KLJUČNI PODATKI

DATUM IZVEDBE

PREDLOGI VSEBIN

Če želite predlagati vsebine za prihodnja izobraževanja, pošljite svoje predloge.

Pošljite predloge vsebin

Oblika seminarja je zasnovana po vzoru podobnih seminarjev Evropske mreže institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN).

Vsebina enournih seminarjev bo raznolika in bo zajemala tako strokovne vsebine z različnih področij prava, predstavitve dobrih praks, povezanih z delom pravosodnih organov, kot tudi vsebine, ki niso neposredno povezane s pravom, so pa prav tako pomembne za delovanje zaposlenih v pravosodnih organih. 

Nekatere vsebine bodo tako zanimive samo za zaposlene z določenih področij dela, nekatere, splošnejše vsebine oziroma vsebine, ki niso neposredno povezane s pravom, tj. vsebine t. i. mehkih veščin, pa za vse. 


Seminarji potekajo vsak drugi petek od 11.00 do 12.00. Za udeležbo na seminarjih prijava ni potrebna. 

 

PRIHAJAJOČI ENOURNI SEMINARJI:

  

 • 26novembra 2021: »Jezikovna norma za poslovno-uradovalna besedila v slovenščini«, Kristina Mlakar Pučnik, lektorica in jezikovna svetovalka.

Namen predavanja je pregled pravopisnih pravil in rešitev nekaj jezikovnih zadreg v uradovalnem sporočanju in poslovnih besedilih. Predavateljica bo na podlagi prejetih vprašanj in predlogov udeležencev predstavila pravilno rabo slovenskega jezika in pojasnila marsikatero zadrego pri pisanju uradnih besedil.

S tem predavanjem zaokrožujemo serijo treh enournih seminarjev na temo pravilne rabe slovenskega jezika.

 • 10. decembra 2021, od 11.00 do 12.30»Ljubezen in sovraštvo v medosebnih odnosih«, mag. Metoda Maj, psihologinja in sodna izvedenka za področje "Psihologija družine".

Na enournem seminarju bomo spoznali psihologijo medosebnih odnosov. Pozornost bomo posvetili partnerskim in službenim odnosom, ki pomembno vplivajo na naše zadovoljstvo in kvaliteto življenja. Prikazani bodo različni primeri, predavanje pa bo omogočalo tudi vpogled v lastno doživljanje in iskanje odgovorov na notranja vprašanja.

Predavateljica mag. Metoda Maj bo svoje predavanje ponovila, in sicer v četrtek, 16. decembra 2021 od 11.00 do 12.30.

_______________________________________________________________________________________________________

ŽE IZVEDENI ENOURNI SEMINARJI:

 • 4. december 2020: »Uporaba videokonferenc v sodnih postopkih«, Igor Kolar, svetovalec za digitalizacijo na Ministrstvu za pravosodje
 • 18. december 2020: »Vpliv zdravstvene krize na doživljanje ljudi«,  dr. Polona Matjan Štuhec, specialistka klinične psihologije in psihoterapevtka
 • 8. januar 2021: »Ko se v postopku srečata družinsko in zemljiškoknjižno pravo«, višja sodnica Frida Burkelc
 • 22. januar 2021: »Delo in sodelovanje na daljavo: kaj se spremeni in kako naprej«, izr. prof. dr. Robert Kaše z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani
 • 5. februar 2021 ODPOVEDANO: »Agrarne skupnosti: uvod (pravna teorija) in posebna ureditev dedovanja premoženja člana, ki je v solastnini ali skupni lastnini članov agrarne skupnosti«Andrej Hafner, vodja Sektorja za pravno sistemske zadeve v kmetijstvu na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • 19. februar 2021: »Izvrševanje probacije v praksi«, dr. Danijela Mrhar Prelić, direktorica Uprave Republike Slovenije za probacijo
 • 5. marec 2021 – od 11.00 do 13.00: »Predstavitev Protokola priporočenega ravnanja v primeru izvršitve odločb o odvzemu otroka z neposredno izročitvijo - priporočeno ravnanje sistema«Seminar je bil razdeljen na dva dela:

  V prvem delu seminarja je bila predstavljena »Vloga organov pri izvršitvi odločbe o odvzemu otroka«, ki ga je izvedel višji sodnik dr. Damjan Orož z Višjega sodišča v Ljubljani in član delovne skupine za implementacijo Družinskega zakonika, ki je delovala pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.

  V drugem delu seminarja pa je bila predstavljena »Vloga strokovne osebe v procesu izvedbe skrajnega in bolečega posega v življenje otroka in njegove družine«, ki ga je izvedla Anita Bregar, višja svetovalka in pomočnica direktorice Centra za socialno delo Gorenjska – Enota Jesenice.

 • 19. marec 2021 – od 11.00 do 12.30: »Ali in kako različni psihološki mehanizmi vplivajo na odločevalce v našem pravosodju: predstavitev prvih rezultatov raziskave«, ustavna sodnica prof. dr. Katja Šugman Stubbs ter dr. Mojca M. Plesničar in dr. Miha Hafner z Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
 • 2. april 2021: »Sodobno komuniciranje – omrežni bonton in srečanja na daljavo«, Bojana Košnik Čuk, strokovnjakinja za bonton in protokol.
 • 16. april 2021: »Agrarne skupnosti: uvod (pravna teorija) in posebna ureditev dedovanja premoženja člana, ki je v solastnini ali skupni lastnini članov agrarne skupnosti«, Andrej Hafner, vodja Sektorja za pravno sistemske zadeve v kmetijstvu na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
 • 30. april 2021»Potrebe oseb z demenco in njihova obravnava v pravosodju«, prof. dr. Zvezdan Pirtošek, redni profesor nevrologije in predstojnik Katedre za nevrologijo z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.
 • 14. maja 2021: »Funkcionarji morajo poročati o svojem premoženjskem stanju - kako?«, Žarko Lipovec, nadzornik za področje premoženjskega stanja na Komisiji za preprečevanje korupcije.
 • 28. maja 2021: »Metode kliničnih psihologov pri izdelavi izvedenskega mnenja«, dr. Tristan Rigler, univ. dipl. psih., spec. klin. psih., stalni sodni izvedenec za psihologijo, podpodročje klinična psihologija otrok in mladostnikov, odraslih, starševstvo in skrbništvo, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana.
 • 11. junija 2021, od 10.00 do 12.00: »Telo v stiski«, prof. dr. Alojz Ihan, dr. med., specialist klinične mikrobiologije, predstojnik Katedre za mikrobiologijo in imunologijo, redni profesor mikrobiologije in imunologije na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani ter vodja Oddelka za imunologijo na Inštitutu za mikrobiologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani
 • 17. junija 2021, od 11.00 do 13.00: »Telo v stiski«, prof. dr. Alojz Ihan, dr. med., specialist klinične mikrobiologije, predstojnik Katedre za mikrobiologijo in imunologijo, redni profesor mikrobiologije in imunologije na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani ter vodja Oddelka za imunologijo na Inštitutu za mikrobiologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.
 • 3. september 2021»Forenzična analiza pisnih besedil«, dr. Ana Zwitter Vitez, docentka na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in znanstvena sodelavka na Institutu Jožef Stefan.
 • 9. september 2021»Metode kliničnih psihologov pri izdelavi izvedenskega mnenja«, dr. Tristan Rigler, univ. dipl. psih., spec. klin. psih., stalni sodni izvedenec za psihologijo, podpodročje klinična psihologija otrok in mladostnikov, odraslih, starševstvo in skrbništvo, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana.
 • 17. september 2021»Postopki Komisije za preprečevanje korupcije«, Katja Mihelič Sušnik, vodja Službe za nadzor in preiskave, ki opravlja nadzor nad izvajanjem Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije pri Komisiji za preprečevanje korupcije.
 • 1. oktober 2021: »Temeljni pravni pojmi na področju protidiskriminacijskega prava«, dr. Neža Kogovšek Šalamon, vodja oddelka - koordinatorka za ugotavljanje diskriminacije in zagovorništvo pri Zagovorniku načela enakosti Republike Slovenije.
 • 14. oktober 2021: »Funkcionarji morajo poročati o svojem premoženjskem stanju - kako?«, Žarko Lipovec, nadzornik za področje premoženjskega stanja na Komisiji za preprečevanje korupcije.
 • 15. oktober 2021, od 12.00 do 13.00: »Komu pomagati v času pandemije – etični in pravni vidiki triaže«dr. Renata Salecl, filozofinja in sociologinja ter glavna raziskovalka na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljana.
 • 21. oktober (četrtek), od 12.00 do 13.00»Komu pomagati v času pandemije – etični in pravni vidiki triaže«, dr. Renata Salecl, filozofinja in sociologinja ter glavna raziskovalka na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljana.
 • 29. oktober 2021: »Pravilna raba slovenskega jezika«, Kristina Mlakar Pučnik, lektorica in jezikovna svetovalka.
 • 12. november 2021: »Poslovno-uradovalna besedila v slovenskem jeziku«, Kristina Mlakar Pučnik, lektorica in jezikovna svetovalka.

Za udeležbo na seminarjih prijava ni potrebna, prav tako za udeležbo na seminarjih ne bomo izdajali potrdil. Povezavo do dogodka in navodila za vključitev bomo pravosodnim organom posredovali vsako sredo pred dogodkom.

Kontaktni naslov

Naja Bogataj

Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo. Z uporabo spletne strani Centra za izobraževanje v pravosodju potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate.