Petkov enourni seminar na daljavo

16. 03. 2021

Ponovno vas vljudno vabimo na enourni seminar z naslovom »Funkcionarji morajo poročati o svojem premoženjskem stanju - kako«, ki bo potekal 14. maja 2021 od 11.00 do 12.00.

Seminar bo izvedel Žarko Lipovec, nadzornik za področje premoženjskega stanja na Komisiji za preprečevanje korupcije.

Za udeležbo na seminarjih prijava ni potrebna, prav tako za udeležbo na enournih seminarjih ne bomo izdajali potrdil. Povabilo s povezavo za vključitev bodo prejeli vsi uradi pravosodnih organov.

Več informacij o dogodku najdete tukaj.