Vabilo na enourne seminarje na daljavo v aprilu in maju

30. 03. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju vas tudi v prihodnjih mesecih vljudno vabi na enourne seminarje na daljavo, ki potekajo vsak drugi petek od 11.00 do 12.00. V mesecu aprilu in maju bodo potekali naslednji seminarji:

  • 2. aprila 2021 bo potekal seminar »Sodobno komuniciranje – omrežni bonton in srečanja na daljavo«,  ki ga bo izvedla Bojana Košnik Čuk, strokovnjakinja za bonton in protokol.

V okviru seminarja bodo predstavljene razkošnosti sodobne tehnologije, ki presenetljivo malo prispeva k vsebinskemu bogastvu poslovnega komuniciranja in odzivanja med ljudmi, kljub temu pa je nepogrešljiva. Pri uporabi teh sodobnih možnosti pa so za vse nas postavljena jasna, enotna določila, pravila in priporočila. Predavateljica se bo osredotočila na pravila in priporočila naših srečanj na daljavo in omrežnega bontona.

  • 16. aprila 2021 bo potekal seminar »Agrarne skupnosti: uvod (pravna teorija) in posebna ureditev dedovanja premoženja člana, ki je v solastnini ali skupni lastnini članov agrarne skupnosti«, ki ga bo izvedel Andrej Hafner, vodja Sektorja za pravno sistemske zadeve v kmetijstvu na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Seminar je bil prvotno predviden 5. februarja, vendar je odpadel.

V okviru seminarja bo predstavljena pravna narava lastninske pravice članov agrarnih skupnosti, zakonska ureditev in zgodovinski vidik. Predstavljen bo posebni način dedovanja premoženja člana agrarne skupnosti, ki je v solastnini ali skupni lastnini članov. Predstavljeno bo tudi t. i. pravilo enega dediča in dedovanje na podlagi zakona ter oporoke, zapuščina brez dedičev in izplačilo nujnega deleža ter možna uporaba pravil o dedovanju iz Zakona o agrarnih skupnostih (ZAgrS) v primeru tistih agrarnih skupnosti, ki še niso registrirane po ZAgrS.

  • 30. aprila 2021 bo potekal seminar »Potrebe oseb z demenco in njihova obravnava v pravosodju«, ki ga bo izvedel prof. dr. Zvezdan Pirtošek, redni profesor nevrologije in predstojnik Katedre za nevrologijo z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

V okviru seminarja bo predstavljena demenca, razlika med demenco in staranjem, vrste demenc ter kako lahko pomagamo in komuniciramo z bolnikom z demenco. Predstavljen bo tudi položaj oseb z demenco in predlogi ravnanj z osebo, ki ima demenco in je udeležena v sodnem postopku.

  • 14. maja 2021 bo potekal seminar »Funkcionarji morajo poročati o svojem premoženjskem stanju - kako?«, ki ga bo izvedel Žarko Lipovec, nadzornik za področje premoženjskega stanja na Komisiji za preprečevanje korupcije.

Cilj seminarja je predstavitev novosti na področju prijave premoženjskega stanja pravosodnim funkcionarjem, ki so zavezanci za poročanje o premoženjskem stanju. Na seminarju bodo predstavljene bistvene spremembe, ki jih prinaša novela ZIntPK-C in postopek oddaje prijave premoženjskega stanja na portalu eUprava.

  • 28. maja 2021 bo potekal seminar »Metode kliničnih psihologov pri izdelavi izvedenskega mnenja«, ki ga bo izvedel dr. Tristan Rigler, univ. dipl. psih., spec. klin. psih., stalni sodni izvedenec za psihologijo, podpodročje klinična psihologija otrok in mladostnikov, odraslih, starševstvo in skrbništvo, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana.

Klinični psihologi so v sodnih postopkih pogosto vključeni v vlogi sodnih izvedencev. V okviru seminarja bodo zaposlenim v pravosodnih organih predstavljene metode dela, kar je pomembno za boljše in podrobnejše poznavanje metod, na katerih temeljijo izvedenska mnenja, ter boljše razumevanje, kaj pričakovati od izvedenskega mnenja, kar je zlasti pomembno v zadnjem obdobju, ko se v sodnoizvedenska mnenja kliničnih psihologov prepogosto dvomi. Predavanje bo vključevalo konkreten vpogled v posamezne metode in tehnike, hkrati pa bo temeljilo ne le na teoretičnih, temveč tudi praktičnih konceptih.

  • 11. junija 2021 bo potekal zadnji enourni seminar na daljavo pred poletjem. Naslov seminarja in izvajalca seminarja bomo sporočili v kratkem.

V okviru seminarja bo predstavljena demenca, razlika med demenco in staranjem, vrste demenc ter kako lahko pomagamo in komuniciramo z bolnikom z demenco. Predstavljen bo tudi položaj oseb z demenco in predlogi ravnanj z osebo, ki ima demenco in je udeležena v sodnem postopku.

Za udeležbo na seminarjih prijava ni potrebna, prav tako za udeležbo na enournih seminarjih ne bomo izdajali potrdil.

Povezavo na seminar pravosodnim organom pošljemo v sredo pred petkom, ko bo seminar potekal.

Več informacij najdete na povezavi tukaj.