KLJUČNI PODATKI

DATUM IZVEDBE

PREDLOGI VSEBIN

Če želite predlagati vsebine za prihodnja izobraževanja, pošljite svoje predloge.

Pošljite predloge vsebin

Na podlagi 2. člena Pravilnika o strokovnem izobraževanju ter programu, pogojih in načinu opravljanja preizkusov znanja izvršiteljev (Uradni list RS št. 15/03 – v nadaljevanju: Pravilnik) je Ministrstvo za pravosodje dolžno načrtovati in pripraviti izobraževanje za izvršitelje ter v skladu s 3. členom Pravilnika na predlog zbornice izvršiteljev najkasneje do 15. decembra za naslednje leto sprejeti program izobraževanja izvršiteljev. V skladu z 9. členom Pravilnika se je izvršitelj dolžan udeležiti vseh oblik določenih s programom izobraževanja izvršiteljev. Če se izvršitelj iz razloga višje sile ne more udeležiti posamezne oblike izobraževanja, lahko to nadomesti z udeležbo na drugem ustreznem strokovnem izobraževanju za isto področje. O utemeljenosti razlogov in ustreznosti nadomestitve odloča ministrstvo.

 

Cena za vse štiri sklope izpopolnjevalnega seminarja skupaj znaša 254,40 EUR. Račun, ki vam ga bomo poslali po prejemu vaše prijave, boste prejeli po pošti. 

 

Podroben program o poteku posameznega sklopa izpopolnjevalnega seminarja in predavateljih bo posredovan naknadno na elektronske naslove prijavljenih izvršiteljev.

 

 

DATUMI IZVEDBE

ROK ZA PRIJAVO

   

18. januar 2024, 25. januar 2024,

14. maj 2024, 3. oktober 2024

29. december 2023

 

 

Kontaktni naslov

Glavna Pisarna

Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo. Z uporabo spletne strani Centra za izobraževanje v pravosodju potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate.