Petkov enourni seminar na daljavo

3. 03. 2021

Ponovno vas vljudno vabimo na enourni seminar z naslovom »Predstavitev Protokola priporočenega ravnanja v primeru izvršitve odločb o odvzemu otroka z neposredno izročitvijo – priporočeno ravnanje sistema«, ki bo potekal 5. marca 2021, izjemoma od 11.00 do 13.00. 

Seminar bo razdeljen na dva dela:

V prvem delu seminarja bo predstavljena »Vloga organov pri izvršitvi odločbe o odvzemu otroka«, ki ga bo izvedel višji sodnik dr. Damjan Orož z Višjega sodišča v Ljubljani in član delovne skupine za implementacijo Družinskega zakonika, ki je delovala pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.

V drugem delu seminarja pa bo predstavljena »Vloga strokovne osebe v procesu izvedbe skrajnega in bolečega posega v življenje otroka in njegove družine«, ki ga bo izvedla Anita Bregar, višja svetovalka in pomočnica direktorice Centra za socialno delo Gorenjska – Enota Jesenice.

Na seminarju se bosta predavatelja osredotočila na odvzem otroka z neposredno izročitvijo, ki je skrajen poseg v življenje otroka in njegove družino. Izveden mora biti z najvišjo mero strokovnosti, skrbnosti, odgovornosti in z izjemno občutljivostjo za varovanje otrokovih koristi. Z uveljavitvijo Družinskega zakonika so se naloge na področju družinskih razmerij porazdelile. Pri neposrednem odvzemu otroka se srečajo strokovnjaki različnih strok, vsak s svojimi pooblastili in vlogami.  Zaradi teže skrajnega oblastvenega ukrepa, ki je za vse vpletene izjemno stresno, je  pomembno, da vsi vključeni pri izvedbi odvzema z neposredno izročitvijo poznajo pooblastila in vlogo drug drugega z osnovnimi pravili delovanja in dopustnega ravnanja. Poleg sodnika in izvršitelja je vloga strokovno usposobljene osebe skozi vse faze oprave odvzema otroka zelo pomembna. Na seminarju  bo predstavljena vloga strokovne osebe skozi posamezne faze postopka, od izbire  strokovne osebe, priprav znotraj centra za socialno delo, do oblikovanja načrta z oceno tveganja pa vse do izročitve upravičencu.

Za udeležbo na seminarjih prijava ni potrebna, prav tako za udeležbo na enournih seminarjih ne bomo izdajali potrdil. Povabilo s povezavo za vključitev so prejeli vsi uradi pravosodnih organov.

Več informacij o dogodku najdete tukaj.