Pripravljalni seminar za kandidate za upravitelje po ZFPPIPP

12. 09. 2019

Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju, organizira štiridnevni pripravljalni seminar za kandidate za upravitelje v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije, ki bo potekal 10., 11., 17. in 18. oktobra v Ljubljani. Seminar je namenjen kandidatom, ki se pripravljajo za pristop k izpitu za opravljanje funkcije upravitelja, in vključuje predstavitev predpisov, teorije in sodne prakse s področij ekonomije in prava s posebnim poudarkom na insolvenčnem pravu ter predstavitev uporabe navedenih znanj v praksi.

Vljudno vabljeni k udeležbi na seminarju.

Več informacij o dogodku najdete na povezavi: Pripravljalni seminar za kandidate upravitelje po ZFPPIPP