KLJUČNI PODATKI

PREDLOGI VSEBIN

Če želite predlagati vsebine za prihodnja izobraževanja, pošljite svoje predloge.

Pošljite predloge vsebin

Oblika seminarja je zasnovana po vzoru podobnih seminarjev Evropske mreže institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN).

Vsebina enournih seminarjev bo raznolika in bo zajemala tako strokovne vsebine z različnih področij prava, predstavitve dobrih praks, povezanih z delom pravosodnih organov, kot tudi vsebine, ki niso neposredno povezane s pravom, so pa prav tako pomembne za delovanje zaposlenih v pravosodnih organih. 

Nekatere vsebine bodo tako zanimive samo za zaposlene z določenih področij dela, nekatere, splošnejše vsebine oziroma vsebine, ki niso neposredno povezane s pravom, tj. vsebine t. i. mehkih veščin, pa za vse. 

_______________________________________________________________________________________________

ŽE IZVEDENI ENOURNI SEMINARJI:

 • 7. april 2023: »Probacija in zakonodaja«, dr. Danijela Mrhar Prelić, direktorica Uprave Republike Slovenije za probacijo
 • 10. marec 2023: »Prepoznavanje in razvijanje potencialov generacij x, y, in z«, mag. Sonja Klopčič, razvijalka sodobnega voditeljstva v naprednih organizacijah.
 • 10. februar 2023: »Jezikovna norma za poslovno-uradovalna besedila v slovenščini«Kristina Mlakar Pučnik, lektorica in jezikovna svetovalka.
 • 27. januar 2023: »Stres na delovnem mestu«, dr. Vesna Švab, specialistka psihiatrije, soustanoviteljica ter predsednica največje slovenske nevladne organizacije na področju psihosocialne rehabilitacije oseb s hudimi duševnimi motnjami.

 • 9. december 2022: »Moč pohvale«, prof. dr. Eva Boštjančič, redna profesorica in vodja katedre za psihologijo dela in organizacije ter na magistrski stopnji nosilka predmetov Kadrovska psihologija, Organizacijska psihologija in Karierni razvoj zaposlenih na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.
 • 25. november 2022: »Evropski nalog za prijetje in predajo ter uporaba načela vzajemnega priznavanja sodb«, mag. Anja Štrovs, okrožna sodnica, Okrožno sodišče v Kopru.
 • 11. november 2022»Nove tehnologije«, prof. dr. Andrej Kos, redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.
 • 28. oktober 2022: »Razvoj možganov in duševne motnje v adolescenci«, dr. Tristan Rigler, univ. dipl. psih., spec. klin. psih., stalni sodni izvedenec za psihologijo, podpodročje klinična psihologija otrok in mladostnikov, odraslih, starševstvo in skrbništvo, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana.
 • 14. oktober 2022: »Splošno sodišče Evropske unije«, sodnik dr. Damjan Kukovec in sodnica dr. Maja Brkan.
 • 30. september 2022: »Zavzeti zaposleni - zmoremo?«, dr. Eva Boštjančič, redna profesorica in vodja katedre za psihologijo dela in organizacije ter na magistrski stopnji nosilka predmetov Kadrovska psihologija, Organizacijska psihologija in Karierni razvoj zaposlenih na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.
 • 16. september 2022: »Žrtve nasilja v družini pripadnice ranljivih skupin med tradicijo in kaznivim dejanjem«, Dubravka Hrovatič, univ.dipl. socialna delavka in psihoterapevtka realitetne terapije z evropskim certifikatom za psihoterapijo, Društvo SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja.
 • 17. junij 2022: »Je Slovenija res najboljša država na svetu«, dr. Noah Charney, ameriški profesor umetnostne zgodovine, ki poučuje na Univerzi v Ljubljani in mednarodno prodajan avtor več kot petnajstih knjig, vključno z njegovo uspešnico Slovenologija ter avtor člankov za The Guardian in Washington Post.
 • 10. junij 2022: »Naklonimo si čas, naklonimo si zaupanje«, Maja Vukasović Žontar, zasebna znanstvena raziskovalka, svetovalka in predavateljica za področje menedžmenta in komunikacije ter osebna in poslovna trenerka na področju psihologije dela, obvladovanja stresa, sodobnih načinov vodenja in motiviranja sodelavcev ter komunikacijskih veščin.
 • 27. maj 2022: »Živeti s stresom v konfliktnih situacijah«, Matjaž Juhart, specialni pedagog, sodni tolmač ter sekretar in vodja strokovne službe Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije.
 • 13. maj 2022, od 11.00 do 13.00: »Predstavitev Evropskega javnega tožilstva«, Jaka Brezigar, evropski tožilec, mag. Tanja Frank Eler, evropska delegirana tožilka in Matej Oštir, evropski delegirani tožilec.
 • 29. april 2022: »Soočanje z nasiljem in (ne)nasilno komunikacijo«, Katja Zabukovec Kerin, predsednica Društva za nenasilno komunikacijo.
 • 15. april 2022, od 11.00 do 12.30»Razvoj možganov in duševne motnje v adolescenci«, dr. Tristan Rigler, univ. dipl. psih., spec. klin. psih., stalni sodni izvedenec za psihologijo, podpodročje klinična psihologija otrok in mladostnikov, odraslih, starševstvo in skrbništvo, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana.
 • 1. april 2022: »Vpliv humorja na razreševanje notranjih in zunanjih konfliktov«, Matjaž Lunaček, psihiater in psihoanalitik, literarni teoretik in pisatelj.
 • 18. marec 2022: »Nove tehnologije: od interneta stvari do navidezne resničnosti«, prof. dr. Andrej Kos, redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.
 • 4. marec 2022: »Zaupanje in spoštovanje – temelj vsake komunikacije«, prof. dr. Eva Boštjančič, redna profesorica in vodja katedre za psihologijo dela in organizacije ter na magistrski stopnji nosilka predmetov Kadrovska psihologija, Organizacijska psihologija in Karierni razvoj zaposlenih na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.
 • 18. februar 2022: »Govor kot spregledana dimenzija pravnega jezika«Marko Drobnjak, doktorski študent Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in mladi raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti.
 • 10. februar 2022, izjemoma od 10.00 do 11.00»O IP naslovih«Jernej Ostruh, višji pravosodni svetovalec na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju.
 • 4. februar 2022»O IP naslovih«Jernej Ostruh, višji pravosodni svetovalec na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju.
 • 21. januar 2022: »Delo z nemotiviranimi uporabniki«prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, specialistka psihiatrije, psihiatrinja v Zdravstvenem domu Sevnica in redna profesorica za psihiatrijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani.
 • 13. januar 2022 izjemoma od 11.30 do 12.30: »Utrujenost, izgorelost in psihosomatske bolezni«, prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, dr. med., predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana.
 • 7. januar 2022 izjemoma od 11.30 do 12.30: »Utrujenost, izgorelost in psihosomatske bolezni«, prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, dr. med., predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana.

 • 16. december 2021, od 11.00 do 12.30»Ljubezen in sovraštvo v medosebnih odnosih«, mag. Metoda Maj, psihologinja in sodna izvedenka za področje "Psihologija družine"
 • 10. december 2021, od 11.00 do 12.30»Ljubezen in sovraštvo v medosebnih odnosih«, mag. Metoda Maj, psihologinja in sodna izvedenka za področje "Psihologija družine".
 • 26november 2021: »Jezikovna norma za poslovno-uradovalna besedila v slovenščini«, Kristina Mlakar Pučnik, lektorica in jezikovna svetovalka.
 • 12. november 2021: »Poslovno-uradovalna besedila v slovenskem jeziku«, Kristina Mlakar Pučnik, lektorica in jezikovna svetovalka.
 • 29. oktober 2021: »Pravilna raba slovenskega jezika«, Kristina Mlakar Pučnik, lektorica in jezikovna svetovalka.
 • 21. oktober (četrtek), od 12.00 do 13.00, »Komu pomagati v času pandemije – etični in pravni vidiki triaže«, dr. Renata Salecl, filozofinja in sociologinja ter glavna raziskovalka na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljana.
 • 15. oktober 2021, od 12.00 do 13.00: »Komu pomagati v času pandemije – etični in pravni vidiki triaže«dr. Renata Salecl, filozofinja in sociologinja ter glavna raziskovalka na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljana.
 • 14. oktober 2021: »Funkcionarji morajo poročati o svojem premoženjskem stanju - kako?«, Žarko Lipovec, nadzornik za področje premoženjskega stanja na Komisiji za preprečevanje korupcije.
 • 1. oktober 2021: »Temeljni pravni pojmi na področju protidiskriminacijskega prava«, dr. Neža Kogovšek Šalamon, vodja oddelka - koordinatorka za ugotavljanje diskriminacije in zagovorništvo pri Zagovorniku načela enakosti Republike Slovenije.
 • 17. september 2021»Postopki Komisije za preprečevanje korupcije«, Katja Mihelič Sušnik, vodja Službe za nadzor in preiskave, ki opravlja nadzor nad izvajanjem Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije pri Komisiji za preprečevanje korupcije.
 • 9. september 2021»Metode kliničnih psihologov pri izdelavi izvedenskega mnenja«, dr. Tristan Rigler, univ. dipl. psih., spec. klin. psih., stalni sodni izvedenec za psihologijo, podpodročje klinična psihologija otrok in mladostnikov, odraslih, starševstvo in skrbništvo, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana.
 • 3. september 2021»Forenzična analiza pisnih besedil«, dr. Ana Zwitter Vitez, docentka na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in znanstvena sodelavka na Institutu Jožef Stefan.
 • 17. junija 2021, od 11.00 do 13.00: »Telo v stiski«, prof. dr. Alojz Ihan, dr. med., specialist klinične mikrobiologije, predstojnik Katedre za mikrobiologijo in imunologijo, redni profesor mikrobiologije in imunologije na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani ter vodja Oddelka za imunologijo na Inštitutu za mikrobiologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.
 • 11. junija 2021, od 10.00 do 12.00: »Telo v stiski«, prof. dr. Alojz Ihan, dr. med., specialist klinične mikrobiologije, predstojnik Katedre za mikrobiologijo in imunologijo, redni profesor mikrobiologije in imunologije na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani ter vodja Oddelka za imunologijo na Inštitutu za mikrobiologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani
 • 28. maja 2021: »Metode kliničnih psihologov pri izdelavi izvedenskega mnenja«, dr. Tristan Rigler, univ. dipl. psih., spec. klin. psih., stalni sodni izvedenec za psihologijo, podpodročje klinična psihologija otrok in mladostnikov, odraslih, starševstvo in skrbništvo, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana.
 • 14. maja 2021: »Funkcionarji morajo poročati o svojem premoženjskem stanju - kako?«, Žarko Lipovec, nadzornik za področje premoženjskega stanja na Komisiji za preprečevanje korupcije.
 • 30. april 2021»Potrebe oseb z demenco in njihova obravnava v pravosodju«, prof. dr. Zvezdan Pirtošek, redni profesor nevrologije in predstojnik Katedre za nevrologijo z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.
 • 16. april 2021: »Agrarne skupnosti: uvod (pravna teorija) in posebna ureditev dedovanja premoženja člana, ki je v solastnini ali skupni lastnini članov agrarne skupnosti«, Andrej Hafner, vodja Sektorja za pravno sistemske zadeve v kmetijstvu na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
 • 2. april 2021: »Sodobno komuniciranje – omrežni bonton in srečanja na daljavo«, Bojana Košnik Čuk, strokovnjakinja za bonton in protokol.
 • 19. marec 2021 – od 11.00 do 12.30: »Ali in kako različni psihološki mehanizmi vplivajo na odločevalce v našem pravosodju: predstavitev prvih rezultatov raziskave«, ustavna sodnica prof. dr. Katja Šugman Stubbs ter dr. Mojca M. Plesničar in dr. Miha Hafner z Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
 • 5. marec 2021 – od 11.00 do 13.00: »Predstavitev Protokola priporočenega ravnanja v primeru izvršitve odločb o odvzemu otroka z neposredno izročitvijo - priporočeno ravnanje sistema«Seminar je bil razdeljen na dva dela:

V prvem delu seminarja je bila predstavljena »Vloga organov pri izvršitvi odločbe o odvzemu otroka«, ki ga je izvedel višji sodnik dr. Damjan Orož z Višjega sodišča v Ljubljani in član delovne skupine za implementacijo Družinskega zakonika, ki je delovala pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.

V drugem delu seminarja pa je bila predstavljena »Vloga strokovne osebe v procesu izvedbe skrajnega in bolečega posega v življenje otroka in njegove družine«, ki ga je izvedla Anita Bregar, višja svetovalka in pomočnica direktorice Centra za socialno delo Gorenjska – Enota Jesenice.

 • 19. februar 2021: »Izvrševanje probacije v praksi«, dr. Danijela Mrhar Prelić, direktorica Uprave Republike Slovenije za probacijo
 • 5. februar 2021 ODPOVEDANO: »Agrarne skupnosti: uvod (pravna teorija) in posebna ureditev dedovanja premoženja člana, ki je v solastnini ali skupni lastnini članov agrarne skupnosti«Andrej Hafner, vodja Sektorja za pravno sistemske zadeve v kmetijstvu na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • 22. januar 2021: »Delo in sodelovanje na daljavo: kaj se spremeni in kako naprej«, izr. prof. dr. Robert Kaše z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani
 • 8. januar 2021: »Ko se v postopku srečata družinsko in zemljiškoknjižno pravo«, višja sodnica Frida Burkelc

 

 • 18. december 2020: »Vpliv zdravstvene krize na doživljanje ljudi«,  dr. Polona Matjan Štuhec, specialistka klinične psihologije in psihoterapevtka
 • 4. december 2020: »Uporaba videokonferenc v sodnih postopkih«, Igor Kolar, svetovalec za digitalizacijo na Ministrstvu za pravosodje

Za udeležbo na seminarjih prijava ni potrebna, prav tako za udeležbo na seminarjih ne bomo izdajali potrdil. Povezavo do dogodka in navodila za vključitev bomo pravosodnim organom posredovali vsako sredo pred dogodkom.

Kontaktni naslov

usposabljanja.mp@gov.si

Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo. Z uporabo spletne strani Centra za izobraževanje v pravosodju potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate.