OBVEZNI SEMINARJI
 

Določba 13. člena Pravilnika o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu (v nadaljevanju Pravilnik) določa obvezne oblike izobraževanja, kamor spadajo tudi seminarji na temo (navedeni v 3. in 4. členu Pravilnika):
 

 • Organizacija in vodenje zemljiške knjige ter poslovanje s strankami skupaj z ogledom zemljiške knjige (ogled zemljiške knjige je izveden po potrebi)
 • Dedno pravo in zapuščinski postopek
 • Nepravdni postopki
 • Postopki zaradi insolventnosti in postopki prisilnega prenehanja
 • Kolektivno delovno pravo in kolektivne pogodbe
 • Pravo socialne varnosti
 • Delo državnega tožilca v kazenski zadevi in
 • Mladoletniško kazensko pravo.

 

DODATNI SEMINARJI
 

Določba petega odstavka 14. člena Pravilnika dopušča, da lahko Center za izobraževanje v pravosodju v sodelovanju z višjimi sodišči, zaradi boljše usposobljenosti kandidatov za opravljanje izpita, izvede tudi dodatna izobraževanja, ki pa niso obvezna, kot velja za druge seminarje iz 3. in 4. člena Pravilnika.

V letu 2021 je po programu predvidena izvedba dodatnih neobveznih seminarjev na temo:

 • Gospodarsko pravo;
 • Pravo o prekrških;
 • Družinsko pravo in
 • Pravo evropske unije. 
 • Pisanje civilne sodbe (osnovna znanja);
 • Pisanje kazenske sodbe;
 • Etika pravniškega poklica.

 

POSTOPEK PRIJAVE 

S 1. aprilom 2021 ukinjamo enotno prijavnico na obvezne in dodatne, neobvezne seminarje za sodniške pripravnike in kandidate, ki bodo pristopili na pravniški državni izpit na podlagi 19.a člena Zakona o pravniškem državnem izpitu (v nadaljevanju: ZPDI) (v nadaljevanju: seminarji za PDI), ki potekajo na daljavo, in obveščamo vse udeležence navedenih seminarjev, da se lahko nanje prijavijo samo še prek portala eCIP.


Po novem se je potrebno na vsak seminar za PDI za katerega želi kandidat pridobiti individualno vabilo prijaviti posebej, prek portala eCIP na povezavi, ki je objavljena spodaj.


Na podlagi vpisa v listo prisotnih, ki bo med posameznim seminarjem za PDI posredovana v izpolnitev, bodo kandidati pridobili potrdilo o udeležbi na posameznem seminarju za PDI, ki ga bo izdalo Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju. Potrdilo bodo prejeli samo kandidati vpisani v listo prisotnih in ki so se pravilno vključili v izobraževanje na daljavo preko ti. »linka« v aplikaciji MS Teams. Potrdila se ne bodo več izdajala v fizični obliki, ampak jih bo vsak kandidat prejel v svoj uporabniški račun, ki ga mora, po priloženih navodilih, ustvariti sam. Če boste imeli težave z ustvarjanjem uporabniškega računa vas vljudno prosimo, da se obrnete na enotni kontaktni center ekc@gov.si. Prijave kandidatov, ki smo jih prejeli do 1. aprila 2021 (seminarji za PDI izvedeni v maju 2021 in kasneje) bomo v sistem vnesli ročno a bodo potrdila ravno tako prejeli v svoj osebni profil.

Spoštovani udeleženci seminarjev za PDI obveščamo vas, da boste individualna vabila in gradiva ter vsa navodila v zvezi s potekom seminarjev za PDI od  1. junija 2021 prejemali samo še v portal eCIP.

 

Povezava do seminarjev PDI

Navodila za uporabo portala eCIP

Navodila za vključitev v videokonferenco - MS Teams

 

TERMINI

Seminarji za PDI se bodo v letu 2021 izvajali samo na daljavo in v organizaciji Centra za izobraževanje v pravosodju, ki bo edino tudi izdalo potrdilo o uspešno opravljenih seminarjih.

Program dela Centra za izobraževanje v pravosodju za leto 2021 predvideva izvedbo obveznih in dodatnih seminarjev, ki se bodo predvidoma odvijali, v naslednjih terminih:

 1. februar oziroma marec, rok za prijavo je torek, 9. februar 2021;
 2. maj oziroma junij, rok za prijavo je ponedeljek, 10. maj 2021;
 3. avgust oziroma september, rok za prijavo je ponedeljek, 23. avgust 2021;
 4. oktober oziroma november, rok za prijavo je torek, 19. oktober 2021.

Program seminarjev za PDI 2021

Razpored - maj/junij 2021

Razpored - sprememba, 21. maj 2021

 

Dodatne informacije

Vlasta Korenjak

T: 01 369 5770

E: gp.mp@gov.si