Spletni seminarji za pridobitev pravice pristopa k opravljanju PDI

9. 06. 2020

Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju, je na podlagi 74a. člena Zakona o sodiščih, 17. in 19a. člena Zakona o pravniškem državnem izpitu ter 3., 4. in 13. člena Pravilnika o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu pristojno, v sodelovanju s predsedniki višjih sodišč, za pripravo in izvedbo obveznih seminarjev za sodniške pripravnike in kandidate, ki pristopajo na pravniški državni izpit po 19a. členu Zakona o pravniškem državnem izpitu.

 

Zaradi vladnih ukrepov ob razglasitvi epidemije je bilo 12. marca 2020 na Centru za izobraževanje v pravosodju odpovedano izvajanje vseh izobraževalnih dogodkov. Ker je udeležba na obveznih seminarjih za pridobitev pravice pristopa k opravljanju pravniškega državnega izpita pogoj za pristop k pravniškemu državnemu izpitu, si je Center za izobraževanje v pravosodju kot eno od prednostnih nalog zadal čimprej izpeljati obvezne seminarje za pridobitev pravice pristopa k opravljanju pravniškega državnega izpita ter na ta način kandidatom omogočiti čimprejšnji pristop k opravljanju pravniškega državnega izpita.

 

Med 25. in 29. majem 2020 je Center za izobraževanje v pravosodju tako prek spleta uspešno izvedel osem obveznih seminarjev za pridobitev pravice pristopa k opravljanju pravniškega državnega izpita.