KLJUČNI PODATKI

PREDLOGI VSEBIN

Če želite predlagati vsebine za prihodnja izobraževanja, pošljite svoje predloge.

Pošljite predloge vsebin

Izobraževanje za mediatorje v programih sodišč ureja:

Mediatorji, ki delujejo v programih sodišč, so se dolžni strokovno izpopolnjevati in sproti seznanjati z novimi dognanji in metodami v stroki ter aktivno sodelovati na posvetovanjih in strokovnih izobraževanjih, ki jih organizirajo Center za izobraževanje v pravosodju in drugi ponudniki izobraževanj.

Mediator, vpisan v seznam, se mora v vsakem koledarskem letu udeležiti nadaljevalnega izobraževanja s področja mediacije v trajanju najmanj 12 pedagoških ur, ki ga zagotavlja Center za izobraževanje v pravosodju. Enakovredno se šteje tudi nadaljnje izobraževanje v enakem obsegu s področja mediacije, ki ga organizirajo drugi domači ali tuji ponudniki ter udeležba na domačih in tujih seminarjih in konferencah s področja mediacije.

V skladu s 112. členom Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF, Ur. l. RS št. 40/2012, 55/2012) stroške izobraževanja in usposabljanja nevtralnih tretjih oseb, ki sodelujejo v postopkih alternativnega reševanja sporov v programih, ki jih sprejmejo in uveljavijo okrajna, okrožna, delovna in višja ter višje delovno in socialno sodišče, krijejo nevtralne tretje osebe same.

Cena nadaljevalnega izobraževanja za mediatorje, ki poteka v obliki 8-urne delavnice (skupine od 18 do 22 udeležencev), znaša 279,88 EUR. Udeleženci poravnajo račun pred izvedbo izobraževanja.
 
Udeleženci nadaljevalnih izobraževanj za mediatorje prejmejo potrdilo, ki ga morajo do konca koledarskega leta predložiti vodji programa mediacije pri sodišču.

 

Kontaktni naslov

Glavna Pisarna

Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo. Z uporabo spletne strani Centra za izobraževanje v pravosodju potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate.