Načrtujemo jesenske izobraževalne dogodke

10. 06. 2020

Center za izobraževanje v pravosodju je po zaključku epidemije pričel z začetnimi aktivnostmi organizacije vseh načrtovanih izobraževalnih dogodkov v jesenskem času.

 

Napovedujemo izvedbo naslednjih sodniških šol:

Zemljiškoknjižna šola, 14.–16. september 2020, Podčetrtek

Šola za vodje uradov, kadrovsko-pravnih in finančno-računovodskih služb, 30. september–2. oktober 2020, Podčetrtek

Gospodarskopravna šola, 14.–16. oktober 2020, Podčetrtek

Kazenskopravna sodniška šola, 21.–23. oktober 2020 in 18.–20. november 2020, Podčetrtek

Delovno-socialna sodniška šola, 9.–11. november 2020, Portorož

Prekrškovnopravna šola, 11.–13. november 2020, Portorož

Registrska šola, 7.–10. december 2020, lokacija še ni znana