s Slovenskim sodniškim društvom organizira tradicionalne Dneve slovenskega sodstva.

20. 04. 2023

Center za izobraževanje v pravosodju organizira 8. in 9. maja 2023 v Bled Rose hotelu na Bledu tradicionalne Dneve državnega odvetništva.

5. 04. 2023

Center za izobraževanje v pravosodju organizira Zemljiškoknjižno delavnico, ki bo potekala 13. aprila 2023 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

31. 03. 2023

Center za izobraževanje v pravosodju organizira Šolo družinskega prava 2023. Predstavljene bodo aktualne izbrane vsebine s področja družinskega prava, domača in tuja sodna praksa ter izbrane nepravne vsebine, povezane z vodenjem postopkov v družinskih zadevah.

31. 03. 2023

Center za izobraževanje v pravosodju v sodelovanju z Odvetniško akademijo Odvetniške zbornice Slovenije organizira konferenco sodnikov Evropskega sodišča za človekove pravice o družinskem pravu. Predstavljene bodo izbrane vsebine s področja družinskega prava in aktualna sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice.

31. 03. 2023

E-tečaj in uvodni seminar sta organizirana v okviru HELP programa Sveta Evrope.

24. 03. 2023

Obveščamo vas, da bo seminar »V 60 minutah do poznavanja informacijske varnosti«, ki je bil načrtovan 24. marca 2023, prestavljen na 21. april 2023.

23. 03. 2023

Center za izobraževanje v pravosodju organizira delavnice Etika in integriteta državnega tožilca, ki so namenjene državnim tožilcem in bodo potekale na Centru za izobraževanje v pravosodju.

23. 03. 2023

Center za izobraževanje v pravosodju organizira Zemljiškoknjižno delavnico, ki bo potekala 13. aprila 2023 v Ljubljani.

13. 03. 2023

Akademija za evropsko pravo (ERA) organizira v okviru letošnjih pan-evropskih pravnih seminarjev, namenjenih pravosodnemu osebju in strokovnim sodelavcem na sodiščih, državnih tožilstvih in državnem odvetništvu, prvi tovrsten seminar z naslovom »Cross-border Civil Litigation: Facilitating the Handling of Cross-border Cases«. Seminar bo potekal 5. in 6. junija 2023 v Bruslju, v angleškem jeziku.

8. 03. 2023

Center za izobraževanje v pravosodju v sodelovanju z Akademijo za evropsko pravo (ERA) organizira seminar Pravo EU o enakosti spolov (EU Gender Equality Law), ki bo potekal 17. in 18. aprila 2023 v Ljubljani.

2. 02. 2023

Center za izobraževanje v pravosodju tudi letos organizira Civilnopravno sodniško šolo. Na šoli bodo predstavljene aktualne izbrane vsebine s področja materialnega in procesnega prava ter nepravdne vsebine, povezane z vodenjem postopkov, in prikazani domača ter tuja sodna praksa.

1. 02. 2023

Center za izobraževanje v pravosodju v aprilu in maju organizira Izvršilno šolo 2023.

1. 02. 2023

Center za izobraževanje v pravosodju 13. in 14. aprila 2023 organizira 21. strokovni posvet »Otrok-dokazno sredstvo?«

1. 02. 2023

Center za izobraževanje v pravosodju 10. marca 2023 organizira strokovno ekskurzijo v Prevzgojni dom Radeče.

11. 01. 2023

V februarju in maju 2023 bo Center za izobraževanje v pravosodju pripravil novi dve izvedbi 4-dnevnega Osnovnega usposabljanja za sodnike, državne tožilce in poravnalce v kazenskih zadevah, ki sodelujejo v postopku proti mladoletniku. V letošnjem letu načrtujemo izvedbo še dveh ponovitev, v jesenskem času.

23. 11. 2022

Center za izobraževanje v pravosodju organizira izobraževalni dogodek z naslovom Izobraževalni tožilski dnevi, ki bo potekal 1. in 2. decembra 2022, v Grand hotelu Bernardin, Portorož.

11. 11. 2022

Center za izobraževanje v pravosodju organizira Prekrškovnopravno šolo, ki bo potekala od 28. do 30. novembra 2022 v Grand hotelu Bernardin, Portorož.

9. 11. 2022

Center za izobraževanje v pravosodju organizira Strokovno usposabljanje za predsednike in direktorje sodišč ter vodje in direktorje državnih tožilstev, ki bo potekalo 14. in 15. novembra ter 28. in 29. novembra v Cankarjevem domu v Ljubljani.

25. 10. 2022

Delovno-socialna sodniška šola bo potekala od 9. do 11. novembra 2022 v Grand Hotelu Bernardin v Portorožu.

25. 10. 2022

Obveščamo vas, da bomo Zemljiškoknjižno šolo prestavili in vključili v program Civilnopravne sodniške šole 2023, kjer bodo obravnavane vsebine, ki ste jih predlagali in se nanašajo na sodno odločanje.

24. 10. 2022

Center za izobraževanje v pravosodju organizira dve enodnevni delavnici pravne terminologije jezikov manjšin za italijanski jezik, ki bosta potekali 25. in 27. oktobra 2022.

4. 10. 2022

Center za izobraževanje v pravosodju nadaljuje z izvedbo delavnic o etiki in integriteti. V oktobru bo Etika in integriteta sodnika potekala 14. oktobra, Etika in integriteta državnega tožilca pa 21. oktobra.

30. 09. 2022

Center za izobraževanje v pravosodju organizira enodnevno delavnico pravne terminologije jezikov manjšin za madžarski jezik, ki bo potekala 11. oktobra 2022.

30. 09. 2022

Center za izobraževanje v pravosodju organizira delavnico Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora v praksi, ki bo potekala v teh izvedbah, in sicer 13. oktobra 2022 (prva izvedba), 9. novembra 2022 (druga izvedba) in 8. decembra 2022 (tretja izvedba) v uHotelu, Miklošičeva 3, Ljubljana.

20. 09. 2022

Center za izobraževanje v pravosodju organizira Gospodarskopravno šolo, ki bo potekala od 5. do 7. oktobra 2022 v Hotelu Sotelia (Terme Olimia) v Podčetrtku. Na šoli bodo predstavljene aktualne vsebine s področja gospodarskega prava.

26. 08. 2022

Center za izobraževanje v pravosodju organizira Upravnopravno sodniško šolo, ki bo potekala 8. in 9. septembra 2022 v Grand Hotelu Sava Superior v Rogaški Slatini.

25. 08. 2022

Center za izobraževanje v pravosodju v sodelovanju z Akademijo za evropsko pravo (ERA) organizira seminar Učinkovitejša uporaba evropskega kazenskega prava (Better Applying European Criminal law), ki bo potekal 7. in 8. septembra 2022 v M hotelu, v Ljubljani.

23. 08. 2022

V mesecu septembru 2022 bo Center za izobraževanje v pravosodju pripravil tradicionalni Seminar za poravnalce v kazenskih zadevah. Seminar bo potekal 8. septembra 2022 v prostorih Centra za socialno delo Ljubljana Šiška, Celovška cesta 150, Ljubljana.

23. 08. 2022

V septembru in oktobru 2022 bo Center za izobraževanje v pravosodju pripravil še zadnji dve izvedbi 4-dnevnega Osnovnega usposabljanja za sodnike, državne tožilce in poravnalce v kazenskih zadevah, ki sodelujejo v postopku proti mladoletniku v letošnjem letu.

7. 07. 2022

Center za izobraževanje v pravosodju organizira izvedbo e-tečaja Pravice oseb z ovirami v okviru programa HELP Sveta Evrope. E-tečaj se bo pričel z uvodnim spletnim seminarjem, ki bo potekal 1. septembra 2022 na daljavo.

3. 06. 2022

Center za izobraževanje v pravosodju organizira seminar Obravnavanje nasilja v družini in žrtev nasilja v družini 2022. Letošnji seminar bo organiziran v eni izvedbi kot dvodnevni seminar. Seminar bo potekal 20. in 21. junija 2022 v Portorožu.

2. 06. 2022

Center za izobraževanje v pravosodju v sodelovanju s Slovenskim sodniškim društvom organizira Dneve slovenskega sodstva, ki bodo potekali 9. in 10. junija 2022 v Grand hotelu Sava v Rogaški Slatini.

18. 05. 2022

AIAKOS programa Evropske mreže institucij za izobraževanje v pravosodju, ki poteka v tednu od 16. do 20. maja 2022 v Ljubljani, se udeležuje sedem udeležencev iz Nemčije, Italije, Poljske in Grčije. Tuje udeležence spremlja 6 slovenskih udeležencev, ki aktivno sodelujejo pri izvedbi programa.

12. 05. 2022

Center organizira delavnico, ki bo potekala 17. maja 2022 v Cankarjevem domu v Ljubljani, na temo začasnega zavarovanja in odvzema protipravne premoženjske koristi.

11. 05. 2022

Center za izobraževanje v pravosodju organizira 26. in 27. maja 2022 v Hotelu Kompas v Kranjski Gori tradicionalne Dneve državnega odvetništva.

26. 04. 2022

Center za izobraževanje v pravosodju organizira Šolo za sodne takse, ki bo potekala 26. in 27. maja 2022 na daljavo. Na šoli bodo predstavljene aktualne vsebine in odprta vprašanja s področja odmere sodnih taks.

26. 04. 2022

Center za izobraževanje v pravosodju organizira Registrsko šolo, ki bo potekala od 18. do 20. maja 2022 v Hotelu Sotelia (Terme Olimia) v Podčetrtku. Na šoli bodo predstavljene aktualne vsebine s področja sodnega registra in povezanih področij.

22. 04. 2022

Center za izobraževanje v pravosodju organizira delavnico Sodstvo in javnosti, ki bo potekala v treh izvedbah, in sicer 17. maja 2022 (prva izvedba), 25. maja 2022 (druga izvedba) ter 9. junija 2022 (tretja izvedba) v prostorih Ministrstva za pravosodje.

22. 03. 2022

Center za izobraževanje v pravosodju organizira Šolo insolvenčnega prava, ki bo potekala od 13. do 15. aprila 2022 v Grand hotelu Bernardin v Portorožu.

21. 03. 2022

Center za izobraževanje v pravosodju organizira Civilnopravno sodniško šolo, ki bo potekala od 13. do 15. aprila (prva izvedba) in od 3. do 5. maja 2022 (druga izvedba) v Grand hotelu Bernardin v Portorožu.

21. 03. 2022

Center za izobraževanje v pravosodju v letošnjem letu ponovno organizira (enodnevne) delavnice, namenjene sodnikom, z naslovom Etika in integriteta sodnika. Delavnice bodo izvedene 10. maja, 11. maja, 7. junija, 14. oktobra, 11. novembra in 2. decembra.

8. 03. 2022

7. in 8. aprila 2022 bo potekal tradicionalni strokovni posvet z naslovom Ali so otroci, ki storijo protipravno ravnanje, žrtve ali storilci?. Na strokovnem posvetu bodo obravnavane izbrane interdisciplinarne vsebine in praktični primeri s poudarkom na otrocih, ki storijo protipravno ravnanje. Posvet je uvrščen v Katalog plus Evropske mreže institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN).

14. 02. 2022

24. in 25. marca 2022 bo na daljavo potekal seminar Čezmejni pravdni postopki: Enostavnejša obravnava čezmejnih zadev. Namen seminarja je praktična predstavitev zakonodajnih instrumentov Evropske unije v civilnih zadevah. Seminar je namenjen sodnikom, strokovnim sodelavcem na sodiščih in sodniškim pomočnikom.

14. 02. 2022

V marcu 2022 bo Center za izobraževanje v pravosodju pripravil že tretjo izvedbo 4-dnevnega Osnovnega usposabljanja za sodnike, državne tožilce in poravnalce v kazenskih zadevah, ki sodelujejo v postopku proti mladoletniku.

14. 01. 2022

10. in 11. februarja 2022 bo na daljavo potekala Upravnopravna sodniška šola.

10. 01. 2022

V januarju 2022 Center za izobraževanje v pravosodju pričenja s prvo izvedbo 4-dnevnega Osnovnega usposabljanja za sodnike, državne tožilce in poravnalce v kazenskih zadevah, ki sodelujejo v postopku proti mladoletniku.

10. 01. 2022

Center za izobraževanje v pravosodju organizira tradicionalno Izvršilno šolo od 19. do 21. januarja 2022 (prva izvedba) in od 2. do 4. februarja 2022 (druga izvedba).

7. 01. 2022

7. in 8. aprila 2022 bo potekal tradicionalni strokovni posvet z naslovom Ali so otroci, ki storijo protipravno ravnanje, žrtve ali storilci?. Na strokovnem posvetu bodo obravnavane izbrane interdisciplinarne vsebine in praktični primeri s poudarkom na otrocih, ki storijo protipravno ravnanje. Posvet je uvrščen v Katalog plus Evropske mreže institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN).

5. 01. 2022

Center za izobraževanje v pravosodju vas tudi v prihodnjih mesecih vljudno vabi na enourne seminarje na daljavo, ki potekajo vsak drugi petek od 11.00 do 12.00.

19. 11. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju organizira tradicionalne Izobraževalne tožilske dneve, ki bodo potekali 2. in 3. decembra 2021, na daljavo.

10. 11. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju vas obvešča, da delavnica Sodstvo in javnosti, ki je bila predvidena 16. novembra in 1. decembra 2021 ter 27. januarja 2022 zaradi slabe epidemiološke situacije ne bo izvedena. Izvedba delavnice je prestavljena na drugo leto, in sicer so predvideni datumi 17. maj, 25. maj in 9. junij.

8. 11. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju vas obvešča, da bo Strokovno usposabljanje za novoimenovane predsednike in direktorje sodišč ter vodje in direktorje državnih tožilstev potekalo na daljavo, in sicer za predsednike in direktorje sodišč 11., 12., 19., 25. in 26. novembra 2021 ter za vodje in direktorje državnih tožilstev 11., 12., 19., 29. in 30. novembra 2021.

27. 10. 2021

3. in 4. novembra 2021 bo na daljavo potekal tradicionalni Forum o finančni in gospodarski kriminaliteti. Na forumu bodo obravnavane aktualne vsebine finančne in gospodarske kriminalitete, ki so pomembne za pregon kaznivih dejanj zoper gospodarstvo.

22. 10. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju organizira v sodelovanju s Službo za odnose z javnostmi pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije delavnico Sodstvo in javnosti, ki bo potekala predvidoma v treh izvedbah, od novembra 2021 do januarja 2022.

22. 10. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju vas obvešča, da bo Strokovno usposabljanje za predsednike in direktorje sodišč ter vodje in direktorje državnih tožilstev, potekalo 11. in 12. novembra ter 25. in 26. novembra 2021 v klasični obliki v Hotelu Lev, Vošnjakova ulica 1 v Ljubljani.

22. 10. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju vas obvešča, da Prekrškovnopravna šola, ki je bila predvidena od 22. do 24. novembra 2021, ne bo izvedena.

12. 10. 2021

Enourni seminar z naslovom »Komu pomagati v času pandemije - etični in pravni vidiki triaže« bo ta petek 15. oktobra 2021, potekal IZJEMOMA od 12.00 do 13.00. Seminar bo izvedla dr. Renata Salecl, filozofinja in sociologinja ter glavna raziskovalka na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani.

4. 10. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju v četrtek, 7. oktobra, organizira drugo izvedbo seminarja Obravnavanje nasilja v družini in žrtev nasilja v družini. Druga izvedba seminarja bo potekala na daljavo.

4. 10. 2021

18. in 19. oktobra 2021 bo na daljavo potekal seminar Čezmejni pravdni postopki: Enostavnejša obravnava čezmejnih zadev. Namen seminarja je praktična predstavitev zakonodajnih instrumentov Evropske unije v civilnih zadevah. Seminar je namenjen strokovnim sodelavcem na sodiščih in sodniškim pomočnikom.

24. 09. 2021

Obveščamo vas, da je Delovno-socialna sodniška šola 2021, ki je bila predvidena od 8. do 10. novembra na Bledu, prestavljena in bo potekala od 8. do 10. decembra 2021. Šola bo, ne glede na takratno epidemiološko situacijo, potekala na daljavo.

20. 09. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju vas obvešča, da je Gospodarskopravna šola 2021, ki je bila predvidena od 6. do 8 oktobra na Bledu, v Grand Hotelu Toplice, prestavljena in bo predvidoma potekala od 10. do 12. januarja 2022.

20. 09. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju vas obvešča, da je drugi del Zemljiškoknjižne šole, ki je bil predviden 20. oktobra 2021 v klasični obliki, v letošnjem letu odpovedan. Naslednja Zemljiškoknjižna šola je predvidena od 10. do 12. oktobra 2022.

16. 09. 2021

Spoštovani udeleženci. Obveščamo vas, da je, zaradi bolezni predavatelja, prišlo do spremembe pri terminu izvedbe seminarja za PDI z naslovom Kolektivno delovno pravo in kolektivne pogodbe. O novem terminu vas bomo obvestili z e-sporočilom. Hvala za razumevanje.

16. 09. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju organizira v sodelovanju z Varuhom človekovih pravic Republike Slovenije, Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Skupnostjo centrov za socialno delo Slovenije tradicionalno konferenco Dnevi duševnega zdravja, ki bo letos potekala 16. in 17. septembra, na daljavo.

31. 08. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju vas obvešča, da bosta zaradi poslabšane epidemiološke situacije prvi dve izvedbi seminarja Obravnavanje nasilja v družini in žrtev nasilja v družini 2021 potekali na daljavo.

25. 08. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju vas tudi v prihodnjih mesecih vljudno vabi na enourne seminarje na daljavo, ki potekajo vsak drugi petek od 11.00 do 12.00.

24. 08. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju obvešča, da je drugi del Zemljiškoknjižne šole 2021, ki je bil predviden v klasični obliki, 14. septembra v Ljubljani, prestavljen na 20. oktober 2021.

23. 08. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju organizira v sodelovanju z Društvom državnih tožilcev Slovenije strokovno ekskurzijo v Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec. Strokovna ekskurzija je namenjena državnim tožilcem, strokovnim sodelavcem na državnih tožilstvih, sodnikom in strokovnim sodelavcem na sodiščih.

17. 08. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju organizira tradicionalno Upravnopravno sodniško šolo, ki jo načrtujemo v klasični obliki, 9. in 10. septembra v Termah Olimia v Podčetrtku. Na šoli bodo predstavljene aktualne vsebine s področja upravnega prava.

17. 08. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju organizira seminar Obravnavanje nasilja v družini in žrtev nasilja v družini. Seminar bo izveden v štirih izvedbah, od septembra do decembra 2021. Prva izvedba seminarja bo potekala 2. septembra.

17. 08. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju organizira v sodelovanju z Vrhovnim državnim tožilstvom Republike Slovenije štiri enodnevne delavnice Opisi kaznivih dejanj, namenjene državnim tožilcem in strokovnim sodelavcem na državnih tožilstvih. Delavnice bodo potekale v septembru in oktobru. Na delavnicah bodo obravnavani primeri iz državnotožilske prakse, na podlagi katerih bodo udeleženci pripravili osnutke obtožnega akta za vsak posamezen primer.

8. 07. 2021

Obveščamo vas, da bo Šola za vodje uradov, kadrovsko pravnih in finančno-računovodskih služb 2021 potekala 11. in 12. ter 18. in 19. oktobra 2021 na daljavo (in ne od 29. septembra do 1. oktobra, kot je bilo sprva načrtovano). Prijave na šolo že potekajo; rok za prijave je do 1. oktobra 2021.

21. 06. 2021

27. in 28. septembra 2021 bo v Ljubljani potekal seminar Uporaba Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – poudarek na pravici do poštenega sojenja. Udeleženci se bodo seznanili z uporabo in interpretacijo Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ter razmerji do drugih pravnih instrumentov, ki varujejo temeljne pravice v Evropi. Poudarek bo na uporabi določb o pravici do poštenega sojenja v praksi. Seminar je namenjen sodnikom, državnim tožilcem in strokovnim sodelavcem iz vseh držav članic EU (razen Danske), Albanije in Črne gore.

18. 06. 2021

6. in 7. septembra 2021 bo na daljavo potekal seminar Uporaba protidiskriminacijskega prava EU. Udeleženci seminarja se bodo seznanili z uporabo protidiskriminacijskega prava EU v sporih pred nacionalnimi sodišči, predvsem Direktive Sveta 2000/43/ES in Direktive Sveta 2000/78/ES. Seminar je namenjen sodnikom, državnim tožilcem in strokovnim sodelavcem iz vseh držav članic EU, Islandije in Liechtensteina.

16. 06. 2021

Ponovno vas vljudno vabimo na enourni seminar z naslovom »Telo v stiski«, ki bo potekal v četrtek, 17. junija 2021 od 11.00 do 13.00.

2. 06. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju v sodelovanju z Društvom državnih tožilcev Slovenije in Vrhovnim državnim tožilstvom Republike Slovenije organizira tradicionalne Izobraževalne dneve Društva državnih tožilcev Slovenije in Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije, ki bodo potekali 10. in 11. junija 2021 na daljavo.

2. 06. 2021

Ponovno vas vljudno vabimo na enourni seminar z naslovom »Telo v stiski«, ki bo potekal 11. junija 2021 od 10.00 do 12.00.

26. 05. 2021

Od 14. do 16. junija 2021 bo na daljavo potekal seminar Osnove konkurenčnega prava EU. Na seminarju bodo obravnavane vsebine, povezane s 101. in 102. členom Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), zasebnim uveljavljanjem konkurenčnega prava EU in pravom državnih pomoči.

19. 05. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju vas tudi v prihodnjih mesecih vljudno vabi na enourne seminarje na daljavo, ki potekajo vsak drugi petek od 11.00 do 12.00.

13. 05. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju organizira Šolo za brezplačno pravno pomoč, ki bo potekala 26. maja 2021 na daljavo. Šola bo potekala en dan in ne dva dni, kot je bilo sprva predvideno.

13. 05. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju organizira seminar Davčno pravo, ki bo potekal 24. maja 2021 na daljavo.

10. 05. 2021

Od 17. do 21. maja 2021 bo potekal program izmenjav AIAKOS v okviru programa izmenjav Evropske mreže institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN). Program bo potekal na daljavo v angleškem jeziku. Namenjen je sodnikom in državnim tožilcem, ki sodniško oziroma tožilsko funkcijo opravljajo največ tri leta ter strokovnim sodelavcem.

10. 05. 2021

25. maja 2021 bodo na daljavo potekali tradicionalni Dnevi državnega odvetništva, kjer bodo predstavljene izbrane aktualne vsebine in odprta vprašanja, povezana z delom državnih odvetnikov in delovanjem Državnega odvetništva Republike Slovenije.

10. 05. 2021

13. in 14. maja 2021 bo na daljavo potekala Šola za sodne takse. Na Šoli bodo predstavljene aktualne vsebine in odprta vprašanja s področja odmere sodnih taks ter spremembe predpisov s področja sodnih taks.

7. 04. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju organizira Seminar o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K), ki bo potekal 7. maja 2021 na daljavo.

30. 03. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju vas tudi v prihodnjih mesecih vljudno vabi na enourne seminarje na daljavo, ki potekajo vsak drugi petek od 11.00 do 12.00.

30. 03. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju napoveduje datume vseh sodniških šol in večjih dogodkov do konca leta 2021.

30. 03. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju v okviru sodelovanja v programu Sveta Evrope HELP (European Programme for Human Rights Education for Legal Professionals) organizira e-tečaj Procesna jamstva v kazenskem postopku in pravice žrtev (v slovenskem jeziku). E-tečaj se bo pričel s spletnim uvodnim seminarjem 30. marca 2021.

23. 03. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju organizira Civilnopravno sodniško šolo, ki bo potekala od 10. do 12. in od 24. do 26. marca na daljavo.

16. 03. 2021

Ponovno vas vljudno vabimo na enourni seminar z naslovom »Funkcionarji morajo poročati o svojem premoženjskem stanju - kako«, ki bo potekal 14. maja 2021 od 11.00 do 12.00.

16. 03. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju vas tudi v mesecu aprilu vljudno vabi na enourne seminarje na daljavo, ki potekajo vsak drugi petek od 11.00 do 12.00.

3. 03. 2021

Ponovno vas vljudno vabimo na enourni seminar z naslovom »Predstavitev Protokola priporočenega ravnanja v primeru izvršitve odločb o odvzemu otroka z neposredno izročitvijo – priporočeno ravnanje sistema«, ki bo potekal 5. marca 2021, izjemoma od 11.00 do 13.00.

24. 02. 2021

Od 3. do 5. marca 2021 bo na daljavo potekala Prekrškovnopravna šola, ki je bila prvotno predvidena meseca novembra 2020. Na Šoli bodo predstavljene aktualne vsebine s področja prava o prekrških in interdisciplinarne vsebine, ki so povezane z delom sodnikov.

24. 02. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju vas tudi v mesecu marcu vljudno vabi na enourne seminarje na daljavo, ki potekajo dvakrat mesečno, vsak drugi petek. V mesecu marcu bosta seminarja zaradi aktualnosti tematike izjemoma trajala več kot eno uro.

19. 02. 2021

19. februarja 2021 bo potekal enourni seminar »Izvrševanje probacije v praksi«, ki ga bo izvedla dr. Danijela Mrhar Prelić, direktorica Uprave Republike Slovenije za probacijo.

4. 02. 2021

Obveščamo vas, da zaradi odpovedi predavatelja jutrišnji enourni seminar »Agrarne skupnosti: uvod (pravna teorija) in posebna ureditev dedovanja premoženja člana, ki je v solastnini ali skupni lastnini članov agrarne skupnosti«, odpade.

20. 01. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju vas vljudno vabi na enourne seminarje na daljavo, ki potekajo dvakrat mesečno, vsak drugi petek, od 11.00 do 12.00.

19. 01. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju vas vljudno vabi na četrti in peti enourni seminar na daljavo. Enourni seminarji na daljavo potekajo dvakrat mesečno, vsak drugi petek, od 11.00 do 12.00.

19. 01. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju v okviru sodelovanja v programu Sveta Evrope HELP (European Programme for Human Rights Education for Legal Professionals) organizira e-tečaj Svoboda izražanja.

11. 01. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju 14. in 15. januarja organizira Letno strokovno srečanje zaposlenih na vodstveni funkciji v pravosodju.

6. 01. 2021

Vljudno vas vabimo na tretji enourni seminar »Ko se v postopku srečata družinsko in zemljiškoknjižno pravo«, ki bo potekal 8. januarja 2021, in ga bo izvedla višja sodnica Frida Burkelc.

8. 12. 2020

14. in 15. decembra 2020 bo na daljavo potekala tradicionalna Šola državnega odvetništva. Na Šoli bodo obravnavane aktualne vsebine in vprašanja, ki so povezani z delom državnih odvetnikov in delovanjem Državnega odvetništva Republike Slovenije.

2. 12. 2020

V mesecu decembru Center za izobraževanje v pravosodju pričenja z enournimi seminarji, na katerih bo en izbrani predavatelj predstavil eno vsebino. Enourni seminarji bodo potekali vsak drugi petek, od 11.00 do 12.00. Prvi seminar z naslovom »Uporaba videokonferenc v sodnih postopkih« bo potekal 4. decembra 2020.

20. 11. 2020

7. in 8. decembra 2020 bodo na daljavo potekali tradicionalni Izobraževalni tožilski dnevi. Predstavljene bodo aktualne vsebine s področja kazenskega procesnega in materialnega prava z vidika državnega tožilca.

18. 11. 2020

Tradicionalna Prekrškovnopravna šola, ki je bila predvidena novembra 2020, bo potekala na daljavo od 3. do 5. marca 2021. Na Šoli bodo predstavljene aktualne vsebine s področja prava o prekrških.

12. 11. 2020

Center za izobraževanje v pravosodju izvaja izobraževanja za pravosodno osebje v obliki izobraževalnih modulov – razvitih je pet izobraževalnih modulov.

28. 10. 2020

5. in 6. novembra 2020 bo na daljavo izvedena Zemljiškoknjižna šola.

28. 10. 2020

11. novembra 2020 bo na daljavo potekal tradicionalni Forum o finančni in gospodarski kriminaliteti. Na forumu bodo obravnavane aktualne vsebine finančne in gospodarske kriminalitete, ki so pomembne za pregon kaznivih dejanj zoper gospodarstvo.

26. 10. 2020

V prihodnjih dneh bo izšla številka Pravosodnega biltena.

12. 10. 2020

Center za izobraževanje v pravosodju je 5. in 6. oktobra izvedel prvi del seminarja Javno naročanje. Seminar je bil izveden na daljavo.

26. 08. 2020

Center za izobraževanje v pravosodju obvešča, da je v dogovoru z Akademijo za evropsko pravo (ERA) seminar Čezmejni pravdni postopki: Enostavnejša obravnava čezmejnih zadev (Cross-border civil litigation: facilitating the handling of cross-border cases), ki je bil predviden 15. in 16. oktobra 2020 v Hotelu Slon v Ljubljani, prestavljen in bo predvidoma izveden v letu 2021.

24. 08. 2020

Center za izobraževanje v pravosodju izvaja izobraževanja za pravosodno osebje v obliki izobraževalnih modulov – razvitih je pet izobraževalnih modulov. V septembru in oktobru 2020 organiziramo dve izvedbi prvega modula za tožilsko osebje – Državnotožilski red in poslovanje državnega tožilstva.

28. 07. 2020

Center za izobraževanje v pravosodju organizira Nadaljevalno izobraževanje za mediatorje, in sicer splošni seminar 29. septembra 2020 in delavnico 30. septembra 2020.

28. 07. 2020

Center za izobraževanje v pravosodju v decembru organizira Osnovno izobraževanje za mediatorje. Izobraževanje je namenjeno vsem, ki si želijo pridobiti osnovna znanja in veščine za izvajanje mediacij ter je pogoj za imenovanje za mediatorja v programih sodišč v skladu z Zakonom o alternativnem reševanju sodnih sporov (Ur. list RS, št. 97/09).

24. 07. 2020

Center za izobraževanje v pravosodju obvešča vse sodniške pripravnike in kandidate, ki pristopajo k pravniškemu državnemu izpitu na podlagi 19.a člena Zakona o pravniškem državnem izpitu, da bodo seminarji za pridobitev pravice pristopa k opravljanju pravniškega državnega izpita potekali oktobra 2020 v obliki videokonference.

16. 07. 2020

Center za izobraževanje v pravosodju organizira seminar za poravnalce v kazenskih zadevah, ki je namenjen poravnalcem v kazenskih zadevah in državnim tožilcem. Seminar bo potekal 3. septembra 2020 v Ljubljani.

19. 06. 2020

Center za izobraževanje v pravosodju obvešča, da je Regionalni seminar o sodnih postopkih v zvezi s patenti (Regional seminar on patent litigation and procedures), ki bi predvidoma potekal 24. in 25. septembra 2020 v Ljubljani, prestavljen v prvo polovico 2021. Izvedba seminarja je načrtovana konec aprila 2021.

10. 06. 2020

Center za izobraževanje v pravosodju je po zaključku epidemije pričel z začetnimi aktivnostmi organizacije vseh načrtovanih izobraževalnih dogodkov v jesenskem času. Napovedujemo izvedbo Zemljiškoknjižne šole, Šole za vodje uradov, kadrovsko-pravnih in finančno-računovodskih služb, Gospodarskopravno šolo, Kazenskopravno sodniško šolo, Delovno-socialno sodniško šolo, Prekrškovnopravno šolo in Registrsko šolo.

9. 06. 2020

Center za izobraževanje v pravosodju v okviru sodelovanja v programu HELP Sveta Evrope v prihodnjih mesecih načrtuje izvedbo dveh spletnih tečajev. Spletni tečaj z naslovom Svoboda izražanja ter spletni tečaj Procesna jamstva v kazenskem postopku in pravice žrtev, ki se bosta pričela predvidoma jeseni.

9. 06. 2020

Center za izobraževanje v pravosodju je med 25. in 29. majem 2020 prek spleta uspešno izvedel osem obveznih seminarjev za pridobitev pravice pristopa k opravljanju pravniškega državnega izpita. Ob razglasitvi epidemije in s tem povezanimi ukrepi ter odpovedanimi vsemi izobraževalnimi dogodki je bila izvedba obveznih seminarjev za pridobitev pravice pristopa k opravljanju pravniškega državnega izpita ena od prednostnih nalog Centra za izobraževanje v pravosodju.

14. 02. 2020

V Strasbourgu se je 6. in 7. februarja 2020 odvilo srečanje HELP in the EU Focal and Info Points Meeting, na katerem so se srečali »Focal« in »Info« predstavniki HELP programa iz 25 različnih držav. Srečanja se je kot predstavnik Centra za izobraževanje v pravosodju udeležil tudi vrhovni sodnik dr. Miodrag Đorđević, »Focal« predstavnik Slovenije.

14. 02. 2020

Zaključil se je trimesečni e-tečaj HELP programa Sveta Evrope Družinsko pravo in človekove pravice, ki se je pričel z uvodnim mednarodnim srečanjem udeležencev v Ljubljani 16. in 17. septembra 2019. Slovenska različica e-tečaja je zdaj dostopna tudi na spletni strani Programa HELP http://help.elearning.ext.coe.int/ in je po predhodni prijavi na HELP platformi prosto dostopna.

30. 01. 2020

Center za izobraževanje v pravosodju organizira tradicionalno Civilnopravno sodniško šolo letos med 4. in 6. marcem (prva izvedba) ter 25. in 27. marcem (druga izvedba). Program zajema aktualne vsebine civilnega prava in interdisciplinarne vsebine, ki so povezane z delom sodnikov. Del predavanj bo izveden za vse udeležence skupaj, del pa bo potekal v treh vzporednih sekcijah.

23. 01. 2020

1. in 2. aprila 2020 bo potekal tradicionalni strokovni posvet, ki ga Center za izobraževanje v pravosodju organizira v sodelovanju z Društvom državnih tožilcev Slovenije in Generalno policijsko upravo. Na letošnjem strokovnem posvetu bodo obravnavane izbrane interdisciplinarne vsebine in praktični primeri s poudarkom na posebej ranljivih otrocih. Strokovni posvet je uvrščen v katalog izobraževanj Evropske mreže institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN).

9. 01. 2020

Center za izobraževanje v pravosodju vsako leto pripravi letni program dela, ki zajema izobraževanja za zaposlene v pravosodnih organih ter vsa usposabljanja in izpite za druge deležnike v pravosodju, za katere je pristojen. Pri pripravi letnega programa dela Center upošteva predloge pravosodnih organov in udeležencev izobraževanj ter druge pobude zainteresirane javnosti. Predlog Programa dela Centra za izobraževanje v pravosodju za leto 2020 je na 18. redni seji Strokovnega sveta Centra.

6. 12. 2019

Naslednja številka Pravosodnega biltena 1/2020 bo izšla v začetku leta 2020. V številki bodo zbrani za objavo prirejeni prispevki avtorjev, ki so kot predavatelji sodelovali na izobraževalnih dogodkih Centra za izobraževanje v pravosodju in so bili predlagani, da pripravijo prispevek za objavo v Pravosodnem biltenu.

17. 09. 2019

V zadnjem tednu septembra bo izšla tretja številka Pravosodnega biltena. V številki bodo zbrani za objavo prirejeni prispevki avtorjev, ki so kot predavatelji sodelovali na izobraževalnih dogodkih Centra za izobraževanje v pravosodju in so se odločili za objavo prispevka v Pravosodnem biltenu.

17. 09. 2019

Center za izobraževanje v pravosodju je v četrtek, 12. septembra 2019, na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani pripravil izobraževalni dogodek Evropski preiskovalni nalog v praksi, ki se ga je udeležilo 180 sodnikov, državnih tožilcev in strokovnih sodelavcev. Dogodek je vodila vrhovna sodnica Marjeta Švab Širok, skupaj pa je na dogodku sodelovalo 14 sodnikov in državnih tožilcev, med njimi tudi avstrijska državna tožilka, mag. Doris Fiala, in višji državni tožilec, Boštjan Škrlec.

12. 09. 2019

Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju, organizira štiridnevni pripravljalni seminar za kandidate za upravitelje v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije, ki bo potekal 10., 11., 17. in 18. oktobra v Ljubljani. Seminar je namenjen kandidatom, ki se pripravljajo za pristop k izpitu za opravljanje funkcije upravitelja. Vljudno vabljeni k udeležbi na seminarju.

29. 05. 2019

Obveščamo vas, da je Center za izobraževanje v pravosodju v okviru operacije Učinkovito pravosodje optimiziral in informacijsko podprl svoje delovne procese. Nov sistem preko enotne vstopne točke eCIP omogoča enostavnejši dostop do storitev, ki jih Center nudi pravosodnim organom, organizacijam in državljanom Republike Slovenije. V sklopu informatizacije smo pridobili tudi novo spletno stran, ki jo trenutno še nadgrajujemo, zato se vam zahvaljujemo za potrpežljivost.

25. 10. 2018