KLJUČNI PODATKI

DATUM IZVEDBE

PREDLOGI VSEBIN

Če želite predlagati vsebine za prihodnja izobraževanja, pošljite svoje predloge.

Pošljite predloge vsebin

Obravnava vsebin, povezanih s preprečevanjem in odkrivanjem nasilnih dejanj, pregonom, sojenjem in izvrševanjem sankcij za dejanja nasilja v družini. Predstavitev odprtih vprašanj enakosti med ženskami in moškimi. Obravnava potreb in pravic žrtev nasilja v družini ter preprečevanja sekundarne viktimizacije. Izpopolnjevanje in usposabljanje z naštetih področij je določeno v Zakonu o preprečevanju nasilja v družini in Direktivi 2012/29/EU.

 

Seminar bo potekal v štirih izvedbah, in sicer:

2. septembra 2021 (prva izvedba), 

7. oktobra 2021 (druga izvedba), 

10. novembra 2021 (tretja izvedba) in 

9. decembra 2021 (četrta izvedba). 

 

Vljudno vas vabimo, da prek portala eCIP do 16. julija 2021 oddate prijave za udeležbo na seminarju Obravnavanje nasilja v družini in žrtev nasilja v družini, in sicer ime in priimek, elektronski naslov, organ zaposlitve ter delovno mesto prijavljenihPo poteku roka za prijave prijave ne bodo več mogoče.

 

Vljudno prosimo, da prijavljene z vaše institucije v največji možni meri razporedite na različne izvedbe seminarja in s tem prispevate k čim bolj heterogenim skupinam posamezne izvedbe seminarja, s čimer bo zagotovljena večja učinkovitost razprave. Prijave bomo potrjevali po vrstnem redu prejema prijav.

 

Kontaktni naslov

Dr. Ines Budinoska

Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo. Z uporabo spletne strani Centra za izobraževanje v pravosodju potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate.