KLJUČNI PODATKI

PREDLOGI VSEBIN

Če želite predlagati vsebine za prihodnja izobraževanja, pošljite svoje predloge.

Pošljite predloge vsebin

Izobraževanje za mediatorje v programih sodišč ureja:

Eden od pogojev, ki jih mora izpolnjevati kandidat za mediatorja v programu sodišča, je uspešno zaključeno izobraževanje po programu, ki ga določi minister, pristojen za pravosodje (četrta alineja prvega odstavka 8. člena ZARSS). Minister za pravosodje je obseg in vsebino izobraževanja za mediatorja določil v 22. členu Pravilnika o mediatorjih v programih sodišč.
 
Program osnovnega izobraževanja za mediatorja, ki ga izvaja Center za izobraževanje v pravosodju, je skladen z 22. členom Pravilnika o mediatorjih v programih sodišč. Izobraževanje zagotavlja udeležencem temeljna znanja in jih seznani z osnovnimi tehnikami in metodami dela mediatorja. Za uspešno opravljeno izobraževanje se zahteva prisotnost celoten čas izobraževanja in opravljen zaključni izpit. Po uspešno opravljenem izobraževanju in zaključnem izpitu pridobi udeleženec potrdilo o opravljenem izobraževanju za mediatorja, skladno s 23. členom Pravilnika o mediatorjih v programih sodišč.
 
Osnovno izobraževanje za mediatorja izvajajo mediatorji, ki so uvrščeni na sezname mediatorjev pri sodiščih v RS, z opravljenim nadaljevalnim izobraževanjem za trenerje, ter drugi strokovnjaki s področja psihologije in prava.
 
Izobraževanje poteka v skupinah od 18 do 22 udeležencev.
 
Mediator, ki uspešno opravi osnovno izobraževanje in zaključni izpit, se (ob izpolnjevanju ostalih pogojev iz prvega odstavka 8. člena ZARSS) lahko prijavi na javni poziv sodišča za uvrstitev novih mediatorjev na seznam; uspešno opravljeno izobraževanje in zaključni izpit mu ne zagotavljata uvrstitve na seznam, saj sodišče izmed prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev na seznam, na podlagi izbirnega postopka izbere najprimernejše kandidate, ki jih uvrsti na seznam in s katerimi sklene pogodbe (26. člen Pravilnika o mediatorjih v programih sodišč).

Cena osnovnega izobraževanja za mediatorja znaša 967,25 EUR in se poravna na podlagi prejetega računa pred začetkom izobraževanja.

 

Kontaktni naslov

Simona Kumar

Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo. Z uporabo spletne strani Centra za izobraževanje v pravosodju potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate.