19. 06. 2020

Center za izobraževanje v pravosodju obvešča, da je Regionalni seminar o sodnih postopkih v zvezi s patenti (Regional seminar on patent litigation and procedures), ki bi predvidoma potekal 24. in 25. septembra 2020 v Ljubljani, prestavljen v prvo polovico 2021. Izvedba seminarja je načrtovana konec aprila 2021.

17. 06. 2020

Center za izobraževanje v pravosodju v poletnem in jesenskem času organizira osem enodnevnih delavnic za sodnike Etika in integriteta sodnika. Prve štiri izvedbe delavnice se bodo zvrstile od 2. do 24. julija 2020.

10. 06. 2020

Center za izobraževanje v pravosodju je po zaključku epidemije pričel z začetnimi aktivnostmi organizacije vseh načrtovanih izobraževalnih dogodkov v jesenskem času. Napovedujemo izvedbo Zemljiškoknjižne šole, Šole za vodje uradov, kadrovsko-pravnih in finančno-računovodskih služb, Gospodarskopravno šolo, Kazenskopravno sodniško šolo, Delovno-socialno sodniško šolo, Prekrškovnopravno šolo in Registrsko šolo.

9. 06. 2020

Center za izobraževanje v pravosodju v okviru sodelovanja v programu HELP Sveta Evrope v prihodnjih mesecih načrtuje izvedbo dveh spletnih tečajev. Spletni tečaj z naslovom Družinsko pravo in človekove pravice se bo pričel v juliju, spletni tečaj Procesna jamstva v kazenskem postopku in pravice žrtev pa v septembru.

9. 06. 2020

Center za izobraževanje v pravosodju je med 25. in 29. majem 2020 prek spleta uspešno izvedel osem obveznih seminarjev za pridobitev pravice pristopa k opravljanju pravniškega državnega izpita. Ob razglasitvi epidemije in s tem povezanimi ukrepi ter odpovedanimi vsemi izobraževalnimi dogodki je bila izvedba obveznih seminarjev za pridobitev pravice pristopa k opravljanju pravniškega državnega izpita ena od prednostnih nalog Centra za izobraževanje v pravosodju.

14. 02. 2020

V Strasbourgu se je 6. in 7. februarja 2020 odvilo srečanje HELP in the EU Focal and Info Points Meeting, na katerem so se srečali »Focal« in »Info« predstavniki HELP programa iz 25 različnih držav. Srečanja se je kot predstavnik Centra za izobraževanje v pravosodju udeležil tudi vrhovni sodnik dr. Miodrag Đorđević, »Focal« predstavnik Slovenije.

14. 02. 2020

Zaključil se je trimesečni e-tečaj HELP programa Sveta Evrope Družinsko pravo in človekove pravice, ki se je pričel z uvodnim mednarodnim srečanjem udeležencev v Ljubljani 16. in 17. septembra 2019. Slovenska različica e-tečaja je zdaj dostopna tudi na spletni strani Programa HELP http://help.elearning.ext.coe.int/ in je po predhodni prijavi na HELP platformi prosto dostopna.

30. 01. 2020

Center za izobraževanje v pravosodju organizira tradicionalno Civilnopravno sodniško šolo letos med 4. in 6. marcem (prva izvedba) ter 25. in 27. marcem (druga izvedba). Program zajema aktualne vsebine civilnega prava in interdisciplinarne vsebine, ki so povezane z delom sodnikov. Del predavanj bo izveden za vse udeležence skupaj, del pa bo potekal v treh vzporednih sekcijah.

23. 01. 2020

1. in 2. aprila 2020 bo potekal tradicionalni strokovni posvet, ki ga Center za izobraževanje v pravosodju organizira v sodelovanju z Društvom državnih tožilcev Slovenije in Generalno policijsko upravo. Na letošnjem strokovnem posvetu bodo obravnavane izbrane interdisciplinarne vsebine in praktični primeri s poudarkom na posebej ranljivih otrocih. Strokovni posvet je uvrščen v katalog izobraževanj Evropske mreže institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN).

9. 01. 2020

Center za izobraževanje v pravosodju vsako leto pripravi letni program dela, ki zajema izobraževanja za zaposlene v pravosodnih organih ter vsa usposabljanja in izpite za druge deležnike v pravosodju, za katere je pristojen. Pri pripravi letnega programa dela Center upošteva predloge pravosodnih organov in udeležencev izobraževanj ter druge pobude zainteresirane javnosti. Predlog Programa dela Centra za izobraževanje v pravosodju za leto 2020 je na 18. redni seji Strokovnega sveta Centra.

6. 12. 2019

Naslednja številka Pravosodnega biltena 1/2020 bo izšla v začetku leta 2020. V številki bodo zbrani za objavo prirejeni prispevki avtorjev, ki so kot predavatelji sodelovali na izobraževalnih dogodkih Centra za izobraževanje v pravosodju in so bili predlagani, da pripravijo prispevek za objavo v Pravosodnem biltenu.

17. 09. 2019

V zadnjem tednu septembra bo izšla tretja številka Pravosodnega biltena. V številki bodo zbrani za objavo prirejeni prispevki avtorjev, ki so kot predavatelji sodelovali na izobraževalnih dogodkih Centra za izobraževanje v pravosodju in so se odločili za objavo prispevka v Pravosodnem biltenu.

17. 09. 2019

Center za izobraževanje v pravosodju je v četrtek, 12. septembra 2019, na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani pripravil izobraževalni dogodek Evropski preiskovalni nalog v praksi, ki se ga je udeležilo 180 sodnikov, državnih tožilcev in strokovnih sodelavcev. Dogodek je vodila vrhovna sodnica Marjeta Švab Širok, skupaj pa je na dogodku sodelovalo 14 sodnikov in državnih tožilcev, med njimi tudi avstrijska državna tožilka, mag. Doris Fiala, in višji državni tožilec, Boštjan Škrlec.

12. 09. 2019

Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju, organizira štiridnevni pripravljalni seminar za kandidate za upravitelje v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije, ki bo potekal 10., 11., 17. in 18. oktobra v Ljubljani. Seminar je namenjen kandidatom, ki se pripravljajo za pristop k izpitu za opravljanje funkcije upravitelja. Vljudno vabljeni k udeležbi na seminarju.

29. 05. 2019

Obveščamo vas, da je Center za izobraževanje v pravosodju v okviru operacije Učinkovito pravosodje optimiziral in informacijsko podprl svoje delovne procese. Nov sistem preko enotne vstopne točke eCIP omogoča enostavnejši dostop do storitev, ki jih Center nudi pravosodnim organom, organizacijam in državljanom Republike Slovenije. V sklopu informatizacije smo pridobili tudi novo spletno stran, ki jo trenutno še nadgrajujemo, zato se vam zahvaljujemo za potrpežljivost.