14. 01. 2022

10. in 11. februarja 2022 bo na daljavo potekala Upravnopravna sodniška šola.

10. 01. 2022

V januarju 2022 Center za izobraževanje v pravosodju pričenja s prvo izvedbo 4-dnevnega Osnovnega usposabljanja za sodnike, državne tožilce in poravnalce v kazenskih zadevah, ki sodelujejo v postopku proti mladoletniku.

10. 01. 2022

Center za izobraževanje v pravosodju organizira tradicionalno Izvršilno šolo od 19. do 21. januarja 2022 (prva izvedba) in od 2. do 4. februarja 2022 (druga izvedba).

7. 01. 2022

7. in 8. aprila 2022 bo potekal tradicionalni strokovni posvet z naslovom Ali so otroci, ki storijo protipravno ravnanje, žrtve ali storilci?. Na strokovnem posvetu bodo obravnavane izbrane interdisciplinarne vsebine in praktični primeri s poudarkom na otrocih, ki storijo protipravno ravnanje. Posvet je uvrščen v Katalog plus Evropske mreže institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN).

5. 01. 2022

Center za izobraževanje v pravosodju vas tudi v prihodnjih mesecih vljudno vabi na enourne seminarje na daljavo, ki potekajo vsak drugi petek od 11.00 do 12.00.

19. 11. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju organizira tradicionalne Izobraževalne tožilske dneve, ki bodo potekali 2. in 3. decembra 2021, na daljavo.

15. 11. 2021

25. in 26. novembra 2021 bo na daljavo potekala tradicionalna Šola državnega odvetništva. Na Šoli bodo obravnavane aktualne vsebine in vprašanja, ki so povezana z delom državnih odvetnikov in delovanjem Državnega odvetništva Republike Slovenije.

10. 11. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju vas obvešča, da delavnica Sodstvo in javnosti, ki je bila predvidena 16. novembra in 1. decembra 2021 ter 27. januarja 2022 zaradi slabe epidemiološke situacije ne bo izvedena. Izvedba delavnice je prestavljena na drugo leto, in sicer so predvideni datumi 17. maj, 25. maj in 9. junij.

8. 11. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju vas obvešča, da bo Strokovno usposabljanje za novoimenovane predsednike in direktorje sodišč ter vodje in direktorje državnih tožilstev potekalo na daljavo, in sicer za predsednike in direktorje sodišč 11., 12., 19., 25. in 26. novembra 2021 ter za vodje in direktorje državnih tožilstev 11., 12., 19., 29. in 30. novembra 2021.

27. 10. 2021

3. in 4. novembra 2021 bo na daljavo potekal tradicionalni Forum o finančni in gospodarski kriminaliteti. Na forumu bodo obravnavane aktualne vsebine finančne in gospodarske kriminalitete, ki so pomembne za pregon kaznivih dejanj zoper gospodarstvo.

22. 10. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju organizira v sodelovanju s Službo za odnose z javnostmi pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije delavnico Sodstvo in javnosti, ki bo potekala predvidoma v treh izvedbah, od novembra 2021 do januarja 2022.

22. 10. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju vas obvešča, da bo Strokovno usposabljanje za predsednike in direktorje sodišč ter vodje in direktorje državnih tožilstev, potekalo 11. in 12. novembra ter 25. in 26. novembra 2021 v klasični obliki v Hotelu Lev, Vošnjakova ulica 1 v Ljubljani.

22. 10. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju vas obvešča, da Prekrškovnopravna šola, ki je bila predvidena od 22. do 24. novembra 2021, ne bo izvedena.

12. 10. 2021

Enourni seminar z naslovom »Komu pomagati v času pandemije - etični in pravni vidiki triaže« bo ta petek 15. oktobra 2021, potekal IZJEMOMA od 12.00 do 13.00. Seminar bo izvedla dr. Renata Salecl, filozofinja in sociologinja ter glavna raziskovalka na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani.

4. 10. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju v četrtek, 7. oktobra, organizira drugo izvedbo seminarja Obravnavanje nasilja v družini in žrtev nasilja v družini. Druga izvedba seminarja bo potekala na daljavo.

4. 10. 2021

18. in 19. oktobra 2021 bo na daljavo potekal seminar Čezmejni pravdni postopki: Enostavnejša obravnava čezmejnih zadev. Namen seminarja je praktična predstavitev zakonodajnih instrumentov Evropske unije v civilnih zadevah. Seminar je namenjen strokovnim sodelavcem na sodiščih in sodniškim pomočnikom.

24. 09. 2021

Obveščamo vas, da je Delovno-socialna sodniška šola 2021, ki je bila predvidena od 8. do 10. novembra na Bledu, prestavljena in bo potekala od 8. do 10. decembra 2021. Šola bo, ne glede na takratno epidemiološko situacijo, potekala na daljavo.

20. 09. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju vas obvešča, da je Gospodarskopravna šola 2021, ki je bila predvidena od 6. do 8 oktobra na Bledu, v Grand Hotelu Toplice, prestavljena in bo predvidoma potekala od 10. do 12. januarja 2022.

20. 09. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju vas obvešča, da je drugi del Zemljiškoknjižne šole, ki je bil predviden 20. oktobra 2021 v klasični obliki, v letošnjem letu odpovedan. Naslednja Zemljiškoknjižna šola je predvidena od 10. do 12. oktobra 2022.

16. 09. 2021

Spoštovani udeleženci. Obveščamo vas, da je, zaradi bolezni predavatelja, prišlo do spremembe pri terminu izvedbe seminarja za PDI z naslovom Kolektivno delovno pravo in kolektivne pogodbe. O novem terminu vas bomo obvestili z e-sporočilom. Hvala za razumevanje.

16. 09. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju organizira v sodelovanju z Varuhom človekovih pravic Republike Slovenije, Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Skupnostjo centrov za socialno delo Slovenije tradicionalno konferenco Dnevi duševnega zdravja, ki bo letos potekala 16. in 17. septembra, na daljavo.

31. 08. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju vas obvešča, da bosta zaradi poslabšane epidemiološke situacije prvi dve izvedbi seminarja Obravnavanje nasilja v družini in žrtev nasilja v družini 2021 potekali na daljavo.

25. 08. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju vas tudi v prihodnjih mesecih vljudno vabi na enourne seminarje na daljavo, ki potekajo vsak drugi petek od 11.00 do 12.00.

24. 08. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju obvešča, da je drugi del Zemljiškoknjižne šole 2021, ki je bil predviden v klasični obliki, 14. septembra v Ljubljani, prestavljen na 20. oktober 2021.

23. 08. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju organizira v sodelovanju z Društvom državnih tožilcev Slovenije strokovno ekskurzijo v Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec. Strokovna ekskurzija je namenjena državnim tožilcem, strokovnim sodelavcem na državnih tožilstvih, sodnikom in strokovnim sodelavcem na sodiščih.

17. 08. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju organizira tradicionalno Upravnopravno sodniško šolo, ki jo načrtujemo v klasični obliki, 9. in 10. septembra v Termah Olimia v Podčetrtku. Na šoli bodo predstavljene aktualne vsebine s področja upravnega prava.

17. 08. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju organizira seminar Obravnavanje nasilja v družini in žrtev nasilja v družini. Seminar bo izveden v štirih izvedbah, od septembra do decembra 2021. Prva izvedba seminarja bo potekala 2. septembra.

17. 08. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju organizira v sodelovanju z Vrhovnim državnim tožilstvom Republike Slovenije štiri enodnevne delavnice Opisi kaznivih dejanj, namenjene državnim tožilcem in strokovnim sodelavcem na državnih tožilstvih. Delavnice bodo potekale v septembru in oktobru. Na delavnicah bodo obravnavani primeri iz državnotožilske prakse, na podlagi katerih bodo udeleženci pripravili osnutke obtožnega akta za vsak posamezen primer.

8. 07. 2021

Obveščamo vas, da bo Šola za vodje uradov, kadrovsko pravnih in finančno-računovodskih služb 2021 potekala 11. in 12. ter 18. in 19. oktobra 2021 na daljavo (in ne od 29. septembra do 1. oktobra, kot je bilo sprva načrtovano). Prijave na šolo že potekajo; rok za prijave je do 1. oktobra 2021.

21. 06. 2021

27. in 28. septembra 2021 bo v Ljubljani potekal seminar Uporaba Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – poudarek na pravici do poštenega sojenja. Udeleženci se bodo seznanili z uporabo in interpretacijo Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ter razmerji do drugih pravnih instrumentov, ki varujejo temeljne pravice v Evropi. Poudarek bo na uporabi določb o pravici do poštenega sojenja v praksi. Seminar je namenjen sodnikom, državnim tožilcem in strokovnim sodelavcem iz vseh držav članic EU (razen Danske), Albanije in Črne gore.

18. 06. 2021

6. in 7. septembra 2021 bo na daljavo potekal seminar Uporaba protidiskriminacijskega prava EU. Udeleženci seminarja se bodo seznanili z uporabo protidiskriminacijskega prava EU v sporih pred nacionalnimi sodišči, predvsem Direktive Sveta 2000/43/ES in Direktive Sveta 2000/78/ES. Seminar je namenjen sodnikom, državnim tožilcem in strokovnim sodelavcem iz vseh držav članic EU, Islandije in Liechtensteina.

16. 06. 2021

Ponovno vas vljudno vabimo na enourni seminar z naslovom »Telo v stiski«, ki bo potekal v četrtek, 17. junija 2021 od 11.00 do 13.00.

2. 06. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju v sodelovanju z Društvom državnih tožilcev Slovenije in Vrhovnim državnim tožilstvom Republike Slovenije organizira tradicionalne Izobraževalne dneve Društva državnih tožilcev Slovenije in Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije, ki bodo potekali 10. in 11. junija 2021 na daljavo.

2. 06. 2021

Ponovno vas vljudno vabimo na enourni seminar z naslovom »Telo v stiski«, ki bo potekal 11. junija 2021 od 10.00 do 12.00.

26. 05. 2021

Od 14. do 16. junija 2021 bo na daljavo potekal seminar Osnove konkurenčnega prava EU. Na seminarju bodo obravnavane vsebine, povezane s 101. in 102. členom Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), zasebnim uveljavljanjem konkurenčnega prava EU in pravom državnih pomoči.

19. 05. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju vas tudi v prihodnjih mesecih vljudno vabi na enourne seminarje na daljavo, ki potekajo vsak drugi petek od 11.00 do 12.00.

13. 05. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju organizira Šolo za brezplačno pravno pomoč, ki bo potekala 26. maja 2021 na daljavo. Šola bo potekala en dan in ne dva dni, kot je bilo sprva predvideno.

13. 05. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju organizira seminar Davčno pravo, ki bo potekal 24. maja 2021 na daljavo.

10. 05. 2021

Od 17. do 21. maja 2021 bo potekal program izmenjav AIAKOS v okviru programa izmenjav Evropske mreže institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN). Program bo potekal na daljavo v angleškem jeziku. Namenjen je sodnikom in državnim tožilcem, ki sodniško oziroma tožilsko funkcijo opravljajo največ tri leta ter strokovnim sodelavcem.

10. 05. 2021

25. maja 2021 bodo na daljavo potekali tradicionalni Dnevi državnega odvetništva, kjer bodo predstavljene izbrane aktualne vsebine in odprta vprašanja, povezana z delom državnih odvetnikov in delovanjem Državnega odvetništva Republike Slovenije.

10. 05. 2021

13. in 14. maja 2021 bo na daljavo potekala Šola za sodne takse. Na Šoli bodo predstavljene aktualne vsebine in odprta vprašanja s področja odmere sodnih taks ter spremembe predpisov s področja sodnih taks.

7. 04. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju organizira Seminar o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K), ki bo potekal 7. maja 2021 na daljavo.

30. 03. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju vas tudi v prihodnjih mesecih vljudno vabi na enourne seminarje na daljavo, ki potekajo vsak drugi petek od 11.00 do 12.00.

30. 03. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju napoveduje datume vseh sodniških šol in večjih dogodkov do konca leta 2021.

30. 03. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju v okviru sodelovanja v programu Sveta Evrope HELP (European Programme for Human Rights Education for Legal Professionals) organizira e-tečaj Procesna jamstva v kazenskem postopku in pravice žrtev (v slovenskem jeziku). E-tečaj se bo pričel s spletnim uvodnim seminarjem 30. marca 2021.

23. 03. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju organizira Civilnopravno sodniško šolo, ki bo potekala od 10. do 12. in od 24. do 26. marca na daljavo.

16. 03. 2021

Ponovno vas vljudno vabimo na enourni seminar z naslovom »Funkcionarji morajo poročati o svojem premoženjskem stanju - kako«, ki bo potekal 14. maja 2021 od 11.00 do 12.00.

16. 03. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju vas tudi v mesecu aprilu vljudno vabi na enourne seminarje na daljavo, ki potekajo vsak drugi petek od 11.00 do 12.00.

3. 03. 2021

Ponovno vas vljudno vabimo na enourni seminar z naslovom »Predstavitev Protokola priporočenega ravnanja v primeru izvršitve odločb o odvzemu otroka z neposredno izročitvijo – priporočeno ravnanje sistema«, ki bo potekal 5. marca 2021, izjemoma od 11.00 do 13.00.

24. 02. 2021

Od 3. do 5. marca 2021 bo na daljavo potekala Prekrškovnopravna šola, ki je bila prvotno predvidena meseca novembra 2020. Na Šoli bodo predstavljene aktualne vsebine s področja prava o prekrških in interdisciplinarne vsebine, ki so povezane z delom sodnikov.

24. 02. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju vas tudi v mesecu marcu vljudno vabi na enourne seminarje na daljavo, ki potekajo dvakrat mesečno, vsak drugi petek. V mesecu marcu bosta seminarja zaradi aktualnosti tematike izjemoma trajala več kot eno uro.

19. 02. 2021

19. februarja 2021 bo potekal enourni seminar »Izvrševanje probacije v praksi«, ki ga bo izvedla dr. Danijela Mrhar Prelić, direktorica Uprave Republike Slovenije za probacijo.

4. 02. 2021

Obveščamo vas, da zaradi odpovedi predavatelja jutrišnji enourni seminar »Agrarne skupnosti: uvod (pravna teorija) in posebna ureditev dedovanja premoženja člana, ki je v solastnini ali skupni lastnini članov agrarne skupnosti«, odpade.

20. 01. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju vas vljudno vabi na enourne seminarje na daljavo, ki potekajo dvakrat mesečno, vsak drugi petek, od 11.00 do 12.00.

19. 01. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju vas vljudno vabi na četrti in peti enourni seminar na daljavo. Enourni seminarji na daljavo potekajo dvakrat mesečno, vsak drugi petek, od 11.00 do 12.00.

19. 01. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju v okviru sodelovanja v programu Sveta Evrope HELP (European Programme for Human Rights Education for Legal Professionals) organizira e-tečaj Svoboda izražanja.

11. 01. 2021

Center za izobraževanje v pravosodju 14. in 15. januarja organizira Letno strokovno srečanje zaposlenih na vodstveni funkciji v pravosodju.

6. 01. 2021

Vljudno vas vabimo na tretji enourni seminar »Ko se v postopku srečata družinsko in zemljiškoknjižno pravo«, ki bo potekal 8. januarja 2021, in ga bo izvedla višja sodnica Frida Burkelc.

8. 12. 2020

14. in 15. decembra 2020 bo na daljavo potekala tradicionalna Šola državnega odvetništva. Na Šoli bodo obravnavane aktualne vsebine in vprašanja, ki so povezani z delom državnih odvetnikov in delovanjem Državnega odvetništva Republike Slovenije.

2. 12. 2020

V mesecu decembru Center za izobraževanje v pravosodju pričenja z enournimi seminarji, na katerih bo en izbrani predavatelj predstavil eno vsebino. Enourni seminarji bodo potekali vsak drugi petek, od 11.00 do 12.00. Prvi seminar z naslovom »Uporaba videokonferenc v sodnih postopkih« bo potekal 4. decembra 2020.

20. 11. 2020

7. in 8. decembra 2020 bodo na daljavo potekali tradicionalni Izobraževalni tožilski dnevi. Predstavljene bodo aktualne vsebine s področja kazenskega procesnega in materialnega prava z vidika državnega tožilca.

18. 11. 2020

Tradicionalna Prekrškovnopravna šola, ki je bila predvidena novembra 2020, bo potekala na daljavo od 3. do 5. marca 2021. Na Šoli bodo predstavljene aktualne vsebine s področja prava o prekrških.

12. 11. 2020

Center za izobraževanje v pravosodju izvaja izobraževanja za pravosodno osebje v obliki izobraževalnih modulov – razvitih je pet izobraževalnih modulov.

28. 10. 2020

5. in 6. novembra 2020 bo na daljavo izvedena Zemljiškoknjižna šola.

28. 10. 2020

11. novembra 2020 bo na daljavo potekal tradicionalni Forum o finančni in gospodarski kriminaliteti. Na forumu bodo obravnavane aktualne vsebine finančne in gospodarske kriminalitete, ki so pomembne za pregon kaznivih dejanj zoper gospodarstvo.

26. 10. 2020

V prihodnjih dneh bo izšla številka Pravosodnega biltena.

12. 10. 2020

Center za izobraževanje v pravosodju je 5. in 6. oktobra izvedel prvi del seminarja Javno naročanje. Seminar je bil izveden na daljavo.

26. 08. 2020

Center za izobraževanje v pravosodju obvešča, da je v dogovoru z Akademijo za evropsko pravo (ERA) seminar Čezmejni pravdni postopki: Enostavnejša obravnava čezmejnih zadev (Cross-border civil litigation: facilitating the handling of cross-border cases), ki je bil predviden 15. in 16. oktobra 2020 v Hotelu Slon v Ljubljani, prestavljen in bo predvidoma izveden v letu 2021.

24. 08. 2020

Center za izobraževanje v pravosodju izvaja izobraževanja za pravosodno osebje v obliki izobraževalnih modulov – razvitih je pet izobraževalnih modulov. V septembru in oktobru 2020 organiziramo dve izvedbi prvega modula za tožilsko osebje – Državnotožilski red in poslovanje državnega tožilstva.

28. 07. 2020

Center za izobraževanje v pravosodju organizira Nadaljevalno izobraževanje za mediatorje, in sicer splošni seminar 29. septembra 2020 in delavnico 30. septembra 2020.

28. 07. 2020

Center za izobraževanje v pravosodju v decembru organizira Osnovno izobraževanje za mediatorje. Izobraževanje je namenjeno vsem, ki si želijo pridobiti osnovna znanja in veščine za izvajanje mediacij ter je pogoj za imenovanje za mediatorja v programih sodišč v skladu z Zakonom o alternativnem reševanju sodnih sporov (Ur. list RS, št. 97/09).

24. 07. 2020

Center za izobraževanje v pravosodju obvešča vse sodniške pripravnike in kandidate, ki pristopajo k pravniškemu državnemu izpitu na podlagi 19.a člena Zakona o pravniškem državnem izpitu, da bodo seminarji za pridobitev pravice pristopa k opravljanju pravniškega državnega izpita potekali oktobra 2020 v obliki videokonference.

16. 07. 2020

Center za izobraževanje v pravosodju organizira seminar za poravnalce v kazenskih zadevah, ki je namenjen poravnalcem v kazenskih zadevah in državnim tožilcem. Seminar bo potekal 3. septembra 2020 v Ljubljani.

19. 06. 2020

Center za izobraževanje v pravosodju obvešča, da je Regionalni seminar o sodnih postopkih v zvezi s patenti (Regional seminar on patent litigation and procedures), ki bi predvidoma potekal 24. in 25. septembra 2020 v Ljubljani, prestavljen v prvo polovico 2021. Izvedba seminarja je načrtovana konec aprila 2021.

10. 06. 2020

Center za izobraževanje v pravosodju je po zaključku epidemije pričel z začetnimi aktivnostmi organizacije vseh načrtovanih izobraževalnih dogodkov v jesenskem času. Napovedujemo izvedbo Zemljiškoknjižne šole, Šole za vodje uradov, kadrovsko-pravnih in finančno-računovodskih služb, Gospodarskopravno šolo, Kazenskopravno sodniško šolo, Delovno-socialno sodniško šolo, Prekrškovnopravno šolo in Registrsko šolo.

9. 06. 2020

Center za izobraževanje v pravosodju v okviru sodelovanja v programu HELP Sveta Evrope v prihodnjih mesecih načrtuje izvedbo dveh spletnih tečajev. Spletni tečaj z naslovom Svoboda izražanja ter spletni tečaj Procesna jamstva v kazenskem postopku in pravice žrtev, ki se bosta pričela predvidoma jeseni.

9. 06. 2020

Center za izobraževanje v pravosodju je med 25. in 29. majem 2020 prek spleta uspešno izvedel osem obveznih seminarjev za pridobitev pravice pristopa k opravljanju pravniškega državnega izpita. Ob razglasitvi epidemije in s tem povezanimi ukrepi ter odpovedanimi vsemi izobraževalnimi dogodki je bila izvedba obveznih seminarjev za pridobitev pravice pristopa k opravljanju pravniškega državnega izpita ena od prednostnih nalog Centra za izobraževanje v pravosodju.

14. 02. 2020

V Strasbourgu se je 6. in 7. februarja 2020 odvilo srečanje HELP in the EU Focal and Info Points Meeting, na katerem so se srečali »Focal« in »Info« predstavniki HELP programa iz 25 različnih držav. Srečanja se je kot predstavnik Centra za izobraževanje v pravosodju udeležil tudi vrhovni sodnik dr. Miodrag Đorđević, »Focal« predstavnik Slovenije.

14. 02. 2020

Zaključil se je trimesečni e-tečaj HELP programa Sveta Evrope Družinsko pravo in človekove pravice, ki se je pričel z uvodnim mednarodnim srečanjem udeležencev v Ljubljani 16. in 17. septembra 2019. Slovenska različica e-tečaja je zdaj dostopna tudi na spletni strani Programa HELP http://help.elearning.ext.coe.int/ in je po predhodni prijavi na HELP platformi prosto dostopna.

30. 01. 2020

Center za izobraževanje v pravosodju organizira tradicionalno Civilnopravno sodniško šolo letos med 4. in 6. marcem (prva izvedba) ter 25. in 27. marcem (druga izvedba). Program zajema aktualne vsebine civilnega prava in interdisciplinarne vsebine, ki so povezane z delom sodnikov. Del predavanj bo izveden za vse udeležence skupaj, del pa bo potekal v treh vzporednih sekcijah.

23. 01. 2020

1. in 2. aprila 2020 bo potekal tradicionalni strokovni posvet, ki ga Center za izobraževanje v pravosodju organizira v sodelovanju z Društvom državnih tožilcev Slovenije in Generalno policijsko upravo. Na letošnjem strokovnem posvetu bodo obravnavane izbrane interdisciplinarne vsebine in praktični primeri s poudarkom na posebej ranljivih otrocih. Strokovni posvet je uvrščen v katalog izobraževanj Evropske mreže institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN).

9. 01. 2020

Center za izobraževanje v pravosodju vsako leto pripravi letni program dela, ki zajema izobraževanja za zaposlene v pravosodnih organih ter vsa usposabljanja in izpite za druge deležnike v pravosodju, za katere je pristojen. Pri pripravi letnega programa dela Center upošteva predloge pravosodnih organov in udeležencev izobraževanj ter druge pobude zainteresirane javnosti. Predlog Programa dela Centra za izobraževanje v pravosodju za leto 2020 je na 18. redni seji Strokovnega sveta Centra.

6. 12. 2019

Naslednja številka Pravosodnega biltena 1/2020 bo izšla v začetku leta 2020. V številki bodo zbrani za objavo prirejeni prispevki avtorjev, ki so kot predavatelji sodelovali na izobraževalnih dogodkih Centra za izobraževanje v pravosodju in so bili predlagani, da pripravijo prispevek za objavo v Pravosodnem biltenu.

17. 09. 2019

V zadnjem tednu septembra bo izšla tretja številka Pravosodnega biltena. V številki bodo zbrani za objavo prirejeni prispevki avtorjev, ki so kot predavatelji sodelovali na izobraževalnih dogodkih Centra za izobraževanje v pravosodju in so se odločili za objavo prispevka v Pravosodnem biltenu.

17. 09. 2019

Center za izobraževanje v pravosodju je v četrtek, 12. septembra 2019, na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani pripravil izobraževalni dogodek Evropski preiskovalni nalog v praksi, ki se ga je udeležilo 180 sodnikov, državnih tožilcev in strokovnih sodelavcev. Dogodek je vodila vrhovna sodnica Marjeta Švab Širok, skupaj pa je na dogodku sodelovalo 14 sodnikov in državnih tožilcev, med njimi tudi avstrijska državna tožilka, mag. Doris Fiala, in višji državni tožilec, Boštjan Škrlec.

12. 09. 2019

Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju, organizira štiridnevni pripravljalni seminar za kandidate za upravitelje v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije, ki bo potekal 10., 11., 17. in 18. oktobra v Ljubljani. Seminar je namenjen kandidatom, ki se pripravljajo za pristop k izpitu za opravljanje funkcije upravitelja. Vljudno vabljeni k udeležbi na seminarju.

29. 05. 2019

Obveščamo vas, da je Center za izobraževanje v pravosodju v okviru operacije Učinkovito pravosodje optimiziral in informacijsko podprl svoje delovne procese. Nov sistem preko enotne vstopne točke eCIP omogoča enostavnejši dostop do storitev, ki jih Center nudi pravosodnim organom, organizacijam in državljanom Republike Slovenije. V sklopu informatizacije smo pridobili tudi novo spletno stran, ki jo trenutno še nadgrajujemo, zato se vam zahvaljujemo za potrpežljivost.