KLJUČNI PODATKI

PREDLOGI VSEBIN

Če želite predlagati vsebine za prihodnja izobraževanja, pošljite svoje predloge.

Pošljite predloge vsebin

Na izobraževanju bodo predstavljene vsebine s področja obravnavanja mladoletnih storilcev kaznivih dejanj in mladoletniškega prestopništva v skladu s Pravilnikom o programu in načinu izvedbe usposabljanj za sodnike, državne tožilce, zagovornike in poravnalce v kazenskih zadevha, ki sodelujejo v postopkih proti mladoletniku. 

Pravilnik o programu in načinu izvedbe osnovnega in rednega usposabljanja za sodnike, državne tožilce, policiste, zagovornike in poravnalce, ki sodelujejo v postopku proti mladoletniku določa, da je Center za izobraževanje v pravosodju pristojen za organizacijo in izvedbo osnovnega in rednega usposabljanja za sodnike, državne tožilce in poravnalce v kazenskih zadevah, ki sodelujejo v postopkih proti mladoletnikom.

Osnovno usposabljanje zajema štiri vsebinske sklope:

  1. posebnosti obravnavanja mladoletnih storilcev kaznivih dejanj in mladoletniško
    prestopništvo,
  2. izvrševanje kazenskih sankcij za mladoletnike,
  3. razumevanje razvoja mladoletnika in
  4. tehnike razgovora oziroma zaslišanje mladoletnika.

 

V prvi polovici leta 2023 bomo organizirali dve izvedbi osnovnega usposabljanja, ki bosta potekali v Ljubljani, in sicer:
- 20. in 21. ter 27. in 28. februarja 2023,

- 11. in 12. ter 18. in 19. maja 2023.

 

Drugi dve izvedbi, ki bosta prav tako potekali v Ljubljani, načrtujemo v jesenskem času: 

11. in 12. ter 18. in 19. septembra 2023 (Erostars Uhotel, Ljubljana),

- 5. in 6. ter 12. in 13. oktobra 2023 (Hiša za otroke, Ljubljana).

 

Kontaktni naslov

Dunja Kranjac Grmek

Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo. Z uporabo spletne strani Centra za izobraževanje v pravosodju potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate.