Osnovno usposabljanje v postopku proti mladoletniku

11. 01. 2023

V februarju in maju 2023 bo Center za izobraževanje v pravosodju pripravil novi dve izvedbi 4-dnevnega Osnovnega usposabljanja za sodnike, državne tožilce in poravnalce v kazenskih zadevah, ki sodelujejo v postopku proti mladoletniku. V letošnjem letu načrtujemo izvedbo še dveh ponovitev, v jesenskem času. 

Namen strokovnega usposabljanja je, da sodniki, državni tožilci in poravnalci v kazenskih zadevah osvežijo doslej pridobljeno znanje, predvsem pa, da pridobijo nova, specializirana znanja na področju obravnavanja mladoletnih storilcev kaznivih dejanj in mladoletniškega prestopništva. Na usposabljanju bodo predstavljeni štirje vsebinski sklopi:

  1. Posebnosti obravnavanja mladoletnih storilcev kaznivih dejanj in mladoletno prestopništvo
  2. Izvrševanje kazenskih sankcij za mladoletnike
  3. Razumevanje razvoja mladoletnika
  4. Tehnika razgovora in zaslišanje mladoletnika

Usposabljanje poleg poglabljanja oziroma pridobivanja teoretičnih znanj obsega tudi praktično delo v delavnicah, z reševanjem konkretnih primerov iz prakse.

 

Osnovno usposabljanje bo potekalo v dveh spomladanskih izvedbah, in sicer:

  • 20. in 21. ter 27. in 28. februarja 2023 (prva izvedba), Ljubljana in
  • 11. in 12. ter 18. in 19. maja 2023 (druga izvedba), Ljubljana.

 

Več informacij o izobraževalnem dogodku najdete tukaj.