KLJUČNI PODATKI

PREDLOGI VSEBIN

Če želite predlagati vsebine za prihodnja izobraževanja, pošljite svoje predloge.

Pošljite predloge vsebin

Ministrstvo, pristojno za pravosodje lahko za pripravo oseb, ki želijo opravljati izpit za izvršitelja (v nadaljevanju: kandidat), organizira pripravljalne seminarje. Pripravljalni seminar je v obsegu najmanj osem šolskih ur. Izvajalci so strokovnjaki s pravnega in ekonomskega področja, ki jih imenuje minister, pristojen za pravosodje.

Pripravljalni seminar obsega predstavitev predpisov, teorije in sodne prakse ter predstavitev uporabe teh znanj v praksi, iz področij, ki so navedena v 4. členu Pravilnika o programu in načinu opravljanja izpita za izvršitelja (Uradni list RS, št. 12/07).

 

Obvestilo o terminu in programu pripravljalnega seminarja bo objavljeno na spletni strani Ministrstva za pravosodje, Centra za izobraževanje v pravosodju približno en mesec pred predvidenim terminom. Pripravljalni seminar za kandidate za izvršitelje se organizira glede na število vlog in se izvede v kolikor je prijavljenih vsaj 10 kandidatov za posamezen termin. Udeležba na pripravljalnem seminarju ni pogoj za pristop k izpitu za izvršitelje. O udeležbi na pripravljalnem seminarju se kandidatu izda pisno potrdilo.

Stroške pripravljalnega seminarja krijejo kandidati, ki se ga udeležijo. V primeru, da se kandidat brez opravičenega razloga pripravljalnega seminarja določenega dne ne udeleži, se mu že plačani stroški ne vrnejo.

 

Kontaktni naslov

Glavna Pisarna

Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo. Z uporabo spletne strani Centra za izobraževanje v pravosodju potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate.