Izpiti se opravljajo v terminih, ki se objavijo na spletni strani Centra za izobraževanje v pravosodju. 


Vsi kandidati, ki v posameznem izpitnem roku pristopajo k pravniškemu državnemu izpitu, opravljajo pisni del izpita istočasno. V primeru, da je zahtevo za opravljanje izpita vložilo večje število kandidatov, se lahko pisni del izpita opravlja večkrat mesečno. Ustni del izpita se opravlja v mesecu po opravljenem pisnem delu na podlagi mesečnega razporeda, praviloma v prvih treh tednih v mesecu.
 
Razpored izpitnih rokov za posamezne mesece in predsednika ter člane komisije za posamezne izpite določi minister za pravosodje, oziroma po pooblastilu direktor Centra za izobraževanje v pravosodju.
 
Pisna naloga iz civilnega področja se opravlja praviloma vsak drugi ponedeljek v mesecu, pisna naloga iz kazenskega področja pa praviloma vsak drugi torek v mesecu. V primeru, da je zahtevo za opravljanje izpita vložilo večje število kandidatov, se lahko pisni nalogi opravljata katerikoli ponedeljek oziroma torek v mesecu.  

 

IZPITNI ROKI ZA PISNI DEL PRAVNIŠKEGA DRŽAVNEGA IZPITA V LETU 2023

 

*Pridržujemo si pravico do spremembe terminov