Program izmenjav EJTN 2024

21. 09. 2023

Center za izobraževanje v sodelovanju z Evropsko mrežo institucij za izobraževanje v pravosodju organizira program kratkoročnih, bilateralnih in dolgoročnih izmenjav v letu 2024.

Kratkoročne izmenjave ponujajo predstavitev pravosodnega sistema države gostiteljice, obisk pravosodnih institucij, izmenjava znanja in izkušenj s kolegi, udeležba na simulacijah obravnav in obravnavah in sodelovanje v interaktivnih delavnicah.

Bilateralne izmenjave ponujajo predstavitev pravosodnega sistema države gostiteljice, predstavitev delovanja gostujočega sodišča oziroma državnega tožilstva in izmenjava izkušenj.

Dolgoročne izmenjave omogočajo, da se udeleženci spoznajo z delom, postopki in procesov odločanja na SEU, ESČP, Eurojust in EPPO.

Podrobnejše informacije in vabilo so na voljo na tej povezavi.