OBVEZNI SEMINARJI
 

Določba 13. člena Pravilnika o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu (v nadaljevanju Pravilnik) določa obvezne oblike izobraževanja, kamor spadajo tudi seminarji na temo (navedeni v 3. in 4. členu Pravilnika):
 

 • Organizacija in vodenje zemljiške knjige ter poslovanje s strankami skupaj z ogledom zemljiške knjige (ogled zemljiške knjige je izveden po potrebi)
 • Dedno pravo in zapuščinski postopek
 • Nepravdni postopki
 • Postopki zaradi insolventnosti in postopki prisilnega prenehanja
 • Kolektivno delovno pravo in kolektivne pogodbe
 • Pravo socialne varnosti
 • Delo državnega tožilca v kazenski zadevi in
 • Mladoletniško kazensko pravo.

 

DODATNI SEMINARJI
 

Določba petega odstavka 14. člena Pravilnika dopušča, da lahko Center za izobraževanje v pravosodju v sodelovanju z višjimi sodišči, zaradi boljše usposobljenosti kandidatov za opravljanje izpita, izvede tudi dodatna izobraževanja, ki pa niso obvezna, kot velja za druge seminarje iz 3. in 4. člena Pravilnika.

V letu 2022 je po programu predvidena izvedba dodatnih neobveznih seminarjev na temo:

 • Gospodarsko pravo;
 • Pravo o prekrških;
 • Družinsko pravo ;
 • Pravo evropske unije
 • Pisanje civilne sodbe (osnovna znanja);
 • Pisanje kazenske sodbe;
 • Etika pravniškega poklica.

 

POSTOPEK PRIJAVE IN IZVEDBE SEMINARJEV ZA PDI NA DALJAVO 

Na obvezne in dodatne neobvezne seminarje za sodniške pripravnike in kandidate, ki bodo pristopili na pravniški državni izpit na podlagi 19.a člena Zakona o pravniškem državnem izpitu (v nadaljevanju: seminarji), se lahko udeleženci prijavijo samo prek portala eCIP in sicer na vsak posamezen seminar posebej (prijava na več seminarjev hkrati ni možna). Udeležence prosimo, da upoštevajo objavljen rok za prijavo, saj naknadne prijave ne bodo mogoče. Navodila za dostop do portala eCIP in registracijo uporabniškega računa so objavljena spodaj.


Seminarji se bodo izvajali na daljavo. Prijavljeni udeleženci bodo v svoj uporabniški račun v rubriko »gradivo« najkasneje en dan pred posameznim seminarjem prejeli gradivo, navodila za dostop do aplikacije, prek katere se bo seminar izvajal in individualno vabilo s povezavo do virtualnega dogodka.


Potrdilo o udeležbi za posamezni seminar bodo prejeli samo udeleženci, ki so se prijavili na seminar prek portala eCIP, se tekom seminarja vpisali v listo udeležencev in je njihova dejanska udeležba na seminarju na daljavo tudi zabeležena v aplikaciji, prek katere se seminar izvaja. Potrdilo, katerega izdajatelj je Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju, bo izdano samo v elektronski obliki in ga bo vsak udeleženec prejel v svoj uporabniški račun.

 

Za tehnično pomoč pri dostopu do portala eCIP in registracijo uporabniškega računa je med delovniki od 8. do 22. ure na voljo Enotni kontaktni center (EKC) na elektronskem naslovu ekc@gov.si ali telefonski številki 080 2002.

 

Povezava do seminarjev PDI

Navodila za uporabo portala eCIP

Navodilo za vključitev v seminarje za PDI na daljavo – MS Teams sestanek

 

TERMINI

Seminarji za PDI se bodo v letu 2022 izvajali samo na daljavo in v organizaciji Centra za izobraževanje v pravosodju, ki bo edino tudi izdalo potrdilo o uspešno opravljenih seminarjih.

Program dela Centra za izobraževanje v pravosodju za leto 2022 predvideva izvedbo obveznih in dodatnih seminarjev, ki se bodo predvidoma odvijali, v naslednjih terminih:

 1. februar 2022, rok za prijavo je torek, 25. januar 2022;
 2. marec 2022, rok za prijavo je torek, 15. februar 2022;
 3. april 2022, rok za prijavo je torek, 22. marec 2022;
 4. september 2022, rok za prijavo je torek, 23. avgust 2022;
 5. oktober 2022, rok za prijavo je torek, 20. september 2022 in
 6. november 2022, rok za prijavo je torek, 18. oktober 2022.

 Pridržujemo si pravico do spremembe terminov.

 

Program seminarjev za PDI 2021

Razpored - november 2021 

Program seminarjev za PDI 2022

 

Dodatne informacije

Vlasta Korenjak

T: 01 369 5770

E: gp.mp@gov.si