KLJUČNI PODATKI

 

POTEK KOLOKVIJA

Kolokvij je sestavljen iz pisanja osnutka kazenske odločbe na podlagi konkretnega spisa ter konzultacij z izvajalcem kolokvija, na katerih so predstavljene najpogostejše napake ter pravilne rešitve. Kolokvij se opravlja na enak način kot pisni del pravniškega državnega izpita, kandidati pa imajo na voljo osem ur za pisanja osnutka sodne odločbe prve stopnje.


POGOJ ZA PRISTOP H KOLOKVIJU

Na kolokvij se lahko prijavijo kandidati, ki bodo k pravniškem državnem izpitu pristopili na podlagi 19.a člena Zakona o pravniškem državnem izpitu (ZPDI).

Pristop na podlagi 19.a člena ZPDI, torej brez opravljenega sodniškega pripravništva in na podlagi delovnih izkušenj pomeni, da ima pravico do opravljanja pravniškega državnega izpita tudi oseba, ki ni opravila sodniškega pripravništva, če je bila v rednem delovnem razmerju v trajanju najmanj 32 mesecev s polnim delovnim časom pri sodnem svetu, sodišču, državnem tožilstvu, državnem pravobranilstvu, odvetniku, notarju, osebi, ki opravlja dejavnost brezplačne pravne pomoči s soglasjem ministra za pravosodje, ali na ministrstvu, pristojnem za pravosodje, na pravnih delih po pridobljenem  strokovnem naslovu univerzitetni diplomirani pravnik oziroma  magister prava, oziroma je bila v rednem delovnem razmerju najmanj 48 mesecev s polnim delovnim časom pri ustavnem sodišču, zakonodajnem organu, v državni upravi in v upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, pri pravni fakulteti, visoki pravni šoli ali v pravni osebi na pravnih delih po pridobljenem strokovnem naslovu univerzitetni diplomirani pravnik oziroma magister prava.


PREDVIDENI TERMINI

Kolokviji potekajo mesečno na torek. Termini za konzultacije se določajo naknadno na podlagi dogovora z izvajalcem kolokvija in potekajo od enega do dva tedna po kolokviju. O opravljanju kazenskega kolokvija pridobi kandidat potrdilo z opisno oceno. V primeru, da se kandidat konzultacij ne more udeležiti, prejme potrdilo o opravljanju kolokvija po pošti.

Kandidati, ki ponovno pristopajo h kolokviju, lahko vložijo prijavo na nov termin po prejemu potrdila o neuspešno opravljenem kolokviju. Prijave, ki bodo vložene pred izdajo potrdila, bodo zavrnjene. 

   

*Pridržujemo si pravico do spremembe terminov

  

 

Kontaktni naslov

Glavna Pisarna

Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo. Z uporabo spletne strani Centra za izobraževanje v pravosodju potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate.