Izdaja nove številke Pravosodnega biltena

17. 09. 2019

V zadnjem tednu septembra bo izšla tretja številka Pravosodnega biltena. V številki bodo zbrani za objavo prirejeni prispevki avtorjev, ki so kot predavatelji sodelovali na izobraževalnih dogodkih Centra za izobraževanje v pravosodju in so se odločili za objavo prispevka v Pravosodnem biltenu.

Teme objavljenih prispevkov so bile predstavljene na naslednjih izobraževalnih dogodkih Centra za izobraževanje v pravosodju: Civilnopravna sodniška šola 2019 (Moravske toplice, 6.−8. marec in 20.−23. marec 2019), Izvršilna šola 2019 (Portorož, 11.−13. marec in 25.−27. marec 2019), Šola insolvenčnega prava 2019 (Bled, 8.−10. april 2019), Registrska šola 2019 (Podčetrtek, 8.−9. maj 2019) in posvet ob 60-letnici Evropskega sodišča za človekove pravice (Ljubljana, 16. april 2019).