Osnove konkurenčnega prava EU

26. 05. 2021

Akademija za evropsko pravo (ERA) v sodelovanju s Centrom za izobraževanje v pravosodju organizira seminar Osnove konkurenčnega prava EU, ki bo potekal od 14. do 16. junija 2021 na daljavo.

 

Ključne vsebine, ki bodo obravnavane na seminarju, se nanašajo na 101. in 102. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), direktivo o odškodninskih tožbah in njen prenos v slovensko zakonodajo, vlogo nacionalnega sodnika pri izvajanju pravil EU o državni pomoči in praktično usposabljanje o spletnih podatkovnih zbirkah.

 

Namen seminarja je predstavitev pregleda uporabe 101. in 102. člena PDEU in slovenske zakonodaje, s katero se je direktiva o odškodninskih tožbah prenesla v slovensko zakonodajo, in prikaz orodij za obravnavo primerov v zvezi z državno pomočjo.

 

Seminar bo potekal v slovenskem in angleškem jeziku z možnostjo simultanega tolmačenja.

 

Namenjen je sodnikom, državnim tožilcem, državnim odvetnikom in sodnemu osebju.

 

Več informacij najdete na povezavi Osnove konkurenčnega prava EU