Program dela Centra za izobraževanje v pravosodju 2020

9. 01. 2020

Center za izobraževanje v pravosodju vsako leto pripravi letni program dela, ki zajema izobraževanja za zaposlene v pravosodnih organih ter vsa usposabljanja in izpite za druge deležnike v pravosodju, za katere je pristojen. Pri pripravi letnega programa dela Center upošteva predloge pravosodnih organov in udeležencev izobraževanj ter druge pobude zainteresirane javnosti. Predlog Programa dela Centra za izobraževanje v pravosodju za leto 2020 je na 18. redni seji Strokovnega sveta Centra, ki je potekala 29. novembra 2019, obravnaval Strokovni svet, ki je podal pozitivno mnenje k Programu. Program dela Centra za izobraževanje v pravosodju je sprejela tudi ministrica za pravosodje. Za ogled Programa sledite povezavi