Uporaba protidiskriminacijskega prava Evropske unije

18. 06. 2021

Akademija za evropsko pravo (ERA) v sodelovanju s Centrom za izobraževanje v pravosodju organizira seminar Uporaba protidiskriminacijskega prava Evropske unije (Applying EU Anti-Discrimination Law), ki bo potekal 6. in 7. septembra 2021 na daljavo. Seminar bo potekal v slovenskem in angleškem jeziku s tolmačenjem.

Namenjen je sodnikom, državnim tožilcem in strokovnim sodelavcem iz vseh držav članic EU, Islandije in Liechtensteina.

Seminar poteka v sklopu šestih seminarjem v okviru Programa Evropske unije za pravice, enakost in državljanstvo 2014–2020. Akademija za evropsko pravo (ERA) že od leta 2003 organizira seminarje, ki obravnavajo Direktivo Sveta 2000/43/ES, ki prepoveduje kakršne koli oblike diskriminacije na podlagi rasne in etnične pripadnosti, in Direktivo Sveta 2000/78/ES, ki prepoveduje kakršne koli oblike diskriminacije pri zaposlovanju in delu na podlagi vere ali prepričanja, hendikepiranosti, starosti ali spolne usmerjenosti.

Več informacij o seminarju najdete na povezavi Uporaba protidiskriminacijskega prava Evropske unije.