Povabilo na enourne seminarje na daljavo v februarju in marcu

20. 01. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju vas vljudno vabi na enourne seminarje na daljavo, ki potekajo dvakrat mesečno, vsak drugi petek, od 11.00 do 12.00.

Meseca februarja vas vljudno vabimo na seminar:

 

19. februarja 2021 bo potekal šesti enourni seminar »Izvrševanje probacije v praksi«, ki ga bo izvedla dr. Danijela Mrhar Prelić, direktorica Uprave Republike Slovenije za probacijo.

Predavanje se bo nanašalo na izvajanje probacijskih nalog v praksi – vabilo, potek naloge, obveznosti osebe, povezovanje in sodelovanje z deležniki v procesu izvrševanja probacijskih nalog (s sodišči, državnimi tožilstvi, komisijo za pogojni odpust, URSIKS idr.) ter težave v praksi.

Meseca marca vas prav tako vljudno vabimo na dva seminarja.

5. marca 2021 bo potekal sedmi enourni seminar »Predstavitev Protokola priporočenega ravnanja v primeru izvršitve odločbe o odvzemu otroka z neposredno izročitvijo«, ki ga bo izvedel višji sodnik dr. Damjan Orož z Višjega sodišča v Ljubljani in član delovne skupine za implementacijo Družinskega zakonika, ki je delovala pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.

19. marca 2021 bo potekal osmi enourni seminar »Ali in kako različni psihološki mehanizmi vplivajo na odločevalce v našem pravosodju: predstavitev prvih rezultatov raziskave«. Seminar bodo izvedli ustavna sodnica prof. dr. Katja Šugman Stubbs ter dr. Mojca M. Plesničar in dr. Miha Hafner z Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani.

Predavatelji so v letih 2018 in 2019 v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju izvedli serijo izobraževanj in delavnic o vplivu različnih psiholoških mehanizmov na odločanje v sodnih postopkih (kazenskih, civilnih in gospodarskih). Na teh izobraževanjih so s pomočjo hipotetičnih primerov, ki so jih reševali odločevalci, zbrali podatke o morebitnem vplivu kognitivnih bližnjic, stereotipov in predsodkov na sodne odločitve. Na seminarju bodo predavatelji predstavili ključne ugotovitve, do katerih so se dokopali s statistično analizo pridobljenih podatkov. Odgovorili bodo na vprašanja, ali sploh, in v kolikšni meri, se je izkazal vpliv okoliščin, kot so spol, privlačnost, družbeno-ekonomski status in narodnost strank; ter na drugi strani kognitivnih bližnjic, zlasti sidranja. Predavatelji bodo opozorili na previdnost pri interpretaciji podatkov ter na pomen, ki ga imajo ugotovitve za odločevalce v našem pravosodnem sistemu.

Za udeležbo na seminarjih prijava ni potrebna, prav tako za udeležbo na enournih seminarjih ne bomo izdajali potrdil.

Več informacij o dogodku najdete tukaj.