Obvestilo

29. 05. 2019

Obveščamo vas, da je Center za izobraževanje v pravosodju v okviru operacije Učinkovito pravosodje, ki jo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija, optimiziral in informacijsko podprl svoje delovne procese. Nov sistem preko enotne vstopne točke eCIP omogoča enostavnejši dostop do storitev, ki jih Center nudi pravosodnim organom, organizacijam in državljanom Republike Slovenije. V sklopu informatizacije smo pridobili tudi novo spletno stran, ki jo trenutno še nadgrajujemo, zato se vam zahvaljujemo za potrpežljivost.