Vabilo na enourne seminarje na daljavo v mesecu septembru

25. 08. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju je v mesecu decembru 2020 pričel z izvajanjem enournih seminarjev na daljavo. Do julija 2021 smo izvedli 14 enournih seminarjev, na katerih se je zvrstilo 16 predavateljev. Seminarje je spremljalo skupaj več kot 3300 udeležencev.

Po poletju znova pričenjamo z enournimi seminarji na daljavo, ki bodo, tako kot do sedaj, potekali vsak drugi petek od 11.00 do 12.00. Zaradi velikega interesa bomo nekatere seminarje ponovili. Ponovljeni seminarji bodo potekali ob četrtkih od 11.00 do 12.00. O ponovitvah vas bomo obveščali.

V mesecu septembru vas vljudno vabimo na naslednje seminarje:

  • 3. septembra bo potekal seminar »Forenzična analiza pisnih besedil«, ki ga bo izvedla doc. dr. Ana Zwitter Vitez, docentka na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in znanstvena sodelavka na Institutu Jožef Stefan.

 V okviru seminarja bo obravnavana forenzična analiza pisnih besedil, ki je interdisciplinarno raziskovalno področje, ki se ukvarja z analizo besedil v okviru kriminalističnih in sodnih preiskav. Predstavljeni bodo potenciali, metode in domet raziskav, ki jih lahko uporabimo pri pridobivanju in razlaganju jezikovnih dokazov v sodnih postopkih.

  • 9. septembra (četrtek) bo ponovno potekal seminar »Metode kliničnih psihologov pri izdelavi izvedenskega mnenja«, ki ga bo izvedel dr. Tristan Rigler, univ. dipl. psih., spec. klin. psih., stalni sodni izvedenec za psihologijo, podpodročje klinična psihologija otrok in mladostnikov, odraslih, starševstvo in skrbništvo, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana.

V okviru seminarja bodo predstavljene metode dela sodnega izvedenca s področja (klinične) psihologije, s čimer bomo prispevali k boljšemu razumevanju in poznavanju metod, na katerih temeljijo izvedenska mnenja, in s tem boljše razumeli, kaj je moč pričakovati od izvedenskega mnenja. To je zlasti pomembno v zadnjem obdobju, ko se v sodnoizvedenska mnenja kliničnih psihologov prepogosto dvomi. Predavanje bo vključevalo konkreten vpogled v posamezne metode in tehnike, hkrati pa bo temeljilo ne le na teoretičnih, temveč tudi na praktičnih konceptih.

  • 17. septembra bo potekal seminar »Postopki Komisije za preprečevanje korupcije«, ki ga bo izvedla Katja Mihelič Sušnik, vodja Službe za nadzor in preiskave, ki opravlja nadzor nad izvajanjem Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije pri Komisiji za preprečevanje korupcije.

V okviru seminarja bo predstavljena novela ZIntPK-C, ki je v določeni meri uredila postopke, ki jih Komisija za preprečevanje korupcije vodi pri izvajanju svojih pristojnosti, pri čemer so postopki v določenih fazah specifični. Tako Komisija najprej opravi predhodni preizkus prijave ali zadeve, katere postopek odpre na lastno pobudo, v nadaljevanju pa – če so za to polnjeni pogoji – vodi preiskavo v konkretni zadevi in zagotavlja vse pravice obravnavanim osebam.

Za udeležbo na seminarjih prijava ni potrebna, prav tako za udeležbo na enournih seminarjih ne bomo izdajali potrdil.

Povezavo na seminar pravosodnim organom pošljemo v torek pred petkom, ko bo seminar potekal.

Več informacij najdete na povezavi tukaj.