KLJUČNI PODATKI

DATUM IZVEDBE

PREDLOGI VSEBIN

Če želite predlagati vsebine za prihodnja izobraževanja, pošljite svoje predloge.

Pošljite predloge vsebin

Oblika seminarja je zasnovana po vzoru podobnih seminarjev Evropske mreže institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN).

Vsebina enournih seminarjev bo raznolika in bo zajemala tako strokovne vsebine z različnih področij prava, predstavitve dobrih praks, povezanih z delom pravosodnih organov, kot tudi vsebine, ki niso neposredno povezane s pravom, so pa prav tako pomembne za delovanje zaposlenih v pravosodnih organih. 

Nekatere vsebine bodo tako zanimive samo za zaposlene z določenih področij dela, nekatere, splošnejše vsebine oziroma vsebine, ki niso neposredno povezane s pravom, tj. vsebine t. i. mehkih veščin, pa za vse.

Prvi enourni seminar z naslovom »Uporaba videokonferenc v sodnih postopkih« je potekal v petek, 4. decembra 2020, od 11.00 do 12.00. Seminar je izvedel Igor Kolar, svetovalec za digitalizacijo na Ministrstvu za pravosodje.

Drugi enourni seminar z naslovom »Vpliv zdravstvene krize na doživljanje ljudi«, je potekal 18. decembra 2020, in ga je izvedla specialistka klinične psihologije in psihoterapevtka dr. Polona Matjan Štuhec.

Tretji enourni seminar z naslovom »Ko se v postopku srečata družinsko in zemljiškoknjižno pravo«, je potekal 8. januarja 2021, in ga je izvedla višja sodnica Frida Burkelc.

Četrti enourni seminar »Delo in sodelovanje na daljavo: kaj se spremeni in kako naprej«, je potekal 22. januarja 2021. Izvedel ga je izr. prof. dr. Robert Kaše z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

Peti enourni seminar »Agrarne skupnosti: uvod (pravna teorija) in posebna ureditev dedovanja premoženja člana, ki je v solastnini ali skupni lastnini članov agrarne skupnosti«bo potekal 5. februarja 2021. Izvedel ga bo Andrej Hafner, vodja Sektorja za pravno sistemske zadeve v kmetijstvu na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Šesti enourni seminar »Izvrševanje probacije v praksi«, bo potekal 19. februarja 2021. Izvedla ga bo izvedla dr. Danijela Mrhar Prelić, direktorica Uprave Republike Slovenije za probacijo.

Sedmi enourni seminar »Predstavitev Protokola priporočenega ravnanja v primeru izvršitve odločbe o odvzemu otroka z neposredno izročitvijo«, bo potekal 5. marca 2021. Izvedel ga bo višji sodnik dr. Damjan Orož z Višjega sodišča v Ljubljani in član delovne skupine za implementacijo Družinskega zakonika, ki je delovala pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.

Osmi enourni seminar »Ali in kako različni psihološki mehanizmi vplivajo na odločevalce v našem pravosodju: predstavitev prvih rezultatov raziskave«, bo potekal 19. marca 2021. Seminar bodo izvedli ustavna sodnica prof. dr. Katja Šugman Stubbs ter dr. Mojca M. Plesničar in dr. Miha Hafner z Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani.

Za udeležbo na seminarjih prijava ni potrebna, prav tako za udeležbo na seminarjih ne bomo izdajali potrdil. Povezavo do dogodka in navodila za vključitev bomo pravosodnim organom posredovali vsako sredo pred dogodkom.

Kontaktni naslov

Nika Gaberšek

Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo. Z uporabo spletne strani Centra za izobraževanje v pravosodju potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate.