Prijava

KLJUČNI PODATKI

DATUM IZVEDBE

Na podlagi 203. člena Sodnega reda (Ur.l. RS, št. 17/95, 35/98, 91/98, 22/00, 113/00, 62/01, 88/01, 102/01,15/03, 75/04, 138/04, 74/05, 5/07, 82/07, 16/08, 93/08, 110/08, 117/08, 22/10, 48/11) mora vso sodno osebje, razen tistih, ki imajo opravljen pravniški državni izpit, v enem letu po sklenitvi delovnega razmerja pred komisijo Ministrstva za pravosodje opraviti izpit iz poznavanja določil Sodnega reda.


PRIJAVA NA IZPIT

Prijavnico za opravljanje izpita iz poznavanja določil Sodnega reda na Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, posreduje sodišče, kjer je oseba zaposlena. Kandidat, ki izpita ni uspešno opravil, ga lahko ponavlja v roku, ki ga določi izpitna komisija, vendar ne prej kot v dveh mesecih od datuma zadnjega opravljanja izpita.

 
Termine za opravljanje izpita iz poznavanja določil Sodnega reda razpiše Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju.


POTEK IZPITA

Izpit poteka ustno. Kandidat opravlja izpit pred izpitno komisijo, ki jo sestavljata sodnik kot predsednik komisije in predstavnik ministrstva, pristojnega za pravosodje, ki ima opravljen pravniški državni izpit, kot član komisije.

O uspešno opravljenem izpitu izda izpitna komisija kandidatu potrdilo takoj po izpitu.


STROŠKI IZPITA

Pri tretjem in vsakem nadaljnjem pristopu k izpitu mora izpitne stroške povrniti kandidat na podlagi izdanega računa. Cena izpita iz poznavanja določil Sodnega reda je 87,09 EUR.


  

  

 

Kontaktni naslov

Glavna Pisarna

Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo. Z uporabo spletne strani Centra za izobraževanje v pravosodju potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate.